آماده گی نهادهای تحصیلات عالی تخار برای دستگیری متضررین حوادث احتمالی 6 حمل 1398

آماده گی نهادهای تحصیلات عالی تخار برای دستگیری متضررین حوادث احتمالی 6 حمل 1398

رئیس دانشگاه تخار به منظور هماهنگی و جمع آوری کمک های نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ولایت تخار، با رؤسا و مسؤولین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی این ولایت با حضور رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی و نماینده ریاست حج و اوقاف تشکیل جلسه داد.

این جلسه که به هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جمع آوری مواد و کمک های اولیه به متضررین و سیلاب زده گان احتمالی تدویر گردیده و مسؤولین نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ولایت تخار نیز اعلام آماده گی نمودند.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار در جلسه برای اشتراک کننده گان گفت: همه ساله تعدادی از هم وطنان ما به نسبت وقوع حوادث سیلاب ها و زلزله متضرر می شوند و نیاز اشد به کمک های اولیه و سرپناه دارند و دست ما به کمک های خارجی دراز می گردد، چه خوب است خود ما برای مبارزه با چنین حالات با جمع آوری کمک ها از اقشار مختلف تدابیر لازم برای حوادث احتمالی داشته باشیم و دست خیر ما به ملت ما برسد.

آقای خیرخواه از رؤسای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خواست پولی را که از محصلان در بدل عرضه خدمات شان دریافت می کنند به تناسب هر محصل برحال نهادهای شان 50 افغانی به صندوق اعانه که تحت نظر کمیسیون متشکل از نهادهای دولتی و خصوصی می باشد پرداخت نمایند.

مسؤولین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی این اقدام را یک عمل نیک دانسته ارقام محصلان برحال شان را ارائه کردند و در نتیجه مبلغ (200900) افغانی تخمین گردید که قرار است تا یک هفته آینده مبلغ مذکور توسط نهادهای تحصیلات عالی خصوصی تادیه گردد.