زنده گی نامه مختصر شهید پوهنیار سیدنورالحق بهراد

زنده گی نامه مختصر شهید پوهنیار سیدنورالحق بهراد

پوهنیار سید نورالحق بهراد شهید، فرزند عبدالحق در سال 1371 در روستای سنگ آتش ولسوالی فرخار در یک خانوادهی متدین و غریب پرور متولد و در آنجا پرورش یافت.

پوهنیار سید نورالحق شهید در کودکی شامل مکتب در محل زند گی شان شده و در سال 1389 هجری خورشیدی از لیسه ملا عبدالرحمن شهید ولسوالی فرخار ولایت تخار به درجه اعلی فارغ گردیده و در همان سال با سپری نمودن امتحان کانکور به دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار راه یافت.

پوهنیار سید نورالحق بهراد شهید، پس از اتمام دورهی چهارساله تحصیل در سال 1394 خورشیدی به درجهی عالی و ممتاز از دانشگاه تخار سند فراغت لیسانس را به دست آورد.

پوهنیار سید نورالحق بهراد شهید، سپس در سال 1396 خورشیدی از طریق امتحان رقابتی با کسب بلندترین نمره به حیث عضو کادر علمی یا استاد دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تخار جذب گردیده و از طریق مسلک مقدس استادی به جامعه‌ی اکامیک کشور و نسل جوان مصدر خدمت قرار گرفت.

پوهنیار سید نورالحق شهید در میان استادان و همکاران خویش از جایگاه ویژه و اوصاف نیک برخوردار بود، پوهنیار سید نورالحق شهید دارای اخلاق حمیده، سرشت نیک، سلوک اجتماعی و بینش عالی بود.

پوهنیار سید نورالحق شهید شخصیت جوان و یک استاد ورزیده بود، آداب و معاشرتش در برابر همه یکسان  و در همه جا و در هر حالتی جبین باز و لبخند محبت آمیزش نمایان بود.

با دریغ فراوان سرانجام اجل بیش از این مجال خدمت، رشد، درخشندگی و ادامه‌ی زندگی را برایش نداد و در سن 27 سالگی شب 25/26 میزان سال 1398 توسط همنشینان ددمنش و خون آشام خودش به شکل بسیار بی رحمانه و به صورت فجیع و ظالمانه به شهادت رسید.

جای استاد بهراد شهید سبز، مکان ابدی اش فردوس برین، یاد و خاطراتش جاویدان باد!