دیدار و ملاقات مسوول برنامه های بین المرزی بنیاد آقاخان با رئیس دانشگاه تخار

دیدار و ملاقات مسوول برنامه های بین المرزی بنیاد آقاخان با رئیس دانشگاه تخار

در سلسله برنامه های مشترک قبلی و همکاری های بنیاد انکشافی آقاخان با دانشگاه تخار، اینبار آقای بهزاد باور مسوول برنامه های بین المرزی بنیاد آقاخان در زون شمال شرق، به منظور تقویت و انکشاف ساحه همکاری های آن بنیاد با این نهاد اکادمیک، با پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار دیدار و ملاقات نموده و روی برخی برنامه های مشترک المنافع و تقویتی بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار آقای خیرخواه ضمن قدردانی از همکاری های قبلی آن بنیاد، تشریف آوری آقای باور و همکاران شان را به این دانشگاه خیر مقدم گفته، تاکید نمود که دانشگاه تخار جهت رشد و انکشاف بیشتر ضرورت مبرم به حمایت نهادهای همکار داشته و زمینه های خوب همکاری به روی موسسات ملی وبین المللی باز بوده و این نهاد آماده سرمایه گزاری های خوب در بخش های علمی و فرهنگی می باشد.

رئیس پوهنتون تخار همچنان گفت: ما در تلاش هستیم با مساعد ساختن زمینه های خوب همکاری، توجه نهادهای بین المللی، به ویژه موسسات که در ولایت تخار فعالیت دارند، بیشتر جلب نموده و برنامه های موثر را تطبیق نماییم.

با این حال آقای باور نیز ضمن تشکری از تلاش های رهبری دانشگاه تخار در جهت برقراری و تقویت روابط نیک این دو نهاد، روی همکاری های بیشتر شان تاکید کرده بیان داشت که بنیاد آقاخان در نظر دارد تا با همکاری مستقیم دانشگاه تخار یک سلسله برنامه های فرهنگی را در سطح پوهتنون تخار و ولسوالی های ولایت تخار تطبیق نماید.

همچنان آقای باور وعده سپرد که بنیاد آقاخان طبق پلان های خویش آماده است که در جریان سال آینده در عرصه های مورد ضرورت این دانشگاه، همکاری های بیشتر داشته باشد.