دیپارتمنتونه

 

دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ در سال 1381 به فعالیت آغاز نموده  اولین فارغ التحصیلان خویش را در سال 1384 به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

دیپارتمنت دارای شش تن استاد میباشد و شانزدهمین سال فراغت محصلین اش میباشد.

اهداف

تربیه جوانان با روحیه وطن پرستی با آگاهی از تاریخ کشور شان

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت تاریخ    

 

                    دیپارتمنت فزیک

تاریخچه

رشته فزیک در سال 1381 در چوکات دیپارتمنت علوم طبیعی شروع به فعالیت نمود و اولین دور فارغین خویش را در سال 1384 به جامعه تقدیم نموده است. سپس در سال 1390 به حیث یک دیپارتنمت مستقل تحت عنوان دیپارتمنت فزیک فعالیت های خویش را برای تربیه معلمین مسلکی رشته ی فزیک آغاز نموده و اولین دور فارغین رشته اختصاصی فزیک در سال 1393 به جامعه تقدیم گردید.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای شش تن استاد بوده که دو تن آن ماستر، سه تن مصروف تحصیل در مقطع ماستری و یک تن دیگر در جریان دکتورا می باشد.

اهداف

هدف اساسی این دیپارتمنت تربیه استادان مسلکی در رشته فزیک برای تربیه اولاد وطن در مکاتب و دارالمعلمین های کشور میباشد.

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت فزیک

دیپارتمنت ریاضی

تاریخچه

دیپارتمنت ریاضی در ابتدا در سال 1375 هـ ش در چوکات دیپارتمنت علوم طبیعی تاسیس گردیده، اولین صنف درسی خویشرا در سال 1382 به شکل مستقلانه تحت عنوان ریاضی و فزیک با تعداد 13 تن (7 تن ذکور و 6 تن اناث) آغاز نموده اولین دور فارغ التحصیلان خویشرا در سال 1385 به جامعه تقدیم نموده است.

این دیپارتمنت در سال 1387 هـ ش زیر نام دیپارتمنت ریاضی و فزیک از بدنه دیپارتمنت علوم طبیعی جدا گردیده، سر انجام به اساس پیشنهاد رسمی پوهنخی تعلیم و تربیه در سال 1392 از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی به شکل دیپارتمنت مستقل منظور گردیده است.  این دیپارتمنت از سال 1385 تا به حال چهاردهمین دور فارغ التحصیلان خود را به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

دیپارتمنت ریاضی فعلا با داشتن شش تن اعضای کادر علمی با رتب علمی (دو تن پوهندوی، دو تن پوهنیار و دو تن دیگر پوهیالی) فعالیت نموده، یکی از دیپارتمنت های فعال با پیشینه بیشتر و فارغ ده در پوهنخی تعلیم و تربیه میباشد. از لحاظ فزیکی این دیپارتمنت قسما تجهیز بوده، و از لحاظ کیفیت به اثر سعی و تلاش شبانه روزی اعضای کادر علمی و اداره دیپارتمنت، اسناد مورد ضرورت در بخش تضمین کیفیت تا حدی زیاد تکمیل گردیده است.

ریاضی یک مضمون قسما پوهنتون شمول بوده، بنا بر آن این دیپارتمنت در دیپارتمنت های فزیک، کیمیا، بیولوژی و کمپیوتر ساینس و پوهنخی زراعت مضامین ریاضی را همکاری مینماید.

اهداف

تربیه جوانان متعهد، متخصص و هدفمند با روحیه وطن پرستی به عنوان معلمان مسلکی و نیروی کار ورزیده به جامعه و معارف کشور

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت ریاضی

 

دیپارتمنت کیمیا

تاریخچه

رشته کیمیا در سال 1375 در چوکات دیپارتمنت علوم طبیعی شروع به فعالیت نمود، ابتدا به دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی تجزیه و فعالیت خود را در دو رشته یعنی کیمیا و بیولوژی به پیش برده و در سال 1394 به اساس پیشنهاد دانشکده و منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به حیث دیپارتمنت مسقل شروع به فعالیت نموده و تا اکنون تعداد زیادی از جوانان اعم از ذکور و اناث را به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای پنج تن استاد بوده که دو تن آن ماستر و سه تن لیسانس است. از جمع استادان یک تن پوهندوی، یک تن پوهنمل، یک تن پوهنیار و دو تن پوهیالی اند.

