بیوگرافی رئیس دانشکده شرعیات

پوهنیار عبدالواحد " کریمی "فرزند عبدالکریم  درسال 1339 هجری خورشیدی در یک خانواده متدین و دین دوست در قریه ایوت میان شهر ولسوالی ورسج ولایت تخار دیده بر جهان گشود تعلیمات ابتدای و متوسطه را در مکتب پجک بالا و لیسه خانقاه ورسج و دوره ثانوی را در پشاور پاکستان . دوره لیسانس را در پوهنتون دعوت وجهاد از سال 1368 الی 1372 هجری خورشیدی به پایان رسانیده است .

موصوف با زبان های دری ،پشتو ، عربی، آشنای کامل داشته و با زبان انگلیسی آشنای نسبی دارد. و با پروگرام های کمپیوتر:چون ویندوز،ورد،پاورپاینت آشنای کامل دارد .

سابقه کاری: درسال 1372 بحیث مدیر اقتصادی جریده تخارستان ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت تخار ایفاوظیفه نموده .ودر سال 1374 شامل کادر علمی دانشگده شرعیات دانشگاه تخارگردیده ووظیفه مقدس استادی رابه پیش برده ، علاوه بر تدریس بحیث مدیرلیلیه ،وبحیث مدیر تحریرات ،ومدیرمحصلان، ایفای وظیفه نموده است. ازسال

1381تامیزان 1381ازطرف مقام محترم وزارت تحصیلات ، بحیث سرپرست ریاست پوهتنون تخار سرگرم کارهای اداری وعلمی بوده. درآن وقت، تمام دارندار پوهنتون به اثر جنگ ها ازبین رفته بود، به اثر سعی وتلاش بیشترموصوف، 400 ملیون پول دولتی ودوصد ملیون پول دولتی دیگر یک موتر فلانکوچ  به رنگ  سفید از بنیاد آمرصاحب مسعود شهید. ومرحوم استاد ربانی بدست آورده درخریداری تجهیزات اداری وعلمی این پوهنتون بمصرف رسانیده است.پلان به این بود که این پوهنتون را به کندز انتقال داده شود محترم کریمی صاحب مجدانه تلاش نموده موضوع را با والی وقت آغای سید اکرام الدین ، وجنرال صاحب داود خان وسایر قوماندان های جهادی ولایت تخار در میان گذاشته از انتقال به ولایت کندز جلوگیری بعمل آمد.همچنان در عرصه اخذ قباله ملکیت پوهنتون از محکمه شرعی.  ودر واپس گیری ملکیت از دست رفته پوهنتون در پهلوی استادان سهم فعال را داشته است.

 واز نیمه سال 1381الی 1385بحیث مدیراستادان دانشگاه، ازسال 1385الی سال1388 بحیث معاون پوهنحئ شرعیات وازسال 1388تااکنون یعنی سال 1393 بحیث ریس پوهنحی شرعیات ایفاءوظیفه می نماید.علاوه از  نظارت کارهای علمی واداری پوهنحی، موصوف تلاش نموده تا کمک های زیادی را ازقبیل تجهیزات اداری ودوکتاب خانه مستقل برای طبقه ذکور واناث وسه شعبه کامپیوتر لب برای آموزش بر نامه های کامپیوتر وآموزش زبان انگلیسی وتجهیزتالار کانفرانس ها ومحکمه تمثیلی. از موسسات کمک کننده بدست آورده است.در کل می توانیم بگویم که پوهنحی شرعیات را یک پوهنحی معیاری وتمام عیار درسطح پوهنتون ساخته  است.

نوشته ها: کتاب رابنام( تربیه الاولاد من منظارالشریعه الاسلامیه)ازبان عربی به زبان فارسی ترجمه نموده و تقریظ پوهنوال محمد یوسف استاد پوهنحئ شرعیات پوهنتون کابل را ازآن خود نموده  به ترفیع علمی پوهنیاری نایل آمده است .

علاوه برکتاب مذکور مقاله را تحت عنوان کارکر د های حضرت عمر رض تحریر نموده درسال 1372 در جریده تخارستان به چاب رسیده است.  

سفرهای خارجی:  درسال 1388دریک گار گاه حقوقی دردانشگاه تهران اشتراک نموده و سرتفکت از دانشگاه تهران به دست دارد . ودرسال 1390 غرض سیرعلمی درجمع روء سای پوهنحئ های شرعیات پوهنتون ها ی افغانستان به کشورعربی مصر سفر نموده است.

ىرسال 1392 بنا بر دعوت پوهنتون بین المللی اسلامی هدایت الله  شریف،  در جمع تعداد روسا ء فاکولته های حقوق وشرعیات به کشور اندونیزیا سفر نموده است .

همچنان درسال  1392بنا بر دعوت پوهنتون واشنتن ، در ترکیب 8تن روسای حقوق وشرعیات پوهنتون های افغانستان به کشور ایالات متحده امریکا سفر نموده است ونیز سپاس نامه دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن را اخذ نموده است .

مکافات : درسال 1388به اساس پیشنهاد ریاست پوهنتون تخار  سپاس نامه ازطرف مقام محترم وزارت تحصلات عالی برایش اعطا گردیده است.

همچنان در سال 1392 سپاس نامه از کارکرد های علمی واداری موصوف به اساس پشنهاد مقام محترم پوهنتون تخار ازطرف مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی افغانستان برایش اعطا گردیداست

اشتراک درسمینارها: در سمینار های مختلف حقوقی وقضای. چه در داخل کشور وچه در خارج کشور تدویر گردیده اشتراک فعال نموده است.