وضعیت فعلی ودست آوردها

فعالیت ها

در جهت نایل شدن به اهداف بالا فعالیت های زیر را به انجام خواهیم رساند:

1-    فرستادن استادان به بورس ماستری و دکتورا به داخل و خارج از کشور.

2-    تدویر سمینار های آموزشی برای استادان و کارمندان اداری.

3-    تطبیق سیستیم کریدت.

4-    خریداری 2500جلد کتاب مختلف النوع مسلکی.

5-    خریداری 1 پایه کمپیوتر لب تاپ برای استادان.

6-    خریداری 4 پایه (کمپیوتر دسکتاپ، پرینتر، اسکنر و کمره) ودوپایه ماشین کاپی برای شعبات اداری دیپارتمنت.

7-    تجهیز صنوف درسی با پروجکتور های سقفی.

8-    قرداد مورد تأمین انترنت مورد استفاده برای استادان با یکی از شرکت های عرضه کننده ای انترنت در ولایت تخار.

9-    خریداری 50 پایه کمپیوتر دسکتاپ و تجهیز یک صنف آموزشی کمپیوتر برای دانشجویان.

10-                       تجهیز شعبات لابراتوار برای تجارب عملی استادان و محصلین.

 

نیازمندیها

با افزایش تعداد داوطلبان تحصیل و ضرورت رشد فعالیت های علمی، تا هنوز در جهت بهبود و انکشاف زمینه ها و فعالیت های موثر علمی در پوهنحی انجنیری آنطور که باید اقدامات قابل ملاحظه صورت نگرفته است. در جریان سالهای گذشته این پوهنحی با موانع و مشکلات زیادی روبرو بوده، به آن دست به گریبان است و ایجاب مینماید به آن رسیدگیی جدی و لازم صورت گیرد، که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1-    در جهت ارتقای درجه تحصیل و ظرفیت سازی استادان توجه صورت نگرفته زیرا از میان استادان این پوهنحی تنها دو تن آنان دارای درجه ماستری بوده و متباقی همه لیسانس می باشند. و از سوی دیگر در قسمت رهنمایهای تدریس به سیستیم کریدت به هیچ سمیناری دعوت نشده اند.

2-    نبود استادان بلند رتبه برای رهنمایی کادر های جوان.

3-    نبود استادان بادرجه هاي تحصيل PhD

4-    نبود کتاب خانه مجهز برای استادان و محصلین که اشد ضرورت است.

5-    عدم وجود صنف های کمپیوتر و دسترسی به انترنت برای محصلین و استادان این پوهنحی که از ضرورت های اولیه محسوب میشوند.

6-    نبود وسایل کافی و ضروری مانند کمپیوتر، انترنت، پرنتر، اسکنر، ماشین کاپی، کمره عکاسی برای شعبات اداری این پوهنحی.

7-    کمبود بعضی مواد لابراتوار جهت تجهیز بهتر صنوف لابراتوار.

8-    ضعف يك تعداد از استادان در زبان انگليسي.

9-    ارتباط با موسسات دونر وكمك كننده وپوهنتونهاي داخلي وخارجي تاحدود زياد ضعيف است.

10-                       تا كنون پوهنځی داراي كدام نشريه علمي ويا اطلاعاتي نيست.

حل

برای رفع این چالش ها و مشکلات باید به موارد زیر رسیدگی صورت گیرد:

1-    تأدیه بورسیه های ماستری و دوکتورا به استادان ماستر و لیسانس.

2-    دعوت به سمینارهای علمی جهت آشنای با متود تدریس، تحقیق و سیستیم کریدت.

3-    ایجاد کتاب خانه مجهز با کتب مسلکی و تخصصی.

4-    مجهز ساختن صنف های درسی به وسایل مانند پروژکتورسقفی، وایت بورد و غیره مواد درسی لازم.

5-    تجهیز صنف های مشخص کمپیوتر و انترنت برای دانشجویان و استادان.

6-    تجهیز و ستندرد سازی دیپارتمنت های فعال.

7-    ساختن شعبه های لابراتوار مجزا به هردیپارتمنت به شکل تخصصی و فنی.

8-    تهیه وسایل لازم و ضروری مانند کمپیوتر، انترنت، پرنتر، اسکنر، ماشین کاپی و کمره عکاسی برای شعبات اداری این پوهنحی.