اهداف

تربیه جوانان با روحیه وطن پرستی و تقدیم آنان به نهاد های تعلیمی و تحصیلی کشور

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت کیمیا

 

 

دیپارتمنت علوم مسلکی

تاریخچه

از سال 1391 منحیث دیپارتمنت مستقل شروع به فعالیت نموده است و فارغ ده نمیباشد.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای سه تن استاد بوده که دو تن آن ماستر و یک تن لیسانس میباشد

اهداف

تقدیم نمودن افراد مسلکی و تخصصی به جامعه.

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت علوم مسلکی

 

 

دیپارتمنت جغرافیه

تاریخچه

از بدو تاسیس دانشگاه تخار در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه تا سال 1391 تحت نام علوم اجتماعی فعالیت نموده سپس در آخر سال 1393 به اساس فیصله شورای علمی دانشکده و دانشگاه، طی پیشنهاد به مقام محترم وزارت در سال 1394 از رشته تاریخ جدا شده و تا اکنون بصورت مستقلانه سه دوره فارغ التحصیلان خویش را به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای سه تن استاد بوده که یک تن آن ماستر و دو تن لیسانس میباشد

اهداف

تربیه و تقدیم جوانان متخصص و متعهد به جامعه، تطبیق و ترویج میتود های فعال آموزشی، تهیه یک تعداد کتب ممد درسی در دیپارتمنت، ارتقاء سطح پذیرش دانشجویان از چهار صنف به هشت صنف تا پنج سال آینده و ارتقاء ظرفیت علمی و تقویت تجارب.

نصاب درسی

  نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت جغرافیه

 

 

 دیپارتمنت بیولوژی

تاریخچه

این دیپارتمنت در حال حاضر یک از دیپارتمنت های فارغ ده در چوکات پوهنخی تعلیم و تربیه بوده که از سال 1392 با دیپارتمنت کیمیا یکجا بنام دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی یاد میگردید، و در آن مضامین کیمیا و بیولوژی بطور مختلط مطابق کریکولم دست داشته تدریس میشد.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای چهارتن استاد بوده که یک تن آن ماستر، سه تن پوهنیار و یک تن لیسانس می باشد.

اهداف

تربیه کادر های مناسب و مسلکی و ملی برای نظام تعلیم و تربیه کشور، پیشبرد کار های علمی، تحقیقی به منظور ارتقای سطح آمادگی تخصصی درجات علمی اعضای کادری دیپارتمنت، تهیه آثار علمی کتب درسی و ممد درسی جهت غنای علمی و فرهنگی کشور.

نصاب درسی

  نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت بیولوژی

 

 

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

تاریخچه

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس در سال 1391 در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه ایجاد و در سال 1392 رسما به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت تا اکنون تعدادی از جوانان اعم از ذکور و اناث ر به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

    دیپارتمنت کمپیوتر ساینس دارای چهار تن استاد است. تا اکنون سه دور دانش آموختگان را به جامعه تقدیم نموده است.

اهداف

تربیه کادر های علمی و مسلکی با روحیه وطن پرستی به نهاد های خدماتی، تعلیمی و تحصیلی کشور

نصاب درسی

 نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت آموزش کمپیوتر

دیدگاه: این دیپارتمنت در آینده نزدیک بصفت یک دانشکده معتبر علمی و تدریسی در عرصه خدمات آموزشی بخش های شبکه و نرم افزار هم بشکل نظری و هم بشکل عملی در سطح دانشگاه خواهد بود.

