تفاهم نامه‎ی همکاری میان بنیاد آقا خان و دانشگاه تخار امضا شد 18 سرطان 1398

تفاهم نامهی همکاری میان بنیاد آقا خان و دانشگاه تخار امضا شد 18 سرطان 1398

تفاهم نامه همکاری به منظور تامین هماهنگی و همکاری بهتر فعالیت های انکشافی میان اداره پوهنتون تخار و بنیاد آقا خان – تخار به امضا رسید.

آقای مارتین مالو مسوول بنیاد انکشافی آقاخان در تخار حین امضای این تفاهم نامه با پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار روی پلان ها و برنامه های آینده این بنیاد و همچنان ادامه همکاری های بیناد آقاخان با بخش های مختلف این پوهنتون نیز بحث و معلومات ارائه نمود.

آقای مارتین میگوید، بنیاد آقاخان طبق پلان استراتیژی خویش آماده است در بخش های انکشافی و ارتقای ظرفیت با پوهنتون تخار همکاری لازم نماید.

آقای مارتین از اداره دانشگاه تخار خواست تا جهت گسترش همکاری ها و انجام فعالیت های بیشتر یک تفاهم نامه همکاری دو جانبه و دراز مدت میان این دو اداره به امضا برسد و بر مبنای آن ما فعالیت های خویش به پوهنتون تخار افزایش دهیم.

با این حال رئیس پوهنتون تخار ضمن خوش آمدید و قدردانی از همکاری های قبلی این بنیاد به پوهنتون تخار، پیرامون فعالیت های بنیاد آقاخان که در سال های گذشته با این پوهنتون داشته است معلومات مفصل ارائه کرده و همچنان خواهان گسترش روابط و همکاری های این بنیاد شد.

آقای خیرخواه گفت: پوهنتون تخار بستر مناسب برای همکاری و تطبیق برنامه های انکشافی بوده و ظرفیت های نهفته در ساحه این نهاد علمی نیاز بیشتر به سرمایه گذاری و کار دارد و ما از همه حمایت کننده گان داخلی و خارجی وشرکای کاری دولت تقاضامندیم تا ما را در جهت انکشاف این پوهنتون و رسیدن به اهداف عالی حمایت درست و همه جانبه نمایند.

در اخیر مسوول بنیاد آقاخان یکبار دیگر به تعهد کاری اش تاکید نموده و وعده هر گونه همکاری را به پوهنتون تخار سپرد.