بیوگرافی معاون اداری و مالی

 

ایمیل: abdullahdanish.kunduz@gmail.com

danish@tu.edu.af

 تیلفون: 700707079(0)93+

بیوگرافی معاون اداری و مالی پوهنیار عبدالله دانش    

پوهنیار عبدالله دانش در سال 1358هجری خورشیدی  در یک خانواده روشنفکر و متدین در قریه بوهین ولسوالی خان آباد ولایت کندز به دنیا آمده. موصوف تعلیمات  ابتدایی خویش را در لیسه نمبر اول کندز و  دوره متوسطه و عالی خود را در لیسه عالی شیرخان ولایت کندز به درجه اعلی ختم نمود.

    موصوف بعد از اینکه در سال 1377 دوره لیسه را ختم نمود بعد از دوسال وقفه در دوره رژیم سیاه طالبان در سال 1380 بعد از ایجاد حکومت موقت راهی امتحان کانکور گردیده و به فاکولته زراعت پوهنتون تخار راه پیدا کرد. نامبرده در سال 1384 از دیپارتمنت اگرانومی فاکولته زراعت پوهنتون تخار به درجه اعلی فارغ التحصیل گردید و در اواخر سال 1384 به حیث استاد در پوهنحی زراعت پوهنتون تخار  مقرر گردید. موصوف در پهلوی تدریس و کارهای علمی وظایف دیگر را مانند مدیریت عمومی لیلیه و مدیریت عمومی تکنالوژی به وجه احسن انجام داده و بلاخره در سال 2010 با استفاده از بورس دولتی به منظور کسب درجه ماستری عازم کشور جمهوری تاجکستان گردید و در دانشگاه کشاوری تاجکستان به دروس دوره ماستری پرداخت. بعد از سپری نمودن موفقانه دوره ماستری در اواخر سال 2011 دوباره به وطن برگشت نمود.

 در پوهنتون تخار برای بار اول پست معاونیت مالی و اداری در سال 1390 در چوکات تشیکلات اداری پوهنتون از طرف مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی گنجانیده شد که پوهنیار عبدالله دانش از ایجاد پست تا سال 6 / 3 / 1392 به حیث سرپرست معاونیت مالی و اداری و از تاریخ ذکرشده تا الحال به حیث معاون مالی و اداری پوهنتون تخار ایفای وظیفه می نماید.