ماموریت: این دیپارتمنت زمینه آموزش با کیفیت اکادیمیک و تحقیقاتی شبکه های کوچک و بزرگ و انجینیری نرم افزاری را بشیوه های جدید تدریسی و آموزشی برای جوانان مهیا نموده، تا آنان بتوانند منحیث انجینیران در بخش های شبکه سازی، انکشاف برنامه های نرم افزاری و معیاری سازی در سراسر کشور و حتی در بیرون از کشور ایفای وظیفه نمایند.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

 

 

دیپارتمنت دری

تاریخچه

دیپارتمنت  دری در سال 1386 به اساس نیاز جامعه و پیشنهاد ریاست دانشکده و منظوری مقام وزارت تحصیلات عالی از بدنه دیپارتمنت علوم اجتماعی جدا و بعد در بخش های پری سرویس و انسرویس فعالیت داشت و اکنون صرف در بخش پری سرویس فعالیت خویشرا انجام میدهد.

دیپارتمنت مذکور در آغاز پروسه درسی خویش را توسط سه تن از اعضای کادری این دیپارتمنت می برد و نظر به ضرورت کادر های جدید جذب و در حال حاضر به سطح درجه علمی ماستر شش تن کادر علمی که چهار تن آن ذکور و دو تن آن اناث میباشد، دارد.

وضعیت فعلی

طوریکه تذکر داده شد، دیپارتمنت مذکور بنا به توامیت که میان دانشگاه شهید ربانی داشت فعالیت های اکادمیکی خویش را در امر پروسه آموزش و پرورش به پیش میبرد اکنون بنا به همان هماهنگی قبلی ادامه دارد.

اهداف

1-    تربیه و تقدیم جوانان تحصیل کرده و مسلکی، کادر های توانا در امر خدمت بهتر به معارف کشور

2-    آشنایی با خصوصیات، مفاهیم و موضوعات تعلیمی، تربیتی و مسلکی

3-    جذب کادر های علمی به سویه های تحصیلی مختلف جهت خدمت گذاری بهتر

4-    ارتقاء ظرفیت علمی و درجه تحصیل شاگردان

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت دری

 

 

دیپارتمنت تاریخ

دیپارتمنت تاریخ در سال 1381 به فعالیت آغاز نموده  اولین فارغ التحصیلان خویش را در سال 1384 به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

دیپارتمنت دارای شش تن استاد میباشد و شانزدهمین سال فراغت محصلین اش میباشد.

اهداف

تربیه جوانان با روحیه وطن پرستی با آگاهی از تاریخ کشور شان

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت تاریخ    

 

                    دیپارتمنت فزیک

تاریخچه

رشته فزیک در سال 1381 در چوکات دیپارتمنت علوم طبیعی شروع به فعالیت نمود و اولین دور فارغین خویش را در سال 1384 به جامعه تقدیم نموده است. سپس در سال 1390 به حیث یک دیپارتنمت مستقل تحت عنوان دیپارتمنت فزیک فعالیت های خویش را برای تربیه معلمین مسلکی رشته ی فزیک آغاز نموده و اولین دور فارغین رشته اختصاصی فزیک در سال 1393 به جامعه تقدیم گردید.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای شش تن استاد بوده که دو تن آن ماستر، سه تن مصروف تحصیل در مقطع ماستری و یک تن دیگر در جریان دکتورا می باشد.

اهداف

هدف اساسی این دیپارتمنت تربیه استادان مسلکی در رشته فزیک برای تربیه اولاد وطن در مکاتب و دارالمعلمین های کشور میباشد.

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت فزیک

دیپارتمنت ریاضی

تاریخچه

دیپارتمنت ریاضی در ابتدا در سال 1375 هـ ش در چوکات دیپارتمنت علوم طبیعی تاسیس گردیده، اولین صنف درسی خویشرا در سال 1382 به شکل مستقلانه تحت عنوان ریاضی و فزیک با تعداد 13 تن (7 تن ذکور و 6 تن اناث) آغاز نموده اولین دور فارغ التحصیلان خویشرا در سال 1385 به جامعه تقدیم نموده است.

