اهداف

اهداف دانشکده اقتصاد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار با عرضه خدمات معیاری و با کیفیت علمی می خواهد دانش، تخصص و مهارت را برای دانشجویان خویش آموزش دهد تا دانشجویان با کسب مهارت و آموزش توانایی های لازم برای خدمت گذاری به مردم و جامعه خویش را بدست آورند ( عرضه افراد دانش آموخته و متخصص در جامعه ).

دانشکده برای رسیدن به این اهداف آماده تحقق موارد ذیل می باشد:

 1. با فراهم نمودن زمینه های آموزش معیاری و انتقال مهارت های اقتصادی محصلین را توانا بسازد.

 2. عرضه خدمات تحصیلی در رشته اقتصاد تا نیازمندی های اقتصادی جامعه و بازار کار در سطح ملی و بین المللی برآورده شود.

 3. تقویت و بهبود دانشکده و سطح دانش اساتید آن برای اینکه توانسته باشند تحقیقات علمی ابتدایی و پیشرفته را انجام داده تا اینکه سطح دانش پیشرفته و برای مشکلات موجود در اقتصاد کشور، و ادارات دولتی را ه های حل مفید را فراهم نماید.

قــــــــوت ها

 1. امنیت نسبی حاکم درمنطقه .

 2. ساحه وسیع باداشتن ماسترپلان  در این دانشگاه.

 3. داشتن کادرعلمی، کارمندان و محصلان .

 4. همکاری مقامات محلی و شورای مردمی این ولایت.

 5. داشتن محیط سبز.

 

ضعف هــــــا وچـــــــالشها

 1. عدم استقلالیت بودجوی.

 2. کمبود تشکیل مناسب.

 3. کمبود تجهیزات.

 4. نبود اسکالرشیپ، فیلوشیپ و استدیتور برای اساتید .

 5. کمبود صنوف درسی کافی .

 6. کمبود استادان دارای درجه تحصیلی بلند به سطوح   دوکتورا و ماستر.

 7. نبود اماکانات تکنولوژیکی و لابراتوار های مدیریت و رهبری.

فرصت ها

 1. موجودیت دونرهای داخلی ودونرهای خارجی.

 2. ذهنیت  وهمکاری مردم عامه درقبال دانشگاه.

دیپارتمنت ها

 • امور مالی وبانکی.

 • منجمنت واداره تشبثات.

نصاب درسی

نصاب درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار مطابق کریکولم واحد ساخته شده سال ۱۳۹۱ وزارت محترم تحصیلات عالی بوده که در تمام دانشگاه های افغانستان استفاده می گردد.