پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار از سوی وزارت تحصیلات عالی تقدیر گردید 21 اسد 1397

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار براساس ارائه خدمات خوب، تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی دانشگاه تخار و مدیریت سالم که دارد، از سوی مقام وزارت تحصیلات عالی کشور مورد تقدیر قرار گرفت که لوح تقدیر وی در جلسه رهبری این اداره توسط پوهندوی قدرت الله دانیار معاون علمی با حضور اعضای رهبری این نهاد علمی به رئیس دانشگاه تخار تفویض گردید.

رئیس دانشگاه تخار از اعتماد و حمایت رهبری وزارت تحصیلات عالی قدردانی نموده و این موفقیت را مرهون همکاری های بی دریغ و فدا کاری های همه منسوبین این اداره دانسته و از کارکردها و فعالیت های خوب همکاران علمی و اداری اش نیز ستایش و سپاس گزاری کرد. این در حالی است که حدود یک ماه قبل آقای خیرخواه در جلسه رؤسای دانشگاه های کشور که با معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر گردیده بود، در آن نشست نیز از سوی رهبری این وزارت مورد ستایش و تقدیر قرار گرفته بود. قابل یادآوری است که پوهندوی خیرالدین خیرخواه حدود یک سال و دو ماه قبل از امروز به حیث رئیس دانشگاه تخار تقرر و به فعالیت های علمی و اداری اش را در این اداره آغاز کرده و مصدر خدمت در کانون علمی و تحصیلات عالی قرار دارد.