جشن‎واره‌ی فراغت محصلان قشر اناث دانشکده‎ی شرعیات دانشگاه تخار مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۶

جشن‎واره‌ی فراغت محصلان قشر اناث دانشکده‎ی شرعیات دانشگاه تخار

۱۸ جدی ۱۳۹۶
در پانزدهمین دور فراغت محصلان دانشکده‎ی شرعیات دانشگاه تخار از روز فراغت ۷۶ تن از محصلان قشر اناث به طور جداگانه با برگزاری محفل با شکوه و با اشتراک پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار، معاون امور محصلان، استادان دانشکده‎ی شرعیات و رؤسا و استادان سایر دانشکده‎ها، نماینده‌گان مردم در شورای ولایتی٬ رؤسای ارگان‌های عدلی و قضایی، مسوولین ارگان‌های دولتی، منسوبین نهادهای امنیتی٬ مسوولین مؤسسات تحصیلی خصوصی، علمأ، متنفذین، اولیای فارغ التحصیلان، جوانان و خبرنگاران گرامی‌داشت به عمل آمد.
پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس پوهنتون تخار ضمن تبریکی فراغت محصلان از رشته‌ی تعلیمات اسلامی این دانشکده، گفت: جای خیلی‌ها خرسندی است‌که‌ ما در آستانه‌یی قرار داریم که امروز این خواهران و فرزندان ما با دانش تخصصی و مسلکی از بخش علوم الهی و شرعی از یک مقطع تحصیلی فارغ و جهت خدمت گذاری هر چه بهتر به جامعه تقدیم می‌شوند.
داشتن افراد متخصص و مسلکی در هر بُعدِ از امور در جامعه‌ی ما یک نیاز جدی و مُبرم است٬ مخصوصاً در بخش دینی و شرعی که پایه و اساس زندگی ما را شکل می‌دهد؛ بنأً ما باید در تحصیل فرزندان خویش خصوصاً دختران و خواهران‌مان توجه بیشتر داشته باشیم و آنان را با دانش مسلکی و شرعی آراسته بسازیم.
در این محفل سخنرانان پیرامون جایگاه و نقش علم در زندگی بشر٬ ارزش تعلیم و تربیت در خانواده٬ نقش دختران و خانم‌ها در خانواده و تربیت فرزندان و زندگی اجتماعی صحبت و معلومات مفصل ارائه نمودند

 

 

جشن‎واره‌ی فراغت محصلان قشر اناث دانشکده‎ی شرعیات دانشگاه تخار
۱۸ جدی ۱۳۹۶
در پانزدهمین دور فراغت محصلان دانشکده‎ی شرعیات دانشگاه تخار از روز فراغت ۷۶ تن از محصلان قشر اناث به طور جداگانه با برگزاری محفل با شکوه و با اشتراک پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار، معاون امور محصلان، استادان دانشکده‎ی شرعیات و رؤسا و استادان سایر دانشکده‎ها، نماینده‌گان مردم در شورای ولایتی٬ رؤسای ارگان‌های عدلی و قضایی، مسوولین ارگان‌های دولتی، منسوبین نهادهای امنیتی٬ مسوولین مؤسسات تحصیلی خصوصی، علمأ، متنفذین، اولیای فارغ التحصیلان، جوانان و خبرنگاران گرامی‌داشت به عمل آمد.
پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس پوهنتون تخار ضمن تبریکی فراغت محصلان از رشته‌ی تعلیمات اسلامی این دانشکده، گفت: جای خیلی‌ها خرسندی است‌که‌ ما در آستانه‌یی قرار داریم که امروز این خواهران و فرزندان ما با دانش تخصصی و مسلکی از بخش علوم الهی و شرعی از یک مقطع تحصیلی فارغ و جهت خدمت گذاری هر چه بهتر به جامعه تقدیم می‌شوند.
داشتن افراد متخصص و مسلکی در هر بُعدِ از امور در جامعه‌ی ما یک نیاز جدی و مُبرم است٬ مخصوصاً در بخش دینی و شرعی که پایه و اساس زندگی ما را شکل می‌دهد؛ بنأً ما باید در تحصیل فرزندان خویش خصوصاً دختران و خواهران‌مان توجه بیشتر داشته باشیم و آنان را با دانش مسلکی و شرعی آراسته بسازیم.
در این محفل سخنرانان پیرامون جایگاه و نقش علم در زندگی بشر٬ ارزش تعلیم و تربیت در خانواده٬ نقش دختران و خانم‌ها در خانواده و تربیت فرزندان و زندگی اجتماعی صحبت و معلومات مفصل ارائه نمودند

