اوسني حالت او افتخارات

 1. تاریخچه و حالت موجوده پوهنحی تعلیم و تربیه

دانشکده تعلیم و تربیه در سال ۱۳۷۳ در چوکات دانشگاه تخار با داشتن دو دیپارتمنت بر اساس نیاز منطقه و کشور ایجاد و شروع به فعالیت نمود. در زمان حاکمیت طالبان (۱۳۸۱-۱۳۷۷) بروی فرزندان این وطن مسدود گردید. با روی کار آمدن اداره مؤقت در سال ۱۳۸۱ مجددأ به فعالیت آغاز نمود. از آغاز تاسیس بدینسو در ابعاد مختلف پیشرفت چشمگیر داشته است. در حال حاضر این دانشکده (۹) نه دیپارتمنت داردکه از جمله هشت دیپارتمنت آن فارغ ده می باشد.

 1. دیپارتمنت تاریخ
 2. دیپارتمنت ریاضی
 3. دیپارتمنت کیمیا
 4. دیپارتمنت فزیک
 5. دیپارتمنت جغرافیه
 6. دیپارتمنت بیولوژی
 7. دیپارتمنت دری
 8. دیپارتمنت آموزش کمپیوتر
 9. دیپارتمنت علوم مسلکی

این دانشکده در (۱۶) دوره به تعداد (۱۸۴۹) تن جوان (۶۵۲ اناث ۱۱۹۷ ذکور) فارغ التحصیل به جامعه تقدیم نموده است.

پوهنحی تعلیم و تربیه در آغاز فعالیت دو تن استاد داشته اما تدریجأ با همکاری ریاست محترم دانشگاه سالانه کادر های  علمی جدید جهت رفع ضرورت در رشته های مختلف جذب و خوشبختانه در ۱۳۹۸ تعداد آنها با تفکیک درجه تحصیل و رتبه علمی به (۴۳) تن می رسد که از جمله (۷) تن آنها از قشر اناث می باشند.

این دانشکده از خود تعمیر اداری-تدریسی مستقل داشته که در سه طبقه اعمار شده است. در بخش علمی کمبود کادر علمی، مکلفیت بلند درسی استادان، زیاد بودن شعبات درسی، نبود لابراتوار و ... مانع خدمت گزاری خوبتر به جامعه شده است اما وجود همه مشکلات تلاش اعظمی اعضأ کادر علمی دانشکده بر آن است علاوه بر مکلفیت های درسی در ساحات مختلف دیگر نیز دانشکده قدم صعودی خود را بر دارد و به اهداف تعیین شده خود (ارتقای سویۀ تحصیلی و علمی استادان) برسد.

دانشکده تعلیم و تربیه با وجود موانع که در فرا راه خود دارد، در همه حال از حمایت مقامات دانشگاه تخار ، مردم و مقامات محلی بر خوردار است. لذا وظیفه خود می داند تا با در نظر داشت ارزش های اسلامی، ملی، بدون هر نوع تبعیض نژادی، قومی، مذهبی، جنسی و منطقوی فعالیت خویش را تنظیم، نسل جوان را تربیه و به هدف خدمت بهتر به کشور فارغ التحصیل و به جامعه نماید.

 1. دست آورد های پلان استراتیژیک دانشکده تعلیم و تربیه
 1. در بخش ارزیابی

پوهنحی تعلیم و تربیه موفق شد تا به کمک ریاست محترم دانشگاه و همکاری قابل توجه مقام محترم ولایت تخار از طریق پول تقدیر از اجراآت خوب وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر در سه طبقه اعمار گردیده است که در بر گیرنده دفاتر اداری، صنوف درسی، لابراتوار و سایر ملحقات آن می باشد، کار اعمار آن در سال ۱۳۹۳ به هزینه (۷۵۰۰۰۰) دالر امریکایی آغاز و در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری سپرده شد.

 1. در بخش سرسبزی

پوهنحی تعلیم و تربیه به کمک موسسۀ آغاخان و محصلان موفق گردید تا پارک زینتی را به مساحت یک و نیم جریب زمین بسازد. علاوتأ سهم کلانی در قسمت غرس نهال های زینتی در قسمت های مختلف زمین دانشگاه داشته است.

 1. لابراتوار

پوهنحی تعلیم و تربیه بعد از تلاش های زیاد به همکاری ریاست محترم دانشگاه و وزارت تحصیلات عالی موفق گردید تا لابراتوار _ بخش کیمیا را به هزینه تقریبأ چهل هزار دالر امریکایی از طریق کمک های بانک جهانی تجهیز نماید.

 1. در بخش محصلان

پوهنحی تعلیم و تربیه موفق  به ایجاد بخش های شبانه در رشته تاریخ گردید که خوشبختانه اولین دور فارغان آن در سال ۱۳۹۷ به جامعه گردید. در سال ۱۳۹۶ موفق به کسب اجازه فعالیت برنامه شبانه در رشته ریاضی شده است.

    همه ساله به تعداد ۵۸۰ تن از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی بعد از اخذ امتحان کانکور به عنوان جدید الشمول به این دانشکده معرفی می گردد که بالاتر از ظرفیت پذیرش اداره می باشد. متناسبأ تعداد فارغ تحصیلان دانشکده سال به سال در حال افزایش است.

 1. در بخش استادان

تقرر و استخدام کادر های علمی در صورت موجودیت بست با در نظر داشت ضرورت دیپارتمنت ها و اولویت بندی صورت می گیرد. با وجود آنکه پروسه تقرر کادر ها زمانگیر بوده از جانب دیگر تعداد بست که سالانه در اختیار دانشکده قرار می گیرد بسیار محدود است، با آن هم پیشرفت های چشمگیری در این بخش داشته ایم.

خوشبختانه دانشکده تعلیم و تربیه در طی دو سال پیشرفت های قابل ملاحظه در قسمت ارتقای درجه تحصیل استادان، ترفیع، نوشتن مقالات و ... داشته است. این پیشرفت ها سبب آن شده است که ما در آینده نه چندان دور موفق به کسب استقلالیت اکادمیک خود شویم.

 1. استفاده از بورسیه ها

پوهنحی تعلیم و تربیه طی پنج سال گذشته تعداد زیادی از استادن خویش را جهت ارتقای ظرفیت علمی و درجه تحصیلی به برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت در مقاطع ماستری و دوکتوری به بورسیه های داخلی ویا خارجی معرفی نموده است. جدول ذیل توضیح دهنده این موضوع خواهد بود.

 1. تجهیزات دیپارتمنت ها و ساییر ادارات مربوطه

پوهنحی تعلیم و تربیه به همکاری ریاست محترم دانشگاه از طریق بودجه عادی و برنامه SHEP توانست نیازمندی های ادارات مربوطه را از قبیل میز، چوکی و ... مرفوع سازد. همچنان حجمی از محصلان فارغ التحصیل در قسمت تجهیز و تنظیم ساختار فزیکی دیپارتمنت ها همکاری قابل توجهی نموده اند.

 1. ایجاد دیپارتمنت ها

دانشکده تعلیم و تربیه در طی پنج سال گذشته موفق گردید تا سه دیپارتمنت را که بطور مختلط فعالیت می نمودند، به اساس طی مراحل قانونی و منظوزی مقام وزارت به شش دیپارتمنت جداگانه (ریاضی، فزیک، تاریخ، جغرافیه، کیمیا، و بیولوژی) تجزیه نماید.