از محصلین ممتاز پوهنتون تخار ومؤسسات تحصيلات عالي خصوصي طی محفل با شكوه در مقام این ولایت، تقدیر بعمل آمد! چهارشنبه ۴/دلو/۱۳۹۶

از محصلین ممتاز پوهنتون تخار ومؤسسات تحصيلات عالي خصوصي طی محفل با شكوه در مقام این ولایت، تقدیر بعمل آمد! چهارشنبه ۴/دلو/۱۳۹۶

تقدیر از محصلین برتر با تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید آغاز گردید، سپس سخنرانان هريك بالنوبه به سخن راني پرداختند. داکتر فضل الله مجددی والی ولایت تخار طی صحبت شان دانشجویان را به تلاش و زحمات بیشتر تشویق نموده افزودند: رقابت سالم عامل مهم در امر پیشرفت محصلان شمرده میشود. بنا مجددانه تلاش نمایید تا قله های ترقی و کمال را موفقانه طی کنید و هرکدام تان شخصیت های مفید و مثمر ثمری برای خود، خانواده و مملکت تان باشید ، جای استعداد و شایستگی را هیچ چیزی گرفته نمی تواند.

کسانیکه به زیور علم و دانش آراسته باشد در همه عرصه ها ان شاالله موفق است من یقین دارم در میان شما رهبران ، مدیران ورزیده ، متخصصین تکنالوژیکی و اقتصادی و نخبه گان جهان طبابت و غیره عرصه ها ظهور خواهد کرد. همچنان داکتر مجددی افزودند: نیروی انسانی تحصیل کرده عامل و ضامن دوام توسعه پایدار بوده و مردم به توانایی ها شما باور دارند که چالشهای موجود نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی در این کشور با دستان توانمند شما حل خواهد شد واز زحمات اساتید و پرسونل اداری پوهنتون تخار تشکر و قدردانی کردند موفقیت آنها را با خود محصلان – خانواده ها ، منسوبین پوهنتون ها و مردم تخار مبارک گفتند.

در همين حال پوهنمل خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار ضمن تشكري از اشتراك كنندگان افزود: هدف از برگزاري اين جشنواره أرج گزاري به جايگاه والاي دانشجويان ممتاز و برجسته سازي نقش تحصيل كرده گان در روند ثبات وپيشرفت علمي، اقتصادي، اجتماعي وهم أنديشي ميباشد. پوهنتون ها محل توليد علم وأنديشه است وهدف از آن تحقيق و پرورش استعدادهاي درخشان محصلين مي باشد وبأيد دانش آموخته هاي ما آن را به عنوان يك آرمان انتخاب نمايند، دانش آموخته هاي اين وطن فضائل اخلاقي را در وجود خود نهادينه كند واز رذائل اخلاقي پرهيز نمايد آنگاه فرشته خوي خواهند بود. همچنان ريس دانشگاه افزود: در گذشته دانشكاه ها رهبر ساز بود واز متن دانشگاه هاي أفغانستان رهبر بر ميخواست؛ اما امروز ما مقلدات بيش نيستيم وبأيد اين انديشه را به انديشه پيشواي و رهبري تبديل كنيم آن گاه وظيفه قداست پوهنتوني را ادانموديم. ريس دانشگاه در قسمت سخنان خويش افزود: اگر بخواهیم بزرگ ترین مشکلات جامعه را از پیش روی خود برداریم و از پس مسائلی نظير پيشرف وانكشاف جامعه برآییم به دانشمندان بیشتری نیاز خواهیم داشت، امروز پيشرفته ترين كشورها كه حرف اول را ميگويند با علم ترين وَيَا عالم ترين مردم ها هستند وبالاي تعليم وتربيه شان سرمايه گذاري كردند ودانشگاه هاي شان را حمايت نمودند وبالآخرة به نخبه هايشان أرج قائل شدند.

ريس دانشگاه در اخر صحبتهايش از تمام رهبري واساتيد دانشگاه تخار، رهبري واساتيد موسسات تحصيلات عالي خصوصي پيمان، رَآه سعادت، فجرستان وخانه دانش بابت انجام وظيفه شان به وجه أحسن تشكري كرد. همچنان از عاقبت الله اديب يار ريس اطلاعات وفرهنك وامريت أمور جوانان وهمه كسانيكه به أجراي محفل ياري نموده بودند سپاسكزاري نمود. قابل ذکر است که عاقبت الله ادیب یار رئیس اطلاعات و فرهنگ، مولوی محمد نعیم عضو شورای علما، آمر جوانان، معاون کمیسیون انتخابات و یک تن از محصلین برتر روی نقش جوانان تحصیل کرده در جامعه، صحبت نمودند. در پایان برای رئیس مبتكر وفعال پوهنتون تخار از طرف والي مدبر ولايت تخار تقدير نامه اهدا گرديد. برای چهل و پنج تن از اول نمره های رشته های مختلف پوهنتون تخار و موسسات تحصیلات خصوصی مختلف، تحسین نامه ها و تحایف تفویض شد.