اهداف

دید گاه ما:

پوهنځی انجنیری در نظر دارد متناسب با نيازمندي هاي منطقه و کشور و بهبود جامعه با درنظرداشت فرهنگ وعنعنات پسنديده مردم دانش مدرن را ترویج نماید. بناءً تلاش مینمایم تا با توجه به انکشاف سایر مراکز علمی کشور و جهان فعالیت های اکادمیکی و علمی خویش را مدیریت نمایم.

رسالت ما:

فراهم نمودن زمینه آموزشی، تدریس، تحقیق، ظرفیت سازی و تربیه پرسونل مسلکی و فنی، و تقدیم متخصصین جوان برای رشد و انکشاف جامعه مدرن و مرفع رسالت این اداره میباشد.

پوهنځی انجنیری در نظر دارد در جهت ارتقا و انکشاف فعالیت های علمی خویش به اهداف زیر نایل آید:

1-    ارتقای ظرفیت علمی استادان به سویه ماستر و دوکتورا وآموزش میتودهای پیشرفته تحقیق و تدریس به سیستیم کریدت.

2-    ارتقای ظرفیت مدیران لابرانت و کارمندان.

3-    آموزش های علمی مؤثر برای ستادان، کارمندان اداری و محصلین.

4-    تجهیز صنف های درسی و شعبات اداری با وسایل و امکانات مدرن تخصصی، تخنیکی، فنی و تکنالوژی معلوماتی.

5-    مجهز ساختن شعبات لابراتوار با مواد لابراتواری و وسایل تجربوی.

6-    تهیه مواد لازم برای نگارش آثار علمی و تحقیق استادان.

7-    تقدیم متخصصین جوان با کفایت علمی ورسالت ملی به جامعه.