پروفایل استادان

 

ایمل آدرس: aram0789924148@gmail.com

شمارۀ تماس: 0700739829

محترم پوهنیار محمد علم " آرام " فرزند عبدالغفور در سال 1367 در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در یک خانوادۀ متدیین چشم به جهان گشوده وی تحصیلات ابتدائی  خود را در زادگاه اش به اتمام رساند و تحصیلات عالی خویش را بعد از سپری نمودن آزمون کانکور، توانست در سال 1387 در دانشگاه بلخ در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی بخش عامه و روابط بین الملل آغاز نماید و در سال 1390 سند لسانس اش را اخذ نمود و نسبتی علاقه مندی و حس وطن دوستی که داشت در سال 1391 به صفت استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار مقرر گردید و بعد از پنچ سال خدمت در سال 1396 به منظور ارتقای سطح علمی خویش به درجه ماستری راه یافت و سندی ماستری خویش را از رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه کابل بدست آورد.

اکنون محترم پوهنیار محمد علم " آرام " مجددآ منحیث استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار مصروف تدریس و خدمت گذاری میباشد.


 

ایمل آدرس: habiburahmanrustami@gmail.com

شمارۀ تماس: 0777331136

       محترم پوهیالی حبیب الرحمن " اسلام پناه " فرزند عبدالحمید در سال 1369 در مرکز ( تالقان ) ولایت تخار قریه بازاربیک سرایسنگ در یک خانواده شریف چشم به جهان گشود و وی تحصیلات ابتدائی خویش را در زادگاه اش به اتمام رسانیده در سال 1387ه ش از مکتب لیسه ذکور سرایسنگ فارغ گردید و تحصیلات عالی خویش را بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کندز در رشته اداره و دیپلوماسی در  سال 1388 راه یافت و بعد از اتمام دورۀ لیسانس در سال 1391 ه ش به اخذ نمرات کادری فارغ التحصیل  گردیده و با سپری کردن یک سال به عنوان استاد افتخاری که موصوف  در سال 1392جهت خدمت گذاری به ملت خویش  به صفت استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت عامه و روابط بین الملل در دانشگاه تخار مقرر گردید که هم اکنون به صفت استاد در حال تدریس و خدمت گذاری میباشد.


ایمل:ghafariabdulsatar.47@gmail.com

شمارۀ تماس: 0700765482

محترم پوهنیار عبدالستار " غفاری" فرزند عبدالغفار در سال 1364 در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در یک خانواده دین دوست و شرافت مند چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدائی اش را در زادگاه اش به اتمام رسانیده بنابر علاقه مندی زیاد که به ادامه ای تحصیل داشت در امتحان کانکور اشتراک نمود و با سپری نمودن دورۀ آزمایشی در سال 1387 در رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کندز در رشته قضاء راه یافت و بعد از سپری نمودن دورۀ لسانس در سال 1390 از دانشگاه کندز فارغ التحصیل و سند لسانس اش را اخذ نمود. و علاقه مندی که بیشتر به  استادی داشت در سال 1392 منحیث استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار مقرر گردید. 

و بعد از چند سال خدمت برای ادامۀ تحصیل و ارتقای سطح علمی اش در سال 1396 به ماستری راه یافت و سند ماستری خویش را از رشته قضاء از دانشگاه ننگرهار ( جلال آباد ) بدست آورد.

محترم عبدالستار " غفاری " بعد از اخذ سندی ماستری مجددآ منحیث استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار مصروف تدریس و خدمت گذاری میباشد.


ایمل آدرس: obaidullqasimi2015@gmail.com

شمارۀ تماس: 0783569755

محترم نامزد پوهنیار عبیدالله " قاسمی " فرزند رحمت الله در سال 1373 در ولایت تخار ولسوالی اشکمش ولایت تخار چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدائی اش را در زادگاه اش فراخواند و در سال 1390 به امتحان کانکور شرکت کرده و موفقانه توانست در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل بخش قضا و سارنوالی راه یابد و بعد از ختم دوره لسانس اش در سال 1393 فارغ التحصیل گردیده و حس وطن پرستی و خدمت به ملت رنج دیده اش باعث شد که در سال 1396 منحیث استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تخار مقرر گردیده و تا اکنون مصروف تدریس و خدمت به ملت و فرزندان ملت خویش میباشد.


