فراغت 118 تن محصل از بخش تکنالوژی پوهنتون تخار26 سرطان 1398

فراغت 118 تن محصل از بخش تکنالوژی پوهنتون تخار26 سرطان 1398

118 تن از محصلان برحال دانشگاه تخار که از دیپارتمنت های مختلف این پوهنتون می باشند، پس از فرا گیری برنامه های کمپیوتر و تکنالوژی از این بخش فراغت حاصل نمودند.

محصلان پوهنتون تخار در کنار پیشبرد امور تدریسی رسمی پوهنتون، از سهولت ها و امکانات آموزشی این اداره مستفید و مهارت های ضروری را نیز کسب می نمایند.

پوهنتون تخار مصمم است تا به منظور ارتقای ظرفیت و رشد مهارت های محصلان خویش برنامه های مختلف را راه اندازی و در جهت غنامندی استعدادها و تقدیم جوانان کارا به جامعه گام های موثر بردارد.

روی دست گرفتن آموزش برنامه های کمپیوتر و اینترنت یکی از اهداف مهم و برنامه های پیش بینی شده این نهاد علمی بوده که عملاً محصلان از این برنامه ها مستفید می شوند.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار در محفلی که به مناسبت تجلیل از فراغت محصلان از بخش برنامه های تکنالوژی و اعطای تصدیق نامه های آنان در تالار این پوهنتون تدویر یافته بود، ضمن تبریکی فراغت محصلان مذکور، اظهار خرسندی نموده گفت: اداره پوهنتون تخار با گذشت هر روز در تطبیق پلان های خویش گام عملی و موثر بر میدارد و ما امروز شاهد تطبیق موفقانه یکی از برنامه های دیگر این نهاد علمی در بخش ارتقای طرفیت محصلان و آموزش مهارت های لازم می باشیم و امیدواریم در آینده های نزدیک چنین برنامه ها را گسترش دهیم تا سایر محصلان ما از این سهولت ها و خدمات نیز استفاده اعظمی نمایند.

رئیس دانشگاه تخار یکبار دیگر به تقویت و گسترش برنامه های آموزشی و مهارتی تاکید نموده و به تطبیق و عملی سازی آن وعده سپرد.

لازم به یاد آوری است که این برنامه به ابتکار مسوولین بخش های تکنالوژی معلوماتی به حمایت رهبری پوهنتون در سطح این نهاد علمی راه اندازی شده و در آینده ها نیز برنامه های مختلف به محصلان علاقمند آموزش داده می شود.