Takhar University

تاریخچه

دانشگاه تخار تحت نام دانشگاه عبدالله ابن مسعود در سال 1370 در شهر پشاور پاکستان از طرف تنظیم جمعیت  اسلامی  افغانستان  به  رهبری پروفیسوربرهان الدین  ربانی  تاسیس  گردید. بعداز پیروزی حکومت مجاهدین این دانشگاه در سال 1373 به شهر تالقان ولایت تخار انتقال یافت.  در سال 1374  تحت ریاست محترم پوهاند نعمت الله شهرانی با ایجاد دو دانشکده (زراعت و شرعیات) فعالیت های اکادمیک خود را  آغاز نمود و در همان سال ثبت و راجستر وزارت تحصیلات عالی گردید و به اساس فرمان محترم  پروفیسور  برهان الدین ربانی  رئیس  جمهور  وقت به مساحت 1840 جریب زمین از تپه ورته بوز در اختیار دانشگاه قرار داده شد. در نیمه سال 1376 وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه تغییر یافت و نظام طالبان در شهرتالقان حاکم شد، در همین  وقت دروازه دانشگاه مانند سایر نهاد های اکادمیک علمی  این  کشور  به روی فرزندان این وطن مسدود گردید. تا اینکه بعداز به وجود آمدن حکومت موقت در سال 1381 این دانشگاه با چهار دانشکده  (زراعت، شرعیات،  تعلیم و تربیه  و ادبیات)  دوباره  فعال گردید.  در اخیر سال 1387 اداره دانشگاه  به تعمیر جدید خود که دو بلاک (اداری، تدریسی دانشکده شرعیات ) از بودیجه انکشافی وزارت اعمار گردیده بود انتقال نمود و کار های اکادمیک واداری خود رااز شروع سال 1388 عملاّ آغاز نمود.

در سال 1389 دانشکده  انجینری فعال گردید، دو دانشکده دیگر هریک دانشکده  اقتصاد و دانشکده  حقوق منظور گردیده و در سال 1391 عملاّ فعال گردید.  

 

در حال حاضر این دانشگاه دارای 27 دیپارتمنت فارغ ده و 3 دیپارتمنت غیر فارغ ده در چوکات هفت دانشکده ( دانشکده تعلیم وتربیه ،دانشکده انجنیری ، دانشکده اقتصاد ، دانشکده زبان و ادبیات ، دانشکده زراعت ، دانشکده شرعیات ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی) میباشد.

درسال 1396 دانشگاه تخار در هفت دانشکده خویش در حدود 7000 محصل دارد که 2000 آنرا محصلین اناث و 5000 آنرا محصلین ذکور تشکیل میدهد.

 

اخبار

 • قرار است ثبت کورس های مضمون ثقافت اسلامی در پوهنحی شرعیات...
  قرار است ثبت کورس های مضمون...
 • زنده گی نامه مختصر شهید پوهنیار سیدنورالحق بهراد
  ...
 • پروژه های تحقیقی ساحوی محصلان در پوهنتون تخار ارائه شد 22 میزان 1398
  پروژه های تحقیقی...
 • از روز جهانی معلم در دانشگاه تخار گرامی داشت به عمل آمد 16 میزان 1398
  از روز جهانی معلم...
 • ورکشاپ اهمیت و نقش دیپارتمنت در پروسه‎ی اعتباردهی در پوهنتون تخار تدویر یافت 16 میزان 1398
  ورکشاپ اهمیت و نقش دیپارتمنت در پروسه‎ی اعتباردهی در پوهنتون تخار تدویر یافت 16 میزان 1398 آمریت ارتقای کیفیت دانشگاه تخار ورکشاپی را زیر عنوان اهمیت و نقش دیپارتمنت در پروسه‎ی اعتباردهی برای آمرین دیپارتمنت های تدریسی راه اندازی کرد. این ورکشاپ به منظور هماهنگی و برجسته سازی نقش آمرین دیپارتمنت ها در پروسه های ارزیابی جهت کسب اعتبار اکادمیک دانشگاه، تحت نظر پوهنمل جاهد احمد شمس آمر ارتقای کیفیت برای 26 تن از آمرین دیپارتمنت ها برگزار گردید. پوهندوی خیرالدین رئیس دانشگاه تخار برگزاری این ورکشاپ را برای آمرین دیپارتمنت ها یک امر لازمی دانسته تاکید داشت که آمرین دیپارتمنت در پروسه های تحقیق، راه اندازی برنامه های علمی و فرهنگی یکی از وظایف اساسی آنان می باشد، نقش بارز و اساسی را داشته و همچنان در پروسه های ارزیابی نیز از اهمیت و جایگاه خاص برخوردار می باشد که امید آمرین دیپارتمنت ها با در نظرداشت وظایف و مکلفیت های خویش در اجرا و تطبیق برنامه ها نقش فعال تر بگیرند و در پروسه‎ی ارزیابی با تهیه‎ی مستندات واقعی از لابلای تطبیق و اجرای برنامه ها در کسب اعتبار اکادمیک سهم بیشتر را ایفا نمایند. آمر ارتقای کیفیت دانشگاه تخار می گوید: از اینکه این دانشگاه در مرحله‎ی حساس قرار دارد و قرار است مرحله‎ی سوم پروسه‎ی بازنگری بیرونی را جهت کسب اعتبار اکادمیک سپری نماید و در این راستا دیپارتمنت ها از نقش کلیدی و جایگاه ویژه برخوردار بوده و لازم است تا همه آمرین دیپارتمنت با در نظرداشت اهمیت موضوع در این پروسه آماده گی کامل داشته باشند. در جریان ورکشاپ ابعاد مختلف ایفای نقش و جایگاه دیپارتمنت ها در پروسه های ارزیابی و اعتباردهی به بحث و بررسی گرفته شده و پیرامون آن معلومات ضروری ارائه شد.
بیشتر

اعلانات