قرار است ثبت کورس های مضمون ثقافت اسلامی در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل آغاز گردد 1398/08/13.

قرار است ثبت کورس های مضمون ثقافت اسلامی در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل آغاز گردد 1398/08/13.

پوهنتون کابل در اکثریت رشته ها دارای کادر های علمی با ظرفیت های بلند می باشد، که می توان با استفاده از کورس های آنلاین انترنت، سایر پوهنتون ها را از این ظرفیت ها مستفید ساخت.

این مطلب را پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی با معاون علمی پوهنتون کابل و استادان رشته ثقافت اسلامی این پوهنتون بیان داشت.

وی گفت وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا با استفاده از تکنالوژی در گام نخست مضامین پوهنتون شمول را توسط استادان با تجربه و دارای رتب علمی و درجات علمی بالاتر ثبت و با استفاده از انترنت به دسترس نیازمندان قرار دهد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی اضافه کرد، که پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار ثبت کورس های مضمون ثقافت اسلامی شان را به زبان پشتو آغاز نموده اند و در نظر است که این کورس ها به زبان دری نیز از سوی استادان با تجربه مضمون ثقافت اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل آغاز گردد تا محصلان و استادان در سراسر کشور از آن به صورت ممد درسی استفاده نمایند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی مضمون ثقافت اسلامی را یکی از مضامین بسیار مهم و اساسی خوانده از استادان پوهنحی شرعیات و مسوولین پوهنتون خواست تا پلان های عملیاتی شان را هرچه زود تر آماده ساخته و گام های عملی بردارند.

وی گفت که هشت استدیو در پوهنتون های بزرگ کشور به منظور ثبت دروس آنلاین استادان ساخته شده که در این قسمت بخش های نشراتی و تخنیکی پوهنتون ها نیز همکاری همه جانبه خواهند نمود.

دکتور محمد نعیم اعظمی معاون علمی پوهنتون کابل از این اقدام وزارت تحصیلات عالی به گرمی استقبال نموده گفت که ما جهت تطبیق و راه اندازی این برنامه مهم، روی یک پلان عملیاتی کار می کنیم تا استادان با استفاده از آن برنامه های درسی شان را آماده سازند.

همچنان مسوولین و استادان پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل نیز از راه اندازی این برنامه ابراز خرسندی نموده آماده گی شان را در تطبیق آن اعلان و یک سلسله پیشنهادات شان را ارایه نمودند.

در این نشست پوهنمل خواجه زبير صدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی، غلام دستگیر خاورین مشاور مقام، عزیزاحمد اوریاخیل رییس اطلاعات، نشرات و روابط عامه و پوهنمل شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی، روی چگونگی تطبیق این پروسه و موضوعات تخنیکی آن معلومات ارایه نمودند.