این دیپارتمنت در سال 1387 هـ ش زیر نام دیپارتمنت ریاضی و فزیک از بدنه دیپارتمنت علوم طبیعی جدا گردیده، سر انجام به اساس پیشنهاد رسمی پوهنخی تعلیم و تربیه در سال 1392 از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی به شکل دیپارتمنت مستقل منظور گردیده است.  این دیپارتمنت از سال 1385 تا به حال چهاردهمین دور فارغ التحصیلان خود را به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

دیپارتمنت ریاضی فعلا با داشتن شش تن اعضای کادر علمی با رتب علمی (دو تن پوهندوی، دو تن پوهنیار و دو تن دیگر پوهیالی) فعالیت نموده، یکی از دیپارتمنت های فعال با پیشینه بیشتر و فارغ ده در پوهنخی تعلیم و تربیه میباشد. از لحاظ فزیکی این دیپارتمنت قسما تجهیز بوده، و از لحاظ کیفیت به اثر سعی و تلاش شبانه روزی اعضای کادر علمی و اداره دیپارتمنت، اسناد مورد ضرورت در بخش تضمین کیفیت تا حدی زیاد تکمیل گردیده است.

ریاضی یک مضمون قسما پوهنتون شمول بوده، بنا بر آن این دیپارتمنت در دیپارتمنت های فزیک، کیمیا، بیولوژی و کمپیوتر ساینس و پوهنخی زراعت مضامین ریاضی را همکاری مینماید.

اهداف

تربیه جوانان متعهد، متخصص و هدفمند با روحیه وطن پرستی به عنوان معلمان مسلکی و نیروی کار ورزیده به جامعه و معارف کشور

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت ریاضی

 

دیپارتمنت کیمیا

تاریخچه

رشته کیمیا در سال 1375 در چوکات دیپارتمنت علوم طبیعی شروع به فعالیت نمود، ابتدا به دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی تجزیه و فعالیت خود را در دو رشته یعنی کیمیا و بیولوژی به پیش برده و در سال 1394 به اساس پیشنهاد دانشکده و منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به حیث دیپارتمنت مسقل شروع به فعالیت نموده و تا اکنون تعداد زیادی از جوانان اعم از ذکور و اناث را به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای پنج تن استاد بوده که دو تن آن ماستر و سه تن لیسانس است. از جمع استادان یک تن پوهندوی، یک تن پوهنمل، یک تن پوهنیار و دو تن پوهیالی اند.

اهداف

تربیه جوانان با روحیه وطن پرستی و تقدیم آنان به نهاد های تعلیمی و تحصیلی کشور

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت کیمیا

 

 

دیپارتمنت علوم مسلکی

تاریخچه

از سال 1391 منحیث دیپارتمنت مستقل شروع به فعالیت نموده است و فارغ ده نمیباشد.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای سه تن استاد بوده که دو تن آن ماستر و یک تن لیسانس میباشد

اهداف

تقدیم نمودن افراد مسلکی و تخصصی به جامعه.

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت علوم مسلکی

 

 

دیپارتمنت جغرافیه

تاریخچه

از بدو تاسیس دانشگاه تخار در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه تا سال 1391 تحت نام علوم اجتماعی فعالیت نموده سپس در آخر سال 1393 به اساس فیصله شورای علمی دانشکده و دانشگاه، طی پیشنهاد به مقام محترم وزارت در سال 1394 از رشته تاریخ جدا شده و تا اکنون بصورت مستقلانه سه دوره فارغ التحصیلان خویش را به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای سه تن استاد بوده که یک تن آن ماستر و دو تن لیسانس میباشد

اهداف

تربیه و تقدیم جوانان متخصص و متعهد به جامعه، تطبیق و ترویج میتود های فعال آموزشی، تهیه یک تعداد کتب ممد درسی در دیپارتمنت، ارتقاء سطح پذیرش دانشجویان از چهار صنف به هشت صنف تا پنج سال آینده و ارتقاء ظرفیت علمی و تقویت تجارب.

نصاب درسی

  نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت جغرافیه

 

 

 دیپارتمنت بیولوژی

تاریخچه

این دیپارتمنت در حال حاضر یک از دیپارتمنت های فارغ ده در چوکات پوهنخی تعلیم و تربیه بوده که از سال 1392 با دیپارتمنت کیمیا یکجا بنام دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی یاد میگردید، و در آن مضامین کیمیا و بیولوژی بطور مختلط مطابق کریکولم دست داشته تدریس میشد.

