نمایش‎گاهی زیر عنوان نگاره های مانده‎گار برای صلح و برابری در پوهنتون تخار برگزار شد 2 سنبله 1398

نمایش‎گاهی زیر عنوان نگاره های مانده‎گار برای صلح و برابری در پوهنتون تخار برگزار شد 2 سنبله 1398

یک تیم نگاره گر به رهبری و ابتکار نصیراحمد صادق یک تن از خبرنگاران رسانه های بین المللی ولایت تخار در زون شمال شرق، با یک اقدام خارق العاده و بی پیشینه از موقعیت های مختلف ولسوالی های ولایت تخار نگاره های را که نمایانگر وضعیت های خوب و بد، ظرفیت ها، چالش ها، ضرورت ها، حالات زنده گی اجتماعی، انکشاف و عدم انکشاف و همچنان منظره های قابل دیدن می باشد، گرد آوری و جهت اطلاع رسانی از اوضاع و معرفی هویت و داشته های ساحات دور دست ولسوالی های شانزده گانه ولایت تخار در دانشگاه تخار به نمایش گذاشت.

در مراسم که به مناسبت افتتاح این نمایشگاه در صحن پوهنتون تخار تدویر یافته بود، در آن استاد عبدالحق شفق والی ولایت تخار، پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه، آقای سعادت نماینده مردم تخار در ولسی جرگه، معاونین ریاست پوهنتون تخار، سید یاسین دهزاد آمر رادیوتلویزیون ملی تخار و رئیس شورای خبرنگاران زون شمالشرق، اعضای نهادهای مدنی و رسانه یی، استادان، محصلان و جوانان اشتراک داشتند.

سخنرانان محفل، پیرامون پیام های که به وسیله تصاویر به بیینده ها منتقل می شود و آیینه یی از چالش ها و ضرورت های مردم و اجتماع می باشد بحث و صحبت نموده و برای رفع نیازمندی های زنده گی مردم و نجات مردم از چالش های سد راه شان، پیشنهادها و راه کارهای مناسب را پیشکش نموده و خواهان توجه بیشتر از سوی مسوولین شدند.