خصوصی، علمأ، متنفذین، اولیای فارغ التحصیلان، جوانان و خبرنگاران گرامی‌داشت به عمل آمد.
پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس پوهنتون تخار ضمن تبریکی فراغت محصلان از رشته‌ی تعلیمات اسلامی این دانشکده، گفت: جای خیلی‌ها خرسندی است‌که‌ ما در آستانه‌یی قرار داریم که امروز این خواهران و فرزندان ما با دانش تخصصی و مسلکی از بخش علوم الهی و شرعی از یک مقطع تحصیلی فارغ و جهت خدمت گذاری هر چه بهتر به جامعه تقدیم می‌شوند.
داشتن افراد متخصص و مسلکی در هر بُعدِ از امور در جامعه‌ی ما یک نیاز جدی و مُبرم است٬ مخصوصاً در بخش دینی و شرعی که پایه و اساس زندگی ما را شکل می‌دهد؛ بنأً ما باید در تحصیل فرزندان خویش خصوصاً دختران و خواهران‌مان توجه بیشتر داشته باشیم و آنان را با دانش مسلکی و شرعی آراسته بسازیم.
در این محفل سخنرانان پیرامون جایگاه و نقش علم در زندگی بشر٬ ارزش تعلیم و تربیت در خانواده٬ نقش دختران و خانم‌ها در خانواده و تربیت فرزندان و زندگی اجتماعی صحبت و معلومات مفصل ارائه نمودند.
 

 

جشن‎واره‌ی فراغت محصلان قشر اناث دانشکده‎ی شرعیات دانشگاه تخار
۱۸ جدی ۱۳۹۶
در پانزدهمین دور فراغت محصلان دانشکده‎ی شرعیات دانشگاه تخار از روز فراغت ۷۶ تن از محصلان قشر اناث به طور جداگانه با برگزاری محفل با شکوه و با اشتراک پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار، معاون امور محصلان، استادان دانشکده‎ی شرعیات و رؤسا و استادان سایر دانشکده‎ها، نماینده‌گان مردم در شورای ولایتی٬ رؤسای ارگان‌های عدلی و قضایی، مسوولین ارگان‌های دولتی، منسوبین نهادهای امنیتی٬ مسوولین مؤسسات تحصیلی خصوصی، علمأ، متنفذین، اولیای فارغ التحصیلان، جوانان و خبرنگاران گرامی‌داشت به عمل آمد.
پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس پوهنتون تخار ضمن تبریکی فراغت محصلان از رشته‌ی تعلیمات اسلامی این دانشکده، گفت: جای خیلی‌ها خرسندی است‌که‌ ما در آستانه‌یی قرار داریم که امروز این خواهران و فرزندان ما با دانش تخصصی و مسلکی از بخش علوم الهی و شرعی از یک مقطع تحصیلی فارغ و جهت خدمت گذاری هر چه بهتر به جامعه تقدیم می‌شوند.
داشتن افراد متخصص و مسلکی در هر بُعدِ از امور در جامعه‌ی ما یک نیاز جدی و مُبرم است٬ مخصوصاً در بخش دینی و شرعی که پایه و اساس زندگی ما را شکل می‌دهد؛ بنأً ما باید در تحصیل فرزندان خویش خصوصاً دختران و خواهران‌مان توجه بیشتر داشته باشیم و آنان را با دانش مسلکی و شرعی آراسته بسازیم.
در این محفل سخنرانان پیرامون جایگاه و نقش علم در زندگی بشر٬ ارزش تعلیم و تربیت در خانواده٬ نقش دختران و خانم‌ها در خانواده و تربیت فرزندان و زندگی اجتماعی صحبت و معلومات مفصل ارائه نمودند