اهداف

دیدگاه دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار می خواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق علمی، و عرضه خدمات بهتر جایگاه و اعتبار علمی و اکادمیکی خویش را در میان دانشکده های دانشگاه تخار و دانشگاه های کشور کسب نماید و برای  اعتباردهی و شناخت دانشگاه تخار در سطح منطقه ممد و مفید واقع شود ( رشد استعداد ها و توانمند سازی و بهبود ظرفیت دانشجویان جهت ارایه خدمات مناسب در جامعه تا موقف و جایگاه دانشکده برجسته گردد).

دانشکده اقتصاد دانشگاه برای تحقق دیدگاه خویش آرزومند است که:

 1. معیار های بلند علمی را اجرا و تقویت نماید.
 2. برای محصلین تعلیمات باکیفیت را فراهم نموده زمینه احترام متقابل را مساعد سازد.
 3. با استفاده از کسب مهارت و تخصص فرصت و زمینه های استخدام را برای محصلین فراهم می سازد.
 4. با جوامع پیشرفته به رقابت بپردازد.
 5. از پیشرفت و نوآوری دوامدار حمایت نماید.

 

ماموریت دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار می خواهد زمینه های دسترسی آسان، مناسب و معیاری را برای ادامه تحصیل دانشجویان خویش فراهم سازد، جوانان کشور ازین طریق اهداف علمی و تخصصی خویش را تقویت بخشیده، آموزش مهارت های لازم و ضروری را کسب نمایند، تا بتوانند مصدر خدمت بهتر به کشور گردند ( مهیا سازی زمینه‌های مناسب ارایه خدمات معیاری و باکیفیت جهت ارتقاء ظرفیت تخصصی و مسلکی دانشجویان )

بنابرین دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار با استفاده از ماموریت خویش تحقق اهداف دانشگاه تخار را دنبال و حمایت مینماید:

 1. رهنمایی  سالم محصلین به منظور ایجاد تخصص و موفقیت های شغلی آنها.
 2. انجام فعالیت های علمی و تحقیقی بمنظور تقویت دانشکده.
 3. ارایه خدمات دانشگاهی برای  پیشرفت جامعه.
 4. استفاده از آموزش های علمی و تخصصی که سبب کسب مهارت دانشجویان شود  می توان ماموریت خویش را انجام داد.

اهداف دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار با عرضه خدمات معیاری و با کیفیت علمی می خواهد دانش، تخصص و مهارت را برای دانشجویان خویش آموزش دهد تا دانشجویان با کسب مهارت و آموزش توانایی های لازم برای خدمت گذاری به مردم و جامعه خویش را بدست آورند ( عرضه افراد دانش آموخته و متخصص در جامعه ).

دانشکده برای رسیدن به این اهداف آماده تحقق موارد ذیل می باشد:

 1. با فراهم نمودن زمینه های آموزش معیاری و انتقال مهارت های اقتصادی محصلین را توانا بسازد.
 2. عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی برآورده شود.
 3. تقویت و بهبود دانشکده و سطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش پیشرفته و برای مشکلات موجود در اقتصاد کشور، و ادارات دولتی را ه های حل مفید را فراهم نماید.

قــــــــوت ها

 1. امنیت نسبی حاکم درمنطقه .
 2. ساحه وسیع باداشتن ماسترپلان  در این دانشگاه.
 3. داشتن کادرعلمی، کارمندان و محصلان .
 4. همکاری مقامات محلی و شورای مردمی این ولایت.
 5. داشتن محیط سبز.

 

ضعف هــــــا وچـــــــالشها

 1. عدم استقلالیت بودجوی.
 2. کمبود تشکیل مناسب.
 3. کمبود تجهیزات.
 4. نبود اسکالرشیپ، فیلوشیپ و استدیتور برای اساتید .
 5. کمبود صنوف درسی کافی .
 6. کمبود استادان دارای درجه تحصیلی بلند به سطوح   دوکتورا و ماستر.
 7. نبود اماکانات تکنولوژیکی و لابراتوار های مدیریت و رهبری.

فرصت ها

 1. موجودیت دونرهای داخلی ودونرهای خارجی.
 2. ذهنیت  وهمکاری مردم عامه درقبال دانشگاه.

دیپارتمنت ها

 • امور مالی وبانکی.
 • منجمنت واداره تشبثات.

نصاب درسی

نصاب درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار مطابق کریکولم واحد ساخته شده سال ۱۳۹۱ وزارت محترم تحصیلات عالی بوده که در تمام دانشگاه های افغانستان استفاده می گردد در جدول ذیل بیان گردیده است.