آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی دانشگاه تخار معرفی و رسماً آغاز به کار نمود 5 جدی 1397

آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی دانشگاه تخار معرفی و رسماً آغاز به کار نمود 5 جدی 1397

    آمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی دانشگاه تخار معرفی و رسماً آغاز به کار نمود 5 جدی 1397 پوهنمل جاهد احمد شمس یک تن از استادان دیپارتمنت اگرانومی دانشکده زراعت دانشگاه تخار در بست سوم به حیث سرپرست آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی این دانشگاه منظور و توسط پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار طی یک نشست با حضور پوهندوی قدرت الله دانیار معاون علمی، پوهنمل محمد قاسم آریا معاون امور محصلان، پوهنمل عبدالقدیر نبی زاده رئیس دانشکده زراعت، پوهندوی دکتور محمد صفر نوری مسؤول مرکز تحقیقات علمی، اعضای کمیته مرکزی ارتقای کیفیت و اعتباردهی، استادان، آمرین و مدیران بخش های اداری معرفی و رسماً به کار خویش آغاز کرد.

    پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار حین معرفی آقای شمس گفت: اخیراً دو بست علمی که در این اداره ایجاد شده یکی از ضرورت های مبرم این نهاد اکادمیک بوده و با معرفی دو تن از اعضای کادر علمی شایسته در بخش های ارتقای کیفیت و اعتباردهی و همچنان انکشاف مسلکی و مهارت های استادان برای انجام فعالیت های بهتر در بخش های متذکره امیدواری ها بیشتر و ما را در رسیدن به اهداف اکادمیکی کمک و یک گام پیشتر برداشته خواهد شد.

    همچنان آقای خیرخواه، از همه آمرین دیپارتمنت ها و استادان جداً خواست تا با استفاده از تعطیلات درسی در فصل زمستان در بخش های تضمین کیفیت بیشتر از پیش تلاش به خرچ داده و برای تطبیق معیارهای جدید تضمین کیفیت همکاری و توجه جدی نمایند.

    استاد جاهد احمد شمس از جمله کادرهای ورزیده و مجرب دانشکده زراعت بوده و پیش از این در بخش های مختلف علمی و اداری انجام وظیفه نموده و دارای تجارب خوب کاری نیز می باشد.

   استاد شمس همچنان تحصیلات عالی خویش را در مقطع کارشناسی ارشد (ماستری) در بخش اگرانومی از دانشگاه ملی زراعت کشور قزاقستان فرا گرفته است. رهبری دانشگاه تخار تقرری ایشان را تبریک گفته، موفقیت شان را در راستای پیشبرد امور محوله از خداوند متعال خواسته و خواهان اند.