دیپارتمنت علوم حیوانی

دیپارتمنت علوم حیوانی:

دیپارتمنت علوم حیوانی در سال  1391 شروع به فعالیت نموده وهدف آن تربیه محصلان در ساحات مختلف علوم حیوانی از قبیل تربیه وتغذیه گاوهای شیری وگوشتی, تربیه مرغهای خانگی به مقصد تولید تخم وگوشت, تربیه و پرورش گوسفند و بز, تزئید محصولات فارم از  طریق تربیه و پرورش انوع حیوانات فارم میباشد.

اعضای کادر علمی دیپارتمنت علوم حیوانی:

1- پوهنیار سیدرحیم الله مشفق

2- پوهیالی محمدحسین فایق

3- نامزد پوهیالی محمد رضوان رافد