9-    تدویر ورکشاپ ها و سمینارها برای مدیران لابرانت جهت ارتقای دانش مسلکی و فنی.

10-  تأسیس نشريه علمي.

قوت های پوهنځی:

1.     برخورداری از حمایت پوهنتون تخار، وزارت تحصیلات عالی، برخی از نهادهای تحصیلی داخلی و  مؤسسات همکار خارجی.

2.     داشتن استادان مورد نياز درجات تحصيلي از جمله ماستر29% و ليسانس68%

3.     داشتن بخشي از پرسونل اداري با تجربه.

4.     داشتن یک تعمير که همزمان برای پیشبرد فعالیت های تدریسی و اداری استفاده میگردد

5.     امنیت نسبی حاکم در منطقه.

6.     داشتن کادر علمی نسبی و محصلان.

7.     داشتن دو ديپارتمنت فعال که لازم هستند اما کافی نیستند.

8.     داشتن ماشین فوتوکاپی، پرنتر، و کمپیوتر

9.     داشتن يك لا براتوارCivil (بعضی از مواد لابراتواری کمبود است که باید با توجه جدی مسئولین ذیربط مرفوع گردد).

10.   داشتن 5 پایه پروجکتور

11.    داشتن يك مر كز IT.

12.   داشتن ساحه سبز که درقسمت آبیاری و توسعه آن باید توجه صورت گیرد.

13.    داشتن يك چاه آب كه مي توان به آساني ذريعه واتر پمپ بمنظور آبياري ساحه سبز هم ازآن استفاده نمود.

14.   علا قمندي محصلين ولايات مختلف غرض تحصيل در اين پوهنځی.

جدول احصائیه محصلان پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار

مجموعه عمومی

1393

1392

1391

1390

1389

دیپارتمنت

پوهنحی

شماره

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

1

3

424

3

424

2

345

2

291

2

237

1

175

سیول  

انجـنــیـــری

9

66

9

66

 

 

 

 

 

 

 

 

جیولوژی معدن

12

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه   عمومی

قرار شرح فوق   بتعداد   (502) تن محصلان ازروی کتاب ثبت وراجستر پوهنحی ترتیب شده صحت است.

 

 

جدول استادان دانشکده انجنیری به اساس درجه تحصیل                                 

ملاحظات

1393    

1392     

1391     

1390     

1389   

درجه تحصیل

 

اناث 

ذکور

اناث 

ذکور

اناث 

ذکور

اناث 

ذکور

اناث 

ذکور

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

دکتور  

 

0

2

0

2

0

2

0

1

0

0

ماستر  

 

0

7

0

7

0

5

0

5

0

3

لیسانس  

قرار شرح فوق استادان دانشکده انجنیری از سالهای (1389 الی 1393 ترتیب گردیده صحت است.

 

 

جدول رتبه علمی  استادان دانشکده انجنیری به تفکیک ذکور اناث درسال 1393

نامزد پوهیالی

پوهیالی  

نامزد پوهنیار

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

اناث

ذکور

0

2

0

5

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

جدول کارمندان دانشکده انجنیری به تفکیک ذکور اناث درسال 1393

ملاحظات

قدم

بست

وظیفه

درجه تحصیل

ولد

تخلص

اسم    

شمار ه

 

سوم

چهارم

مدیر تدریسی

لیسانس

هدایت الله

شادان

نور الله

1

 

دوم

پنجم

مدیر اجرائیه

لیسانس

فیض محمد

فیضی

عیدی محمد

2

 

دوم

پنجم

مدیر لابرانت

لیسانس

رجب محمد

مردیان

عبدالغفار

3

 

دوم

پنجم

مدیر لابرانت

فوق بکلوریا

عبدالمحمد

محمدی

بابه خان

4

 

دوم

پنجم

مدیر لابرانت

فوق بکلوریا

محمد نعیم

ایوبی

نقیب الله

5

 

دوم

هشتم

کارگر

0

خیر الدین

خیرخواه

ذکرالله

6

 

دوم

هشتم

کارگر

0

دلاور

دلاورزاده

نصرت بیگم

7

قرار شرح فوق بتعداد (7) تن کارمندان وکارگران دانشکده انجنیری ترتیب گردیده صحت است