بیوگرافی رئیس دانشکده

ایمیل آدرس: s.mujtahid@tu.edu.af

نمبر موبایل: 93700198047+

بیوگرافی پوهنمل سید مقصود الله مجتهد رئیس دانشکده تعلیم و تربیه

پوهنمل سید مقصود الله مجتهد فرزند مولوی حضرت ولدیت سید مقصود، در سال 1357 هجری شمسی در یک خانواده روحانی و علم پرور در شهرستان چاه آب ولایت تخار دیده به جهان گشود. نوشتن، خواندن ، تعلیمات ابتدایی و دینی را نزد والدین خود فرا گرفت. در سال 1366شامل مکتب گردید، دوره ابتدائیه ، متوسطه و لیسه را در زادگاه خود  به اتمام رسانیده و در سال 1376 با کسب نمرات عالی به درجه (اول نمره عمومی) از لیسه مرکزی چاه آب(لیسه حامدی شهید) فارغ تحصیل گردید. در سال 1377 بعد از سپری نمودن آزمون کانکور به دانشکده فارمسی دانشگاه کابل راه یافت. در اثر جنگ های داخلی موفق به پیشبرد درس نشد، اما در سال 1381 با روی کار آمدن حکومت موقت و مساعد شدن شرایط تحصیلی به دروس خویش آغاز و در سال 1384 با کسب نمرات کادری به درجه لیسانس فارغ تحصیل گردید. در خلال درسی پیش آمده از سال 1377 الی 1380 به صفت معلم در لیسه حامدی شهید وظیفه اجرا نمود. همزمان با وظیفه معلمی کورس آموزشی را تحت نام (بنیاد فرهنگی خورشید) ایجاد و در چندین تایم زمینه آموزش را به نسل جوان فراهم نمود.

موصوف در سال 1385 به صفت کادر علمی در دیپارتمنت کیمیا-بیولوژی در دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه تخار تقرر حاصل نمود. در سال 1387 به صفت آمر دیپارتمنت کیمیا-بیولوژی و در سال 1388 به اساس لزوم دید ریاست دانشگاه و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به صفت رئیس دانشکده تعلیم و تربیه گماشته شد.

موصوف موفق به نوشتن پنج اثر(دو رساله  و سه مقاله) شده و آخرین رتبه علمی (پوهنمل) خود را در سال 1396 بدست آورد.