وضعیت فعلی ودست آوردها

اهداف

     تربیه کادرهای ورزیده و وطن پرست باظرفیت های بلند علمی وعملی به اساس معیارهای معاصر، تحقیقات مسلکی درعرصه انجنیری، بروزرسانی مواد ومحتوای تحصیلی برمبنای دست آوردهای علمی وبهبود سکتور انجنیری درسطح ملی وبین المللی اهداف دانشکده انجنیری می باشد.

 

دید گاه

ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی تخصصی انجنیری از لحاظ کمی و کیفی نه تنها نیازمندی ها، توسعه وپیشرفت کشورعزیز ما را نظر به مطالبات معاصر جواب ده باشد بلکه با معیارهای اکادمیک دانشگاه های منطقه وجهان رقابت علمی نماید.

 

ماموریت

فراهم آوری خدمات باکیفیت درسی برای تمام محصلان موسسه،ارائه تدریس،تحقیق وتقدیم فارغ التحصیلان که به خواست های جامعه ما ومطالبات مسلکی وتخصصی درسطح منطقه وجهان جواب گو باشد.

 

فعالیت ها

در جهت نایل شدن به اهداف بالا فعالیت های زیر را به انجام خواهیم رساند:

 1. استخدام یا تقرر کادر علمی برای رفع مشکلات تدریسی دیپارتمنت ها.
 2. فرستادن استادان به بورس دکتورا به داخل و خارج از کشور.
 3. تدویر سمینار های آموزشی برای استادان و کارمندان اداری.
 4. خریداری 2500 جلد کتاب مختلف النوع مسلکی.
 5. خریداری 1 پایه کمپیوتر لب تاپ برای هریک از استادان.
 6. خریداری  10 پایه (کمپیوتر دسکتاپ، پرینتر، اسکنر و کمره) ودوپایه ماشین کاپی برای کار اداری دیپارتمنت ها.
 7. تجهیز صنوف درسی با پروجکتور های سقفی.
 8. فراهم سازی انترنت مورد استفاده برای استادان و دانشجویان با توجه اداره  دانشگاه .
 9. خریداری 50 پایه کمپیوتر دسکتاپ و تجهیز یک صنف آموزشی کمپیوتر برای دانشجویان.
 10. تجهیز شعبات لابراتوار برای تجارب عملی استادان و دانشجویان.
 11. دعوت به سمینارهای علمی جهت آشنای با روش تدریس و تحقیق.
 12. ایجاد کتابخانه مجهز با کتب مسلکی و تخصصی.
 13. تجهیز و ستندرد سازی دیپارتمنت های فعال.
 14. ساختن شعبه های لابراتوار مجزا به هردیپارتمنت به شکل تخصصی و فنی.
 15. تدویر ورکشاپ ها و سمینارها برای مدیران لابرانت جهت ارتقای دانش مسلکی و فنی.
 16. تأسیس نشريه علمي.
 17. فراهم سازی وسایل و مواد لابراتواری برای دیپارتمنت های جیولوجی و معدن و برق و الکترونیکس

 

دست آورد های پلان ستراتیژیک 1393 الی 1397 خورشیدی

 • تجهیز قسمی لابراتوار سیول
 • ساخت تعمیر لابراتوار سیول دانشکده انجنیری
 • ساخت راهرو های دانشکده انجنیری
 • فرستادن بیشترین اساتید محترم به دوره ماستری و دوکتورا
 • ترمیم تعمیر انجنیری از نگاه رنگ و نمای ظاهری
 • بکار گیری روش های نوین آموزشی در تدریس

لابراتوار

دانشکده انجنیری به اثر تلاش مسئولین دانشگاه با استفاده ازبودجه مساعدتی بانک جهانی ( SHEEP) دارای لابراتوار نسبتن پیشرفته ای می باشد که وسایل  در آن ذیل به شرح داده شده است:

شماره

مقدار

واحد

تشریحات

1

یک

پایه

توتل استیشن مودل 405 لایکا

2

یک

پایه

لیول رود لایکا

3

یک

پایه

تیودولیت مودل 100 نیکان

4

یک

حلقه

متر فولادی 100 متره

5

یک

سیت مکمل

الف : قابلیت انجام تست فشار

ب : انجام تست کششی ازسیخ فولادی

ج : انجام تست بندی

د  : انجام تست شیپر باسیخ 10  ملی فولادی

6

یک

سیت مکمل

وسایل تست سلمپ

7

یک

سیت

قالب وچکش برای تست استندرد پراکتور

8

یک

سیت

قالب وچکش برای تست مودیفاید پراکتور

9

یک

سیت

داش برقی

10

یک

سیت

ترازوی دیجیتلی به دقت 0.1 گرام

11

یک

سیت

وسایل تست Sand Cone  سند کان

12

یک

سیت

دستگاه برقی لرزاننده غربال و  غربال نمبر(4-200)

مجموعه

دوازده قلم

 

 

بخش دانشجویان

ظرفیت پذیرش دانشجویان همه ساله پیش از گرفتن آزمون کانکور با تفاهم دیپارتمنت ها از طرف از ریاست دانشکده عنوانی معاونیت امور محصلان پیشنهاد مگیردد. و نمرات پذیرش دیپارتمنت ها با ازدیاد داوطلبان کانکور نسبت به سال های پیش در حال افزایش می باشد.

 

جدول افزایش تعداد جدید شمولان دختران و پسران را در سال های 1393 الی 1397 خورشیدی

1397

1396

1395

1394

1393

پسران

دختران

پسران

دختران

پسران

دختران

پسران

دختران

پسران

دختران

556

15

516

12

395

14

104

12

292

8

 

 

جدول تعداد دانش آموخته گان دانشکده انجنیری از سال های 1393 الی 1397 خورشیدی

1397

1396

1395

1394

1393

پسران

دختران

پسران

دختران

پسران

دختران

پسران

دختران

پسران

دختران

65

0

79

5

31

0

107

0

75

0

 

 

 

جدول درجه تحصیل استادان در سال های 1393-1397 (جریان تحصیل هم حساب شده است)

مجموع

دکتورا

ماستر

لیسانس

درجه تحصیل/سال

12

0

3

9

1393

14

0

4

10

1394

14

0

4

10

1395

14

0

5

9

1396

14

0

5

9

1397

 
 

جدول استادان دانشکده انجنیری به اساس رتب علمی در سال های 1393-1397 خورشیدی

مجموع

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهیالی

نامزد پوهیالی

درجه تحصیل/سال

12

0

0

2

5

5

1393

12

0

0

3

9

0

1394

14

0

0

4

10

0

1395

14

0

1

4

9

0

1396

14

0

1

4

9

0

1397