کنفرانس علمی- فرهنگی (جایگاه شعر و شاعران در جامعه) در پوهنتون تخار تدویر شد3 قوس 1397

کنفرانس علمی- فرهنگی (جایگاه شعر و شاعران در جامعه) در پوهنتون تخار تدویر شد3 قوس 1397

کنفرانس علمی- فرهنگی زیر عنوان جایگاه شعر و شاعران در جامعه از سوی اداره دانشگاه تخار و نهاد جوانان مسلمان (نجم) در تالار عمومی این نهاد علمی با حضور و اشتراک پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار، استادان، شاعران، نویسنده گان، هنرمندان، محصلان و نماینده گان رسانه های محلی برگزار گردید.

در این کنفرانس با شکوه فرهنگی، چهره های از شاعران جوان که تازه به سرودن اشعار و نویسنده گی رو آوردن اند و در عین حال محصل این دانشگاه نیز می باشند، از سوی معاونیت امور محصلان شناسایی و نمونه سروده های آنان توسط یک کمیته فرهنگی با ترکیب استادان بخش زبان و ادبیات بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته و اشعار تعدادی از این شاعران جوان و محصل، توسط خود شاعران دکلمه و به خوانش گرفته شد.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در این محفل روی اهمیت موضوع صحبت نموده گفت: شعر و شاعری در جامعه و اسلام از جایگاه خیلی عالی با اهمیت برخوردار بوده و این دو عنصر جزء از ضروریات زبان و ادبیات ملت ها و زبان های گویشی رایج دنیا می باشد، که رشد و کاربرد آن در زبان ها چگونگی اهمیت و درجه یک زبان را نشان می دهد.

آقای خیرخواه زحمات و علاقمندی جوانان را به شعر، شاعری و نویسنده گی می ستاید و همچنان محصلان که تازه به سرودن اشعار رو آورده اند و یا شعر سروده اند تشویق نموده، تاکید کرد که اگر یک جوان محصل ما به جای صرف کردن وقت گران بهای خود به دیگر مسایل، به سرودن و نویسنده گی روی مسایل ضروری جامعه اقدام نماید بهتر خواهد بود و این گونه حرکت های فرهنگی و علمی نیز باعث غنامندی زبان و فرهنگ یک جامعه شده و از سوی هم استعداد فکری جوانان رشد بیشتر کرده و ذهن جوانان آراسته به زیور علم و دانش خواهد شد.

سخنرانان پیرامون موضوع صحبت و مقالات علمی شان را نیز ارائه کردند و همچنان بر علاوه شاعران محصل، برخی از شاعران ولایت تخار نیز سروده های شان را به دکلمه گرفتند.

در آخر محفل برای بیست و یک تن از شاعران جوان و محصل جهت تشویق بیشتر معنوی از سوی اداره پوهنتون تخار و نجم تحسین نامه تفویض گردید.

قابل یاد آوری است که تدویر چنین کنفرانس های فرهنگی جزء از برنامه های فرهنگی دانشگاه تخار و وزارت تحصیلات عالی به شمار می رود که همواره از سوی این نهاد علمی روی موضوعات مختلف برگزار می شود. قرار است بر اساس تفاهم بخش فرهنگی و نشرات پوهنتون تخار با انجمن شاعران نویسنده گان این ولایت و برخی نهادهای فرهنگی، برنامه های مختلف علمی- فرهنگی بیشتر از پیش تقویت و ادامه یابد.