استراتژی ها

پلان عملیاتی یک‌ساله کمیتۀ تحقیق پوهنتون تخار برای سال (1398-1399)

 

نتایج متوقعه

تسهیل کننده

فعالیت ها

شماره

 
 

تصمیم گیری روی موضوعات مختلف؛ ارزیابی، تصحیح و تایید پروپوزل های تحقیقی

معاونیت علمی

تدویر جلسات کمیتۀ تحقیق، بررسی پروپوزل های تحقیقی

1

 

برقراری ارتباط با کمیته های فرعی و شریک سازی موضوعات مرتبط با فعالیت کمیته ها

معاونیت علمی

نشست با کمیته های فرعی

2

 

 

معرفی کمیته تحقیق و فعالیت های آن از طریق انترنیت

معاونیت علمی و IT

بروز نمودن  برنامه ها، اهداف و فعالیت ها در وبسایت

3

 

ارتقای ظرفیت استادان در راستای نوشتن طرح های تحقیقی

معاونیت علمی، ریاست پوهنتون

راه اندازی سیمینار تحقیق زیر عنوان «رهنمایی نوشتن طرح های تحقیقی» برای استادان

4

 

آشنایی استادان جوان با نوشتن مقالات علمی و تحقیق

معاونیت علمی، ریاست پوهنتون

تدویر ورکشاپ رهنمایی نوشتن مقالۀ علمی تحقیقی،

5

 

رشد مهارت‌های عملی و طرح‌های ابتکاری دانشجویان

کمیته های فرعی، معاونیت علمی و امور محصلان

راه اندازی  مقاله نویسی رقابتی در میان دانشجویان جهت گسترش فرهنگ پژوهش و تشخیص محصلان ممتاز در این عرصه.

6

 

سمت دهی فعالیت های تحقیقی استادان در جهت حل چالش های عینی جامعه

کمیته های فرعی

تشخیص چالش های عینی جامعه که جهت دریافت راه حل، ایجاب تحقیق را می نماید.

7

 

مطرح نمودن فعالیت های تحقیقی استادان در سطح ولایت

کمیته های فرعی، معاونیت علمی

راه اندازی کنفرانس علمی-تحقیقی استادان در موارد مختلف.

8

 

احیای انگیزۀ تحقیق میان استادان

کمیته های فرعی و پوهنتون

تشخیص استادان فعال و با درایت در عرصه های تحقیق و پژوهش و معرفی آنها جهت تشویق و ترغیب به شورای علمی پوهنتون

9

 

رشد مهارت‌های عملی و طرح‌های ابتکاری دانشجویان

کمیته های فرعی و پوهنتون

جمع آوری طرح های سازنده دانشجویان و تشخیص کاربردی ترین آن‌ها، تشویق محصلین ممتاز

10

 

نشر یافته های تحقیقی دانشجویان به منظور زمینه سازی انکشاف سکتور های مختلف

معاونیت علمی و کمیته تحقیق پوهنتون

طرح ایجاد مجله علمی تحقیقی دانشجویان در سطح پوهنتون

11

 

جلوگیری از سرقت ادبی و دوباره نویسی مقالات

مدیریت مجله علمی

ایجاد دیتابیس برای ثبت مقالات علمی-تحقیقی که در مجله علمی پوهنتون نشر میشوند

12

 

 

طرزالعمل کاری کمیتۀ تحقیق دانشگاه تخار

1.      تدویر جلسات کمیتۀ  در هر پانزده روز یک‌بار (روز های چهار شنبه از ساعت 10 الی 12 پیش از ظهر)

2.      حضور به وقت اعضا در جلسات کمیته.

3.      هر عضوی که سه جلسه را بدون عذر تأخیر و یا غیابت داشته باشد از عضویت کمیته منفک شده و شخص دیگری به عوضش تعیین می‌شود.

4.      سهم‌گیری فعال تمام اعضا در انجام وظایف محول شده.

5.      هر عضوی که دوبار از مسؤولیت تعیین شده سر  باز زند، از عضویت کمیته منفک می‌شود.

6.      ایجاد هم‌آهنگی میان کمیتۀ تحقیق مرکزی و کمیته‌های فرعی هر پوهنحی از طریق عضو کمیته که مربوط به آن پوهنحی باشد.

7.      آماده سازی مواد ورکشاپ‌ها و سیمینارها جهت ارایه به استادان و دانشجویان.

8.      طرح ریزی ورکشاپ‌ها از طریق بخش بندی مواد و توظیف اعضای کمیته به آمادگی و ارایۀ هر بخش.

9.      توظیف اعضا برای بررسی مقاله‌ها و رساله‌های علمی مواصلت‌ورزیده به کمیته،  طوری که هر عضو مقاله‌های پوهنحی مربوط خویش را بررسی نماید.

10. شناسایی و گزینش استادان شایسته پوهنحی‌ها به منظور جذب به کمیتۀ تحقیق به گونه‌یی که عضو انتخاب شده باید دارای درجۀ تحصیل ماستری باشد.

11. اعضای کمیته مرکزی تحقیق حد اقل متشکل از نماینده گان پوهنحی ها می‌باشد که شمارشان به شمول رییس و منشی کمیته به 9 نفر می‌رسد.

12. نظر به ضرورت و تقسیم کار، کمیتۀ مرکزی به منظور تسهیل امور کمیته‌های کاری فرعی دوگانه (بخش علوم طبیعی و بخش علوم اجتماعی) را ایجاد می‌کند.

13. کمیته‌های فرعی که در سطح دانشکده‌ها نیز فعالیت خویش را آغاز کرده‌اند،  تحت نظارت کمیتۀ مرکزی و هم‌آهنگ با آن امور کاری‌شان را پیش می‌برند.

14. کمیته‌های فرعی در دانشکده‌ها متشکل از آمران دیپارتمنت‌ها تحت ریاست رییس و یا معاون دانشکده فعالیت می‌کنند.

15. کمیتۀ تحقیق دانشکده‌ می‌تواند سیمینارها را برای استادان و دانشجویان دانشکده دایر نموده و از پروسه‌های ترفیع استادان، مثل ارایۀ کنفرانس، نوشتن مقاله‌ها و رساله‌های تحقیقی نظارت نموده و برای‌شان مشوره‌های لازم را ارایه بدارند.

16. کمیته‌‌های تحقیق دانشکده‌ها برای شناسایی مشکل داخلی دانشکده تلاش نموده و آن را به کمیتۀ مرکزی  تحقیق گزارش می‌دهد.

17. کمیتۀ تحقیق می‌تواند پروژه‌ها را طرح نموده و از دونرها منابع تمویل آن را دریافت نماید.

18. کمیتۀ تحقیق مرکزی و کمیته‌های فرعی مطابق به لایحه‌ها و طرزالعمل‌های وزارت تحصیلات عالی فعالیت‌های خویش را تنظیم می‌نماید.