بازدید رئیس و اعضای شورای ولایتی تخار از پروژه ساختمانی لیلیه اناث دانشگاه تخار 15 اسد 1397

 

رئیس و برخی از اعضای شورای ولایتی تخار به منظور نظارت از چگونگی جریان کار ساخت و ساز پروژه ساختمانی لیلیه اناث دانشگاه تخار در حالی که دو تن از انجنیران مسلکی و موظف ریاست های شهرسازی و اقتصاد نیز همراهی می کردند به دانشگاه تخار حضور به هم رسانده ضمن دیدار و ملاقات با پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار و معاونین این دانشگاه و بحث پیرامون برخی مسایل مربوط به این نهاد علمی، از جریان کار پروژه متذکره بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار رئیس و اعضای شورای ولایتی تخار بعد از استماع گزارش فعالیت های انجام شده در این اداره، از تلاش ها و برنامه های موثر آقای خیرخواه و همکارانش تشکری و دست آوردهای خوب این اداره را قابل تمجید دانسته و بار دیگر جهت رشد و ترقی این دانشگاه اعلام حمایت و همکاری همه جانبه نمودند.

نماینده گان مردم تخار در شورایتی ولایتی حین بازدید از جریان کار ساختمان لیلیه اناث نکات و مسایل ضروری این ساختمان را یادداشت و به نقشه طرح شده و شرط نامه های قراردادی مطابقت داده و روی برخی مسایل مهم و همچنان تطبیق پروژه به صورت درست و اساسی به انجنیران و کارگران موظف تاکید نموده و از آنان خواست تا با درنظرداشت منافع ملی صادقانه به کارشان ادامه داده و به وقت معینه کار پروژه را تکمیل و به بهره داری بسپارند.

پروژه ساختمان لیلیه اناث که در دو طبقه  و با یک تعمیر طعام خانه مجهز به طور جداگانه به هزینه مجموعی مبلغ (۳۶۵۰۰۰۰۰) افعانی می باشد توسط شرکت ساختمانی مدین در حال اعمار است که کار ساختمانی آن (۴۰) فیصد پیشرفته و قرار است در اخیر سال جاری کار آن به پایه اکمال برسد.