دیپارتمنت ها

دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری):

دیپارتمنت هارتیکلچر در سال 1393 عملا آغاز به فعالیت خواهد نمود.هدف از تاسیس این رشته تربیه جوانان در بخش های تولید سبزیجات، میوه جات و تکثیر نباتات زینتی میباشد.  چون  کشورما از لحاظ اقلیمی و شرایط خاک بستر مناسبی برای تولید میوه جات و سبزیجات میباشد فارغ التحصیلان بخش باغداری میتوانند در این راستا نقش سازنده و موثری در تولید میوه جات و سبزیجات با کیفیت مطابق به ستندرد و سلیقه خریداران داشته باشند. همچنان شکوفایی حرفه باغبانی به مدیریت صحیح و سالم نیاز دارد که تنها کادر فنی باغداری میتواند در این عرصه سهم بسزا داشته باشد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت هارتیکلچر( جدید التاسیس)

1-   پوهیالی سیدیونس امینی سرپرست دیپارتمنت هارتیکلچر و عضو افتخاری دیپارتمنت

2-   پوهنیار عبدالرسول عطایی

3-   نامزد پوهنیار عبد الباری اندیشمند