از فراغت محصلان بخش کلینیک حقوقی پوهنتون تخار تجلیل به عمل آمد

از فراغت محصلان بخش کلینیک حقوقی پوهنتون تخار تجلیل به عمل آمد

140 تن از محصلان دانشگاه تخار پس از فراگیری مهارت های مسلکی در بخش قضا و سارنوالی از کلینیک حقوقی این دانشگاه سند فراغت به دست آوردند.

این جوانان که محصلان صنوف چهارم دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات می باشند در رشته های تخصصی خویش مهارت های مسلکی را فرا گرفته و تقدیم جامعه شدند.

در محفلی که به مناسبت تجلیل از فراغت این محصلان و همچنان همایش کاریابی در تالار عمومی پوهنتون تخار برگزار گردیده بود، در آن پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار، پوهنمل محمد قاسم آریا معاون امور محصلان، رئیس محکمه استیناف، نماینده ریاست سارنوالی، نماینده ریاست عدلیه، آقای استانکزی مدیر جنایی قوماندانی امنیه تخار، نماینده ریاست امور زنان، روسای دانشکده ها، استادان، کارمندان همکار موسسه جی آی زید، کارمندان اداری پوهنتون تخار، محصلان و خبرنگاران اشتراک داشتند که ضمن سخنرانی برخی از اشتراک کننده گان پیرامون اهمیت موضوع، محمکه تمثیلی از سوی محصلان فارغ شده نیز اجرا گردید.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار ضمن خوش آمدید مهمانان و عرض تهنیت به فارغین گفت: دستگاه عدلی و قضایی کشور به عنوان یک رکن اساسی نظام حکومتی نیاز مبرم به افراد متخصص و تحصیلکرده دارد و امروز جای نهایت مسرت است که تعدادی از جوانان ما مخصوصاً از قشر دختران با اشتراک شان در چنین برنامه های آموزشی، مهارت های مسلکی خویش را تقویت می بخشند و در آینده به حیث افراد متخصص و فنی نیازمندی جامعه ما را در بخش عدلی و قضایی مرفوع ساخته و مصدر خدمت بهتر به مردم می شوند.

به باور آقای خیرخواه این یکی از دست آوردهای مهم این نهاد علمی به شمار میرود که در کنار سایربرنامه های علمی و تحقیقی همچو برنامه های مهم و ارزنده را با همکاری سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی تدویر می کنند.

با این حال نماینده گان ریاست های عدلیه و سارنوالی در مورد جایگاه قضات و اهمیت آن در زندگی اجتماعی و جامعه صحبت نموده یکبار دیگر اعلام داشتند که در جهت ارتقای ظرفیت محصلان بخش های عدلی و قضایی و فراهم سازی زمینه کارهای عملی برای آنان دریغ نخواهند ورزید.

همچنان رئیس محکمه استیناف تخار پس از ارزیابی جریان محکمه تمثیلی محصلان با اعلام نتایج ارزیابی اش گفت: فراغت این جوانان یک دست آورد بزرگ در بخش قضا محسوب می گردد و ما امیدواریم که با تربیه و تقدیم چنین افراد مختصص به جامعه، توانسته باشیم خدمات شایانی را ارائه و در عرصه حکومتداری و تطبیق عدالت نقش ارزنده ایفا نماییم.

قابل یاد آوری است که کلینیک حقوقی پوهنتون تخار 9 دوره محصلان دانشکده های حقوق و شرعیات این دانشگاه تخار را پس از آموزش مهارت های مسلکی فارغ و به جامعه تقدیم نموده و بیش از 600 تن از محصلان ذکور و اناث را آموزش داده است، که برنامه های آموزشی آن از سوی موسسه جی آی زید تمویل می گردد.