شمارۀ تماس: 0791046702

     محترم پوهیالی عبدالمعروف " تفکری" فرزند تازه خان در سال 1365 در ولایت کندز ولسوالی خان آباد در یک خانوادۀ متدیین چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدائی اش را در زاد گاه اش به اتمام رساند و تحصیلات عالی اش را بعد از سپری نمودن آزمون کانکور در سال 1387 به رشته حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه بلخ بخش قضا و سارنوالی ادامه داد و سند لسانس اش را در سال 1390 از دانشگاه بلخ بدست آورد و جهت خدمت گذاری به مردم و ملت خویش در سال 1391 منحیث استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تخار مقرر گردید.

اکنون به منظور ارتقای سطح علمی و اخذ سند ماستری اش در رشته اداره عامه در دانشگاه کابل میباشد.


ایمیل آدرس: nasir.ahmad.taieb@gmail.com

نمبر موبایل: 0791047275

محترم (پوهنیار) نصیر احمد "تايب" فرزند نورمحمد، پدر کلان سلیمان درسال  (1366)  هجری خورشیدی دریفتل علیا  قریه زرنگاندره که  از مربوطات حوزه فیض آباد مرکز ولایت بدخشان می باشد؛  در یک خانواده متدین و روشن فکر متولد گردیده است. وی دروس و تعلیمات ابتدایی را در همان جا فراگرفت ودر سال 1373 هـ ش. در لیسه کوکچه شامل مکتب گردید و بعد از مدتی  به  لیسه سایف شهید سه پارچه نمودند وتا صنف پنجم مکتب در این لیسه به دروس خویش  ادامه دادند و در سال (1377)  الی (1379) مکتب را در لیسه  فایض شهید که  واقع در ولسوالی  یفتل علیا است؛ سپری کردند ودر سال (1379) مجددا در  لیسه سایف شهید که از لیسه های مرکزی شهر فیض آباد است، شامل گردیدند  و در سال (1385)  از این لیسه فراغت حاصل نمودند.

 او هم چنان  در سال (1386) بعد از سپری نمودن آزمون کانکور؛ موفقانه وارد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی  دانشگاه ابوریحان البیرونی در دیپارتمنت قضاء و سارنوالی شدند.  موصوف بعد از یک سال تاجیل نسبت مشکلات سال (1387)  دوباره به دروس خود ادامه دادند.  ایشان بعد از سپری نمودن چهارسال  مر حله  پربار دانشجوی در سال (1390)  به درجه عالی، موفقانه  سند کارشناسی (لیسانس)  خویش را از دیپارتمنت قضاء و سارنوالی بدست آوردند؛  موصوف بعد از فراغت جهت خدمت گزاری صادقانه، ارتقا بخشیدن سطح علمی دانشجویان وتعهد که نسبت به مردم وملت خویش داشتند؛ جهت به ثمر نشاندن این اهداف و آرمان  هایی عالی و مقدس در آزمون کادری دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تخار اشتراک و موفقیت کمایی کردند و به  تاریخ 1391/8/13 دردانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تخار به صفت استاد تقرر حاصل نمودند.

وی  در سال (1392)  مسوؤلیت دیپارتمنت قضاء و سارنوالی  را به عهده داشت و در سال  (1394)  حسب لزوم دید به حیث سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی گماشته شد؛ همزمان عضویت شورای علمی  و شورای رهبری دانشگاه و هم چنان عضویت کمیته های مختلف را در  سطح دانشگاه و دانشکده داشتند؛ هم چنان او به مدت سه سال در پهلوی تدریس مضامین مختلف از امور دانشکده به خوبی سرپرستی نمودند و با درایت وخردمندی تمام عهده دار این مسوؤلیت بودند؛ محترم نصیر احمد تایب در سال (1396)  جهت  ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (ماستری) عازم جمهوری اسلامی ایران  گردیدند؛ وی اکنون مصروف تحصیل در این کشور می باشند.


