از روز جهانی معلم در دانشگاه تخار گرامی داشت به عمل آمد 16 میزان 1398

از روز جهانی معلم در دانشگاه تخار گرامی داشت به عمل آمد 16 میزان 1398

ریاست دانشگاه تخار از سیزدهم میزان روز جهانی معلم با تدویر محفل شکوهمند تجلیل نموده و به مناسبت این روز، از استادان که در پروسه ارزیابی از سوی محصلان بلندترین نمره را حائز شده اند مورد تحسین قرار داد.

در مراسم ویژه که در تالار عمومی این پوهنتون تدویر یافته بود در آن پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه، پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی، نثار احمد بارز معاون مالی و اداری، رؤسای دانشکده ها، مسوولین کمیته های کاری، آمرین دیپارتمنت ها، استادان، مسوولین بخش های اداری و محصلان اشتراک داشتند.

سخنرانان در مورد روز معلم، جایگاه و نقش استاد در جامعه، ارزش ها و مسوولیت های استادان و چگونگی اهمیت و تاثیرات استادان در تعلیم و تربیت صحبت نمودند.

در این محفل رئیس دانشگاه، معاون علمی و معاون مالی اداری روی موضوعات یاد شده با تفصیل صحبت نموده و همچنان سه تن از محصلان اشعار و مقالات شان را در وصف معلم و جایگاه استادان به خوانش گرفتند.

به باور سخنرانان، در کشور ما تنها قشر که در راستای تعلیم، تربیت، تدریس، جاودانگی و رشد نسل های آینده از خود قربانی بیشتر می دهد و در به ثمر رساندن آنان می کوشد معلم و استاد است.

آنان فدا کاری ها و زحمات شبانه روزی همه معلمان و استادان را قابل تقدیر و ستایش می دانند و همچنان می گویند در کشور ما امتیاز های که به استادان و معلمان اختصاص داده شده در برابر زحمات شان یک مزد خیلی ها ناچیز بوده و در نظر گرفتن این امتیاز نا کافی را غیر عادلانه تلقی می کنند که این خود سبب کاهش کیفیت سکتور های تعلیمی و تحصیلی کشور گردیده است.

لازم به یاد آوری است که در اخیر این مراسم برای 18 تن از استادان و کارمندان که در پروسه های ارزیابی بلندترین نمره را از آن خود نموده فعالیت خوب انجام داده اند تحسین نامه اهدا شده و برای 21 تن از استادان که در ورکشاپ (OBE&SCL) اشتراک ورزیده اند از سوی وزارت تحصیلات عالی تصدیق نامه اشتراک در نظر گرفته شده بود، توزیع گردید.

#یوسف_امانی