پروفایل استادان

اسم و تخلص: نجیب الله فائز

درجه تحصیل: ماستری

دیپارتمنت: حقوق عامه

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد:1366هـ.ش.

زادگاه: بدخشان

تاریخ تقرر در کادر علمی: 11/4/1392

ایمل: najibullahfaiezy@yahoo.com

شماره تماس: 0788837111

 

اسم و تخلص: حبیب الرحمن اسلام پناه.

درجه تحصیل: لیسانس.

دیپارتمنت: حقوق عامه.

رتبه علمی: پوهیالی.

سال تولد:1366هـ.ش.

زادگاه: تخار.

تاریخ تقرر در کادر علمی: 2/11/1392

ایمل:

شماره تماس: 0777331136

 

اسم و تخلص: سهیلا اکبری

درجه تحصیل: در جریان اخذ دکترا

دیپارتمنت: حقوق عامه

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد:1368

زادگاه: تخار

تاریخ تقرر در کادر علمی: 3/8/1391

ایمل:

شماره تماس: 

 

اسم و تخلص: محمد علم آرام

درجه تحصیل: در جریان اخذ ماستری

دیپارتمنت: حقوق عامه

رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد:1367

زادگاه: تخار

تاریخ تقرر در کادر علمی 30/10/1391:

ایمل:

شماره تماس: 0700739829

 

اسم و تخلص: نصیر احمد

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: حقوق  خصوصی

رتبه علمی: پوهنیار

سال تولد:1366

زادگاه: بدخشان

تاریخ تقرر در کادر علمی: 13/8/1391

ایمل: nsasir.ahmad.taieb@gmail.com

شماره تماس: 0791047275

 

اسم و تخلص: عبد الستار غفاری

درجه تحصیل: در جریان اخذ ماستری

دیپارتمنت: حقوق خصوصی

رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد:1365

زادگاه: تخار

تاریخ تقرر در کادر علمی: 19/4/1392

ایمل:

شماره تماس: 0785245003

 

اسم و تخلص: عبد المعروف تفکری

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: حقوق  خصوصی

رتبه علمی: پوهیالی

سال تولد:1365

زادگاه: بغلان

تاریخ تقرر در کادر علمی: 13/8/1391

ایمل:

شماره تماس: 0703510500

 

اسم و تخلص: عبید الله قاسمی

درجه تحصیل: لیسانس

دیپارتمنت: حقوق  خصوصی

رتبه علمی: نامزد پوهنیار

سال تولد:1373

زادگاه: تخار

تاریخ تقرر در کادر علمی 20/2/1396

ایمل:

شماره تماس: 070875711