کنفرانس رونمایی از زندگی پیامبر بزرگ اسلام و نقش آن در تأمین صلح در پوهنتون تخار تدویر یافت 23 عقرب 1398

کنفرانس رونمایی از زندگی پیامبر بزرگ اسلام و نقش آن در تأمین صلح در پوهنتون تخار تدویر یافت 23 عقرب 1398

پوهنتون تخار به مناسبت هفته میلادالنبی کنفرانسی را تحت عنوان رونمایی از زندگی حضرت محمد «ص» پیامبر بزرگ اسلام و نقش آن در تأمین صلح برگزار کرد.

در این کنفرانس پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس دانشگاه تخار، پوهنوال سعدالدین سعیدی معاون علمی، نثار احمد بارز معاون مالی و اداری، رؤسای دانشکده ها، استادان، کارمندان بخش های اداری و محصلان اشتراک داشته همچنان با برگزاری ختم قرآن شریف به روح مطهر پیامبر «ص» و همه شهدا اتحاف دعا نموده و برای برقراری صلح دایمی در کشور طلب خیر نمودند.

پوهندوی خیرالدین خیرخواه رئیس پوهنتون تخار پیرامون ابعاد مختلف زندگی و کارنامه های پیامبر «ص» صحبت نموده و حضرت محمد «ص» را یگانه و آخرین سفیر و نماینده خداوند در روی زمین خواند که همواره پیام صلح، برادری، عدالت و همدیگر پذیری را به بشریت عرضه می کرد و برای سعادت انسان ها راه را هموار می نمود.

در این کنفرانس تعدادی از استادان و محصلان مطالب زیادی در رابطه به زندگی، رسالت، جان فشانی ها، قربانی ها و تاثیر گذاری آن حضرت «ص» در تأمین صلح در میان ملت ها ارائه داشته و معلومات دادند.

همچنان معاون علمی دانشگاه تخار در مورد زندگی صلح آمیز، رشادت و فدا کاری های پیامبر «ص» صحبت نموده و از همه اشتراک کننده گان و مردم خواست تا در زندگی خویش راه و روش آن حضرت «ص» را پیشه کنند و برای رستگاری خود و جامعه گام بردارند.