تجلیل از سیزدهمین دور فراغت دانش آموخته‎گان گروه پارسی دری دانشکده‎ی زبان و ادبیات 4 جدی 1396

تجلیل از سیزدهمین دور فراغت دانش آموخته‎گان گروه پارسی دری دانشکده‎ی زبان و ادبیات

4 جدی 1396
دانش آموخته‎گان گروه پارسی دری دانشکده‎ی زبان و ادبیات دانشگاه تخار طی برگزاری محفل پرشکوه فراغت شان را با اشتراک پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار، رؤسای دوایر دولتی و غیر دولتی، منسوبین نیروهای امنیتی، علمأ، روحانیون، متنفذین، اولیای دانش آموخته‎گان، ژورنالیستان، جوانان و سایر مهمانان جشن گرفتند.
در این دور 114 تن از این بخش سند فراغت به دست آوردند که از جمله 37 تن آنان را قشر دختران تشکیل میداد.
در این محفل سخنرانان راجع به جایگاه و اهمیت علم و دانش، تربیت فرزندان، تاثیر تحصیل در جامعه و نقش آن در زندگی اجتماعی بشر طور مفصل صحبت و معلومات لازم ارائه داشتند.
پوهنمل خیرالدین خیرخواه رییس دانشگاه تخار نیز پیرامون موضوع صحبت نموده، ضمن عرض تهنیت به اولیای دانش آموخته‎گان، آنان را یک نیرو بشری قوی در جهت ساختار یک جامعه‎ی سالم و نظام دانسته و این جوانان را به ادامه‎ی تحصیل و خدمت گذاری بهتر برای مردم و کشور ترغیب نموده و از عموم دانش آموخته‎گان خواست تا در هر بُعد از ابعاد جامعه که در آینده نقش ایفأ می‎نمایند صادقانه و دلسوزانه برای بهبود و انکشاف جامعه بدون در نظرداشت سمت و سو و تبعیض خدمت و تلاش همه جانبه نمایند.