فعالیت ها

فعالیت‌ها

1-    راه‌اندازی سیمینارهای آموزشی برای راهنمایی نوشتن طرح‌های تحقیقی پروژه‌ها و رساله‌های علمی- تحقیقی.

1-    تدویر ورکشاپ‌های رهنمایی برای پایان‌نامه‌نویسی، مقاله‌نویسی، رساله‌نویسی و ارایۀ کنفرانس‌های علمی.

2-    برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌یی در دانشگاه تخار و ارایۀ مقالات تحقیقی استادان و محققان دانشگاه‌های منطقه.

3-    زمینه‌سازی فرصت‌ها برای ارایۀ یافته‌های تحقیقی استادان بازگشته از تحصیل ماستری و دکتورا‌.

4-    تدویر سیمینارهای آموزشی به منظور ارایۀ تجارب و آموخته‌های استادانی که از ورکشاپ‌های بیرونی باز می‌گردند.

5-     معرفی و تقدیر استادان و دانشجویان فعال و پرکار از فعالیت‌های شان در مجالس عمومی به منظور تشویق و ترغیب.

6-     راه‌اندازی یک تحقیق عمومی در سطح تمام دیپارتمنت‌ها، دفترهای اداری و صنف‌های درسی به منظور یافتن فرصت‌‌ها و چالش‌های عمومی و ارایۀ راه‌حل‌ها برای آن.

بخش‌های تحقیقاتی

1-    زبان‌ها ادبیات ملی، زبان و ادبیات انگلیسی.

2-    تاریخ کشور، منطقه و جهان.

3-    جغرافیای کشور منطقه و جهان به منظور شناسایی زمینه‌های  استفاده از منابع آبی وطبیعی.

4-    روان‌شناسی و علوم تربیتی.

5-    کشاورزی، مال‌داری و باغ‌داری.

6-    انجنیری ساختمان، استخراج معادن، مهندسی برق.

7-    ریاضیات و الجبر.

8-    اقتصاد و تجارت.

9-    حقوق عامه، اداره و قضا و دادستانی.

10-   فقه اسلامی و قانون مدنی.