آمر انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی دانشگاه تخار معرفی و رسماً آغاز به کار کرد 2 جدی 1397

آمر انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی دانشگاه تخار معرفی و رسماً آغاز به کار کرد 2 جدی 1397

پوهنیار عبدالحی ظفری یک تن از استادان دیپارتمنت انگلیسی دانشکده زبان و ادبیات در بست سوم به حیث سرپرست آمریت انکشاف مسلکی اعضای کادر علمی دانشگاه تخار منظور و توسط پوهندوی قدرت الله دانیار معاون علمی دانشگاه تخار با حضور سرپرست معاونیت مالی و اداری، رؤسای دانشکده ها، استادان، آمرین و مدیران بخش های اداری معرفی و رسماً به کار خویش آغاز نمود.

استاد ظفری از جمله استادان جوان و مستعد این دانشگاه می باشد که تحصیلات عالی خویش را در مقطع کارشناسی ارشد (ماستری) در بخش زبانشناسی تطبیقی از دانشگاه عثمانیه کشور هندوستان فرا گرفته است.

رهبری دانشگاه تخار ضمن عرض تهنیت، موفقیت شان را در راستای پیشبرد امور محوله از خداوند متعال خواسته و خواهان اند.