نظارت رئیس دانشگاه تخار از جریان کار ساختمان تدریسی دانشکده‌ی حقوق ۴ سنبله ۱۳۹۸

نظارت رئیس دانشگاه تخار از جریان کار ساختمان تدریسی دانشکده‌ی حقوق ۴ سنبله ۱۳۹۸

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در‌جریان این‌نظارت به مسوول شرکت قراردادی و کارگران این پروژه جهت‌ تسریع روند کار و کیفیت ساخت و ساز تاکید جدی نموده و از آنان خواست که با درنظرداشت منافع ملی و آینده‌نگری، طبق نورم قرارداد، کار پروژه را به پیش ببرند.

آقای خیرخواه گفت: این پروژه مربوط به ملکیت عامه بوده و وظیفه هر یک از شهروندان جامعه ما اینست که در استحکام کار، کیفیت ساخت و ساز، به‌کار گیری مواد با کیفیت در پروژه ها، دقت بیشتر داشته باشیم و منفعت عامه را نسبت به منفعت شخصی ترجیح دهیم تا باشد ساختمان های معیاری و با دوام را بسازیم و به منفعت نسل آینده نیز فکر‌ کنیم و از سوی هم در آبادانی وطن خویش صادقانه سهم‌ بگیریم و چیزهای خوب از خود بجا بگذاریم.