بیوگرافی رئیس دانشکده انجینری

 

 

Email Address: haqbin1989@gmail.com

Phone Number: 0794765494/0749433174

زنده گی نامه پوهنیار سید حبیب الرحمن حقبین رییس دانشکده انجنیری دانشگاه تخار

پوهنیار سید حبیب الرحمن حقبین در سال 1367 خورشیدی در روستای سیدای مظفری ولسوالی تشکان ولایت بدخشان در یک خانواده متوسط و دهقان کار چشم به جهان گشود، دوره ابتدایی را در لیسه ده سیدان زاده گاه اش سپری نمود و در سال 1386 از لیسه عالی کوکچه شهر فیض آباد ولایت بدخشان با نمرات اعلی فارغ گردید، در پایان همان سال شامل آزمون کانکور گردید و در نتیجه آزمون کانکور به دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار  راه یافت. در سال 1392 دوره پنج ساله انجنیری را نیز با درجه اعلی سپری کرد و در پایان همین سال با سپری نمودن آزمون رقابتی در کادر علمی دانشکده انجنیری دانشگاه تخار شامل شد.موصوف در سال 1394 با سپری نمودن آزمون در بورسیه های گروپی کشور هندوستان کامیاب شد وپس از تکمیل نمودن دوره ماستری (کارشناسی ارشد) در سال 1396 دوباره به میهن بازگشت. از سال 1396 -1397 به حیث سرپرست دیپارتمنت سیول ایفای  وظیفه نمود.

پوهنیار سید حبیب الرحمن حقبین نظر به پیشنهاد مقامات تحصیلات عالی و منظوری ریس صاحب جمهور به صفت ریس پوهنحی انجنیری مقرر شد. موصوف تسلط کامل به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی  دارد.