دانشگاه تخار برای محصلان جدیدالشمول محفل خوش آمدید برگزار کرد 21 سنبله 1397

دانشگاه تخار برای محصلان جدیدالشمول محفل خوش آمدید برگزار کرد 21 سنبله 1397

 رهبری و اداره پوهنتون تخار با برگزاری چهار مرحله محفل ویژه و با شکوه از ورود حدود (2000) دو هزار تن محصل جدیدالشمول در سال 1397 به این نهاد علمی، از محصلان هر دانشکده به طور جداگانه استقبال و ضمن خوش آمدید آنان به این دانشگاه، برنامه های مهم این نهاد را که شامل موضوعات چون اخلاق و سلوک اکادمیک، نظم اکادمیک، طرزالعمل ها و مقررات وزارت تحصیلات عالی و اداره پوهنتون می باشد، جهت آگاهی محصلان به معرفی گرفترئیس و رهبری دانشگاه تخار ورود محصلان جدیدالشمول را به این نهاد تحصیلی خیر مقدم و خوش آمدید و موفقیت آنان را در آزمون کانکور نیز تبریک و تهنیت گفتنددر محفلی که به همین مناسبت در تالار ریاست پوهنتون تخار با اشتراک پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار، پوهنمل محمد قاسم آریا معاون امور محصلان، رؤسای پوهنځی ها، اساتید و محصلان صنوف اول پوهنتون تدویر گردیده بود، اشتراک کننده گان بالنوبه پیرامون موضوعات ضروری و مهم صحبت نموده برای محصلان جدیدالشمول معلومات و آگاهی لازم ارائه نمودندپوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار ضمن تبریکی و عرض خوش آمدید محصلان جدیدالشمول، پیام وزیر تحصیلات عالی را به سمع محصلان رسانیده روی اهمیت و جایگاه پوهنتون و نقش تحصیل در زندگی اجتماعی بشر مفصلاً صحبت و اهداف و برنامه های تحصیلی پوهنتون را نیز به معرفی گرفتآقای خیرخواه گفت ما افتخار داریم پوهنتون تخار همانند سایر پوهنتون های بزرگ کشور مورد حمایت و توجه وزارت تحصیلات عالی قرار دارد و جذب حدود دو هزار تن محصل جدیدالشمول را در سال جاری از دستاورد های مهم این نهاد شمردرئیس پوهنتون تخار از عموم محصلان جدیدالشمول خواست تا از مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون تخار آگاهی حاصل و رعایت نموده و در کسب علم و دانش با جدیت تمام بکوشنداز سوی هم آقای خیرخواه یکبار دیگر برای عموم محصلان و استادان تاکید نمود برای از بین بردن تعصبات قومی، زبانی، مذهبی و سمتی کمر همت ببندند و با پدیده نا مناسب با جدیت مبارزه کنند چون این محیط یک محیط علمی بوده و هیچگونه حرکت ها و تمایلات را به خود جای نداده و نمی پذیرددر همین حال، پوهنمل محمدقاسم آریا معاون امور محصلان و برخی از رؤسای دانشکده ها پیرامون نقش تعلیم و تربیه و سلوک اجتماعی و مقرره های مربوط به محصلان به تفصیل صحبت نموده و در مورد حقوق و امتیازات و جایگاه محصلان در محیط اکادمیک آگاهی های لازم ارائه کرده و گذر داوطلبان را از فلتر کانکور و راه یافتن آنان را به این پوهنتون یک گام پیش بسوی علم و دانش و آینده درخشان نسل جوان عنوان کردندروند تجلیل از ورود محصلان جدیدالشمول و خوش آمدید آنان به پوهنتون یکی از برنامه های مهم وزارت تحصیلات عالی به شمار میرود که همه ساله این برنامه در سطح پوهنتون تخار از سوی این اداره عملاً برگزار می گرددبرگزاری چنین محافل و برنامه ها در جهت معرفی داشته های نهادهای تحصیلی برای محصلان و آشنایی بهتر محصلان به بخش های مختلف پوهنتون از موثرترین برنامه های یک نهاد علمی به شمار می رود.