د پونڅی رئیس ژوندلیک

بیوگرافی رئیس دانشکده

 

ایمیل آدرس:  ab.fa.majidi@gmail.com

شماره های تماس: 0707499796 – 0789944558

بیوگرافی پوهنمل عبدالفتاح مجیدی رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار

پوهنمل عبدالفتاح مجیدی فرزند عبدالستار در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در دهکده کوچکی قریه ولنگ زرده، حوزه میانشهر ولسوالی خوست ولایت بغلان دریک خانواده فقیر و متدین مجاهد چشم به جهان گشود، درایام طفولیت به مساجد ومدارس دینی احکام شرعیه را فرا گرفت.

دوره ابتدایی دانش آموزی را درمکتب ابوجهاد، دوره متوسطه را درمکتب متوسطه میانشهر و دوره بکلوریا را در مکتب لیسه میرغلام رسول شهید مرکز ولسوالی فرنک فراگرفت، درسال ۱۳۸۲ / ۱۳۸۳ شامل آزمون کانکورشده به دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ راه یافت، و در سال ۱۳۸۷ از رشته امورمالی و پولی دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ با کسب نمرات کادری فارغ التحصیل گردید.

درسال ۱۳۸۹ بعد از سپری امتحان قبولی در انستیتوت اداره وحسابداری کابل پذیرفته شد، بعد ازمدت دوسال خدمت به اصل رتبه مسلک آموز ارتقاء نمود، درسال ۱۳۹۱ امتحان شمولیت در کادر علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تخار را سپری نموده بعد از اخذ امتحان و ارایه موفقانه کنفرانس بحیث استاد در این دانشکده تقرر حاصل نمود.

موصوف با استفاده از بورسیه تحصیلی دولتی در دانشگاه کابل شامل گردید که دوره ماستری خویش را موفقانه سپری نموده و درسال 1393 سند ماستری خویش را بدست آورده است.

 پوهنمل عبدالفتاح مجیدی تا به حال سه جلد کتاب و رساله را تحریر کرده که اکنون دوجلد کتاب آن بنام های سنجش های اقتصادی و سیاست های مالی به زیور چاپ آراسته شده است و علاوه برآن موصوف بیشتر از چهار مقاله علمی را در مجله علمی دانشگاه تخار به دست نشر سپرده است.

موصوف در سال 1396 از تمام امورات دانشکده اقتصاد نظر به صلاح دید ریاست محترم دانشگاه سرپرستی نمود که سر انجام در سال 1397 بر اساس پیشهناد مقامات محترم و منظوری ریس صاحب جمهور کشور به حیث رییس دانشکده اقتصاد برگزیده شد.

پوهنمل عبدالفتاح مجیدی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی تسلط کامل دارد.