کانال آب جاری به زمین دانشگاه تخار وصل شد 20 جدی 1396

یک گام ارزنده در جهت سرسبزی محیط دانشگاه تخار
کانال آب جاری به زمین دانشگاه تخار وصل شد
برای نخستین‌بار و پس از ۳۰ سال قطع شدن آب جاری از ساحه‌ی اورته‌بز تالقان و زمین‌های ملکیت پوهنتون تخار٬ آب جاری از طریق حفر و احداث کانال به حمایت و همکاری مالی پروژه‌ی کار در بدل غذا برنامه غذایی جهان و با ابتکار و مساعی مؤسسه‌ی شیلترفارلایف (S F L) تخار به درخواست ریاست دانشگاه تخار و تلاش و همکاری همه جانبه‌ی آقای سید جلیل رییس شورای انکشافی تالقان و ریاست زراعت تخار به امتداد بیشتر از ۴ کیلو متر حفر کاری کانال آب جاری به ساحه دانشگاه تخار وصل گردیده است.
در محفلی که به مناسبت بهره برداری آب در دانشگاه تخار برگزار گردیده بود٬ در آن رؤسا و مسوولین ادارات ذیربط اشتراک داشته و این اقدام رییس دانشگاه تخار و همکاری سایر نهادها را یک عمل ارزنده و حیاتی عنوان کرده همچنان ضمن ستایش از فعالیت‌ها ‌و دستاوردهای خوب پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار و همکاران وی٬ وعده‌ی هرگونه همکاری را به‌خاطر سرسبزی و آبادی این محیط علمی سپردند.
رییس دانشگاه تخار نیز از حمایت٬ همکاری و کمک های همه‌ی نهادها٬ مردم و مؤسسات ابراز تشکری و قدردانی نمود.