د اوسنی حالت او افتخارات

وضعیت فعلی ودست آوردها

در سال 1398  به تعداد 447 تن دانشجو درین دانشکده مصروف تحصیل میباشند.

تعداد دانشجویان با تفکیک صنف، دختر و پسر در سال 1398 در ذیل بیان گردیده است:

1.     صنف اول سمستر دوم در حدود 145تن که از جمله 143 تن پسر و 2 تن از دختر.

2.     صنف دوم  درحدود 149 تن که از جمله  145 تن پسر و 4 تن دختر.

3.     صنف جهار در حدود 153 تن که از جمله 148 تن  پسر و 5 تن دختر می باشند.

کمیته ها

کمیته های متخلف درسطح دانشکده انجنیری فعال می باشند:

1.     کمیته فرهنگی و ورزشی

2.     کمیته تضمین کیفیت.

3.     کمیته نصاب.

4.     کمتیه تحقیق.

5.     کمیته نظم و دسپیلین.

6.     کمیته E – learning.

7.     کمیته امتحانات.

مبارزه بافساد

 تقویت کمیته امتحانات و تطبیق سیستم کتینگ به منظور شفافیت و ایجاد عدالت در امتحانات.

 • تنظیم تقسیم اوقات امتحانات محصلان.

 • تنظیم تقسیم اوقات عادلانه به منظور توظیف کارکنان در اضافه کاری.

 • ایجاد کمیته نظم و دسپلین به منظور رسیده گی به شکایات دانشجویان.

 • رسیده گی در مورد عرایض دانشجویان پیرامون تجدید نظر پارچه ها.

توأمیت ها و تفاهم نامه ها

دانشکده انجنیری در سال 1396 با اداره دولتی تفاهم نامه های همکاری را به امضا رسانده است:

 • ریاست حوزه دریایی

در ضمن تلاش خواهند نمود تا با ادارات زیربط دیگر تفاهم نامه های همکاری به امضا رساند.

جلب مساعدت ها

دانشکده انجنیری  برای جذب مساعدت ها در راستا های ذیل تلاش می نماید:

 • تأمین ارتباطات و گفتگو با نهاد ها و سازمان های ملی و بین المللی به منظور جذب مساعدت ها در سطح ولایت تخار.

 • ایجاد توانایی تهیه و تنظیم پروپوزل تا با استفاده از آن منابع را جذب نماید.

 • اجرای تحقیقات علمی.

جندر

دانشکده انجنیری باورمند به تساوی حقوق زنان و مردان می باشد و با در نظر داشت چالش ها و مشکلات که فرا راه زنان و جود دارد، این دانشکده تلاش می نماید که با اجرای برنامه های ذیل فُرصت ها را برای زنان فراهم نماید.

 1. در استخدام استادان تعادل جنسیت را حفظ می نماید.

خلق عواید

دانشکده انجنیری با طرح و اجرای برنامه های ذیل خلق عواید می نماید:

 • از طریق کارت هویت دانشجویان.

 • از طریق دیپلوم.

 • ترانسکریپت

 • آزمایش نمونه های سیخ گول

برنامه های علمی

در زمینه معیاری سازی سیستم و ارایه ای خدمات با اعتبار و معیار علمی فعالیت های ذیل اجرامی شود.

 • ارتقاظرفیت استادان .

 • ازدیاد تشکیل اکادمیک دانشکده.

 • افزایش کارمندان و ارتقای ظرفیت

 • رسیدن به معیار های بین المللی

طرح و پیش برد تحقیقاتی علمی

برای اجرای تحقیقات علمی با اعتبار، برنامه های آموزشی كوتاه مدت برای استادان فراهم می شود، محصلان علاقه مند با همكاری استادان در زمینه تحقیقات علمی سهم داده می شود.

 • ایجاد كمیته تحقیقاتی درسطح  دانشکده به منظور اصلاح، مشورت و نشرمقالات علمی – تحقیقی استادان.

 • ایجاد مجله علمی، تحقیقی درروشنایی لایحه ایجاد مجله علمی تحقیقی.

 • تقویت و غنی سازی كتابخانه موجوده دانشکده.

 • ایجاد ماهنامه در سطح دانشکده.

 • تجهیز مواد لابراتواری آزمایشگاه جهت پژوهش های علمی و عملی

انكشاف و بازنگری نصاب تعلیمی

انكشاف و بازنگری نصاب درسی، دانشکده انجنیری تلاش می نماید با اجرای نیازسنجی های آموزشی و با مطالعه و بررسی معیارهای نصاب درسی منطقه دو بار نصاب درسی و مفردات كورسهای اجباری و اختیاری دانشکده را تا پنج سال آینده تجدید نظر نماید.

تضمین كیفیت

 تاکنون دانشکده انجنیری در سطح دانشگاه تخار پیرامون تضمین کیفیت کارهای قابل توجه را انجام داده است، درضمن مواد آموزشی ودرسی به شكل سمستروار ازسوی آمریت دیپارتمنت و جلسات دیپارتمنت ها بررسی و نظارت می شود. درسها و فعالیت های درسی استادان از جانب محصلان توسط پرسشنامه ها ارزیابی می شود، علاوه براین استادان باتفاهم با همكاری شان درس های یكدیگر را مشاهده و در بهبود آن اقدام مینماید.

 

روشهای تدریس

استفاده از روش آموزش مبتنی برهدف در تدیس کار گرفته شده است، برعلاوه برای استادان در ختم هر سال تحصیلی وركشاب های دو هفته ای روشهای تدریس، شیوه های ارزیابی و طراحی كورس های آموزشی تدویر می گردد. همچنان بااستفاده از پرجكتور ها نمایش داده می شود.

اما درقسمت تهیه مواد لازمه کوتاهی می نماید.

زیربناها

زیربنا یكی از مسایل مهم و ضروری جهت ارایه خدمات درسی سالم و باكیفیت میباشد. بناء دانشکده در زمینه زیربنا برنامه های ذیل را اجرا مینماید.

 1. خریداری 2500 جلد کتاب به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی

 2. خریداری ماشین تست کانکریت

 3. تجهیز لابراتوار دیپارتمنت های جیولوجی و معدن و برق

 4. ایجاد مركز تكنالوژی و آی تی: به منظور اجرای تحقیقات محصلان و استادان.

 5. ترتیب و فراهم آوری فُرصتهای سیر علمی خارجی به منظور انتقال تجارب و ارتقای مهارتهای علمی و مسلكی استادان.