بیوگرافی معاون امور محصلان پوهنیار محمد قاسم آریا

 

ایمیل آدرس: qasemaria.2014@gmail.com

نمبرمبایل: 0700747570 - 0777747570

   

شناسنامه

محمد قاسم آریا فرزند الحاج خیرمحمد درسال 1361 خورشیدی در یک خانواده متدین در روستایی خواجه خیراب ولسوالی رستاق ولایت تخار دیده به جهان گشود، در سن شش سالگی راهیی مکتب عبدالحکیم ولوالجی درزادگاهش گردید. دوره متوسطه درمکتب ابوعثمان تالقانی ودوره لیسه را در مکتب حضرت عمر فاروق ولسوالی رستاق در سال 1378 هـ خ به پایان رسانیده است.

از طریق امتحان کانکور در سال 1381 به دانشگاه تعلیم و تربیه کابل راه یافت و درسال 1384 از رشته زبان وادبیات فارسی دری به درجه اول فارغ گردید.

درسال 1385 هـ خ به حیث استاد شامل کادر علمی دیپارتمنت دری دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه تخارگردید.

ازآنگاه تاسال 1390 هـ خ افزون برتدریس به حیث آمر دیپارتمنت دری دانشکده تعلیم وتربیه، مربی کلیدی درپروژه تحصیلات عالی افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

همچنان درجریان سال 1388 هـ خ در یک بورس کوتاه مدت به نماینده گی ازپوهنتون تخار در یک تیم 21 نفری دانشگاه های کشور ونمایندۀ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی عازم کشور فلیپین گردیده و درپروگرام رهبریت واداره درجهت عرضه خدمات بهتر برای محصلین ها شرکت ورزیده ونقش فعال ایفا نموده است.

در سال 1390 هـ خ شامل پروگرام ماستری دانشگاه تعلیم وتربیه گردیده و درسال 1391 هـ خ افتخار فراغت از رشته تعلیم وتربیه را به درجه اعلی کسب نموده اند.

پوهنیار محمدقاسم آریانبشته های تحت عنوان معرفی مولانا عبدالحکیم ولوالجی، بررسی شیوه رهبری تعلیمی در دانشگاها ومجموعه مقالات علمی- تحقیقی در رابطه به نقش ارزیابی دریاد گیری، نصاب تعلیمی، رهبری تعلیمی، میتودهای فعال، پلان وپلان سازی  دارد که انشاءالله یکی پی دیگر اقبال چاپ خواهد یافت وهمچنان جهت اخذ رتبه پوهنملی اثر تحقیقی تحت عنوان (اشعارتربیتی عارف چاه آبی) تحت نظر دکترپوهاند شجاع الدین خراسانی درحال پژوهش وبه اتمام رسانی است.

پوهنیار محمد قاسم آریا هم اکنون به حیث معاون امورمحصلان، مسئول کمیته پلان وپالیسی سازی دانشگاه تخار، عضوکمیته تضمین کیفیت دانشگاه ومسئوول بخش فارسی دری دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه تخار ایفای خدمت می نماید.