وضعیت فعلی

این دیپارتمنت دارای چهارتن استاد بوده که یک تن آن ماستر، سه تن پوهنیار و یک تن لیسانس می باشد.

اهداف

تربیه کادر های مناسب و مسلکی و ملی برای نظام تعلیم و تربیه کشور، پیشبرد کار های علمی، تحقیقی به منظور ارتقای سطح آمادگی تخصصی درجات علمی اعضای کادری دیپارتمنت، تهیه آثار علمی کتب درسی و ممد درسی جهت غنای علمی و فرهنگی کشور.

نصاب درسی

  نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت بیولوژی

 

 

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

تاریخچه

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس در سال 1391 در چوکات دانشکده تعلیم و تربیه ایجاد و در سال 1392 رسما به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت تا اکنون تعدادی از جوانان اعم از ذکور و اناث ر به جامعه تقدیم نموده است.

وضعیت فعلی

    دیپارتمنت کمپیوتر ساینس دارای چهار تن استاد است. تا اکنون سه دور دانش آموختگان را به جامعه تقدیم نموده است.

اهداف

تربیه کادر های علمی و مسلکی با روحیه وطن پرستی به نهاد های خدماتی، تعلیمی و تحصیلی کشور

نصاب درسی

 نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

دیدگاه و ماموریت دیپارتمنت آموزش کمپیوتر

دیدگاه: این دیپارتمنت در آینده نزدیک بصفت یک دانشکده معتبر علمی و تدریسی در عرصه خدمات آموزشی بخش های شبکه و نرم افزار هم بشکل نظری و هم بشکل عملی در سطح دانشگاه خواهد بود.

ماموریت: این دیپارتمنت زمینه آموزش با کیفیت اکادیمیک و تحقیقاتی شبکه های کوچک و بزرگ و انجینیری نرم افزاری را بشیوه های جدید تدریسی و آموزشی برای جوانان مهیا نموده، تا آنان بتوانند منحیث انجینیران در بخش های شبکه سازی، انکشاف برنامه های نرم افزاری و معیاری سازی در سراسر کشور و حتی در بیرون از کشور ایفای وظیفه نمایند.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت کمپیوتر ساینس

 

 

دیپارتمنت دری

تاریخچه

دیپارتمنت  دری در سال 1386 به اساس نیاز جامعه و پیشنهاد ریاست دانشکده و منظوری مقام وزارت تحصیلات عالی از بدنه دیپارتمنت علوم اجتماعی جدا و بعد در بخش های پری سرویس و انسرویس فعالیت داشت و اکنون صرف در بخش پری سرویس فعالیت خویشرا انجام میدهد.

دیپارتمنت مذکور در آغاز پروسه درسی خویش را توسط سه تن از اعضای کادری این دیپارتمنت می برد و نظر به ضرورت کادر های جدید جذب و در حال حاضر به سطح درجه علمی ماستر شش تن کادر علمی که چهار تن آن ذکور و دو تن آن اناث میباشد، دارد.

وضعیت فعلی

طوریکه تذکر داده شد، دیپارتمنت مذکور بنا به توامیت که میان دانشگاه شهید ربانی داشت فعالیت های اکادمیکی خویش را در امر پروسه آموزش و پرورش به پیش میبرد اکنون بنا به همان هماهنگی قبلی ادامه دارد.

اهداف

1-    تربیه و تقدیم جوانان تحصیل کرده و مسلکی، کادر های توانا در امر خدمت بهتر به معارف کشور

2-    آشنایی با خصوصیات، مفاهیم و موضوعات تعلیمی، تربیتی و مسلکی

3-    جذب کادر های علمی به سویه های تحصیلی مختلف جهت خدمت گذاری بهتر

4-    ارتقاء ظرفیت علمی و درجه تحصیل شاگردان

نصاب درسی

نصاب واحد تحصیلی منظور شده توسط مقام وزارت تحصیلات عالی تطبیق میگردد.

 

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت دری