پوهنتون تخار از فراغت 1508 تن محصل ازین نهاد علمی گرامی داشت به عمل آورد 8 دلو 1397

پوهنتون تخار از فراغت 1508 تن محصل ازین نهاد علمی گرامی داشت به عمل آورد دلو 1397

ریاست پوهنتون تخار از از فراغت 1508 تن فارغ التحصلان این نهاد علمی در یک محفل ویژه وبزرگ گرامی داشت و تجلیل بعمل آورد.
در محفلی که به همین مناسبت در پوهنتون تخار با اشتراک دکتور فضل الله مجددی والی ولایت تخار، پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار، وکلای شورای ولایتی، رؤسای دوائر دولتی، رؤسای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، اعضای جامعه ای مدنی، شخصیتهای با نفوذ ولایت تخار، معاونین پوهنتون تخار، رؤسای دانشکده ها، استادان، آمرین و مدیران اداری پوهنتون تخار، اولیاء شاگردان، خبرنگاران ودانش آموخته گان در پوهنتون تخار برگزار گردیده بود؛ نخست پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار حضور مهمانان و اشتراک کننده گان را در این محفل خیر مقدم گفته پیرامون موضوع صحبت مفصل نمود.
سپس داکتر فضل الله مجددی والی ولایت تخار، فراغت دانشجویان را برای خانواده ها، اولیات دانش آموخته گان، استادان و محصلان تبریک گفته و جایگاه علم و صحبت مفصلی ارایه نمود.
همچنان وکیل محمد عظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار ضمن صحبت های شان پرامون موضوع از کارکردهای رهبری پوهنتون تخار قدردانی نمود.
در آخر پوهنمل محمد قاسم آریا معاون امور محصلان پوهنتون تخار جلسه را جمع بندی نموده و جوان را به رسالتمندی دعوت نمود.
در بخش دوم محفل؛ پوهنتون تخار جهت توجه، علاقمندی و همکاری های همیشه گی جناب داکتر فضل الله مجددی والی ولایت تخار، ایشان را مورد تقدیر قرار داد. همچنان از طرف دانشگاه تخار تحسین نامه ها برای همه دانشجویان توزیع گردید و محفل با دعای خیر و فلاح مردم توسط پوهنمل دکتور عتیق الله حامدی رئیس پوهنحی شرعیات خاتمه یافت.