ایمل:   sillaakbari@gmail.com

     محترمۀ پوهنیار دوکتور سهیلا " اکبری " بنت نذیر الله در سال 1368 در مرکز " تالقان " ولایت تخار در یک خانوادۀ شرافتمند و دین دوست چشم به جهان گشود، وی تحصیلات ابتدائی اش را در مرکز ولایت تخار به اتمام رسانید و بعد از سپری نمودن آزمون کانکور به درجۀ اعلی در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در بخش اداره و روابط بین الملل راه یافت، که سند لسانس اش را در سال 1391 به درجه اعلی بدست آورد. استعداد و توانایی های که داشت باعث شد که در سال 1391 منحیث استاد در دانشکدۀ حقوق و علو سیاسی دانشگاه تخار مقرر گردید که ازین روزنه برای بالابردن سطح آگاهی دانشجویان فعالیت گسترده اش را آغاز نمود که بعد از مدت سه سال خدمت برای ادامه تحصیلات اش عازم کشور آمریکا گردید و بعد از سپری نمودن یک سال در دانشگاه سیاتیل امریکا سند ماستری اش را بدست آورد.

بعد از کسب سند ماستری اش همچنان در پی ادامه تحصیلات عالی و سطح آگاهی اندیشه و افکارش وارد کشور آلمان شده و از دانشگاه کشور آلمان در حال تکمیل دیسرتیشن دکتورای خویش میباشد.


ایمیل آدرس: najibullahfaiezy@yahoo.com

نمبر موبایل: 0788837111  /0799730111

 

        محترم پوهنیار نجیب الله "فایز" فرزند صفرمحمد درسال 1366هـ ،ش در قریه شاهمری ولسوالی ارگو ولایت بدخشان چشم به جهان گشود وی تحصیلات ابتدایی  خود را در کابل و متوسط و عالی خویش را در ولایت تخار فراگرفته و درسال 1383 از لیسه ملا عبدالود شهید به درجه اول فارغ گردیده است.  نامبرده از سال 1383 الی 1386 تحصیلات خویش در رشته بینائی سنجنی  موسسه I.A.M   به درجه معادل لیسانی ادامه داده و مدت سه ماه هم به صفت معاون دفتر کندر برگ در ولایت بدخشان ایفای وظیفه نموده است   و در سال 1387 وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه البیرونی شده و لیسانس خویش را در رشته  اداره و  دیپلماسی تکمیلنموده و با تلاش و زحمات فراوان درسال 1390 کادر فارغ گردیده است. موصوف بعد از فراغت جهت خدمت   گذاری صادقانه و ارتقا بخشیدن سطح علمی دانشجویانوتعهدی که نسبت به مردم و ملت خویش داشته به تاریخ 1392/4/11 در دانشکده حقوق دانشگاه تخار به صفت استاد تقرر حاصل نمود و بعد از دوسال تدریس در ولایت تخار به در یک رقابت آزاد به برنامه پالیسی و اداره عامه پوهنتون کابل که توسط  USWDP  تمویل می شد جذب شده و به تاریخ 22/12/1396 تزیس خویش را تحت عنوان" نظارت قضائی بر اعمال اداری" دفاع نموده است.

     استاد فائز در جریان تحصیل در موسسه I.A.M در کابل همزمان انستیوت W.I.T برای مدت یک سال ادامه داده و از  مهارت   های خوبی تکنالوژی جهت پیشبرد امور اداره  و  تدریس  برخور دار است.

      وی بدلیل بلدیت داشتن به زبان انگلیسی در دانشکده حقوق تخار تیم Jessup  را در سال 2017 رهبری نموده در سطح ملی    مقام سوم را برای دانشگاه تخار کسب نموده است و استاد نجیب الله فائز با آن تیم در مسابقه بین المللی به امریکا سفر نموده و از واشنگتن دی . سی و ایالت شمالی او هایو و تعدادی پوهنتون های معتبر امریکا دیدن نموده است.

     محترم نجیب الله فائز در سال 2018 تیم رسانه های دانشکده حقوق تخار را رهبری نموده، این تیم را در سطح ملی به نائب قهرمانی رسانده که یک دست آورد بزرگ برای دانشگاه تخار محسوب میشود.

     محترم  نجیب الله فا‌یز بعد از اخذ ماستری خویش در دانشگاه تخار دوباره استحصال وظیفه نموده، نظر به لزوم دید و اعتماد مقامات  پوهنتون تخار به صفت رئیس دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تخار از سوی محترم پوهندوی خیر الدین " خیرخواه" به مقام  وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد گردیده و پیشنهاد ایشان از سوی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم منظور  گریده است.