پروسه امتحان کانکور 1395-1396 در ولایت تخار موفقانه و در فضای امن برگزار گردید

         امتحان کانکور ولایت تخار با اشتراک حدود نه هزار تن از داوطلبان اعم از قشر ذکور و اناث در صحن پوهنتون تخار برگزار گردید.

در مراسم که به مناسبت افتتاح این پروسه در پوهنتون تخار برگزار گردید در آن پوهنمل محبوب الله حامد رئیس پوهنتون تخار، پوهنیار سید روضت الله مجیدی رئیس هیئت امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی، محمد فرید ذکی معاون مقام ولایت، رئیس معارف ولایت تخار، آمر امنیت قوماندانی امنیه تخار، اساتید پوهنتون، اعضای جامعه مدنی و رسانه های ملی و محلی اشتراک داشتند که پروسه امتحان پس از سخنرانی رئیس پوهنتون تخار، معاون مقام ولایت و رئیس هیئت امتحانات کانکور آغاز و صندوق های سوالات روز اول امتحان کانکور با حضور رسانه ها باز شد.

پروسه امتحان کانکور سال 1395- 1396 متفاوت تر از سال های قبل و در یک فضای کاملاً امن و شفاف و بدون مداخله برگزار گردید.

در کانکور امسال این ولایت حدود نه هزار تن داوطلب اشتراک ورزیدند که شامل بخش های عمومی، متفرقه، اخصاصی و شبانه می باشند.

قابل ذکر است که امتحان کانکور ولایت تخار از سوی یک تیم هیئت 65 نفری وزارت تحصیلات عالی و با همکاری استادان پوهنتون تخار طی سه روز متواتر اخذ می گردد.