رئیس جدیدالتقرر دانشکده انجنیری دانشگاه تخار معرفی و رسماً آغاز به کار کرد23 عقرب 1397

رئیس جدیدالتقرر دانشکده انجنیری دانشگاه تخار معرفی و رسماً آغاز به کار کرد23 عقرب 1397

پوهنیار سید حبیب الرحمن حقبین یک تن از اعضای کادر علمی دانشکده انجنیری، بر اساس پیشنهاد اداره دانشگاه تخار به عوض پوهنیار عبدالباعث پارسازاده در بست رتبه دوم به حیث رئیس دانشکده انجنیری دانشگاه تخار منظور و طی مراسم وِیژه با اشتراک پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار، معاونین ریاست دانشگاه، رؤسای دانشکده ها، استادان، آمرین و مدیران بخش های اداری به اداره آن دانشکده معرفی و رسماً به کار خویش آغاز نمود.

آقای حقبین دارای تحصیلات عالی به درجه ماستری از یکی از پوهنتون های متعبر کشور هندوستان بوده و در مسلک خویش از تجارب و استعداد خوب برخوردار است.

قابل یاد آوری است که پوهنیار عبدالباعث پارسازاده نیز یکی کادرهای ورزیده آن دانشکده می باشد که در حال حاضر مصروف فراگیری درس های دکتورا در کشور ایران بوده و پس از تکمیل دوره تحصیلی خویش دوباره به مسلک استادی در این دانشکده ادامه خواهد داد.

رئیس و اعضای رهبری پوهنتون تخار ضمن عرض تهنیت تقرری آقای حقبین، جهت پیشبرد امور محوله موفقیت و بهروزی شان را از خداوند متعال استدعا نمودند.