وضعیت فعلی ودست آوردها

وضعیت فعلی پوهنحی حقوق:

پوهنحی حقوق که در ابتدا در سال 1391 در طول سمستر اول خود بدون اساتید رسمی تعیین شده از طرف وزارت تحصیلات عالی دولت جمهوری افغانستان، با اساتید و حقوقدانان و سارنوالان با درک این ولایت به کار تدریس آغاز کرده بود، اکنون با داشتن 8 تن استاد رسمی خود به رتبه های علمی پوهنیار و پوهیالی هستند و اکنون رئیس پوهنحی به سویه ماستر و رتبه علمی پوهنیار در حال فعالیت علمی خود است.

این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت بوده که عبارت اند از:

        1. دیپارتمنت حقوق عمومی ؛

        2. دیپارتمنت خصوصی ؛  

     شمولیت در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی از طریق کانکور صورت گرفته و کدام شرایط خاصی که از طرف پوهنحی مطرح گردیده باشد موجود نمی باشد. یک کتابخانه به مساحت 6/4 متر مربع در سال 1392 در سطح پوهنحی ایجاد گردیده که فعلاً در حدود (1100) جلد کتب مختلف النوع در آن موجود بوده و دانشجویان می توانند که برای تحقیقات کتابخانه ای خود از آن استفاده نمایند.

نکات قوت

 

 

تحلیل( SWAT)         

 

امنیت نسبی حاکم در منطقه؛

داشتن اساتید با درک و مسؤولیت پذیر؛

علاقمندی روز افزون جوانان به این پوهنحی؛

رضایت بخش بودن ارتقا ظرفیت دانش حقوق محصلان بر حال طبق ارزیابی های که وقتاً فوقتاً تا اکنون صورت گرفته است؛

همکاری مقامات و مردم.

 

نکات ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمبود اساتید دارای درجه تحصیلی بلند به سطوح ماستر و داکتر؛

نبود اساتید دارای رتب بلند علمی جهت رهنمایی استادان جوان؛

نبود توامیت و همکاری درست با سایر پوهنحی ها بخصوص پوهنحی حقوق و علوم سیاسی کابل؛

عدم توامیت با دانشگاه ها داخلی و خارجی در جهت ارتقای ظرفیت اساتید این دانشکده.

پائین بودن کیفیت تدریس.

نداشتن مکان مناسب.

 

 

فرصت ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلب کمک های مالی موسسات داخلی و خارجی و دونر ها برای تطبیق پروگرام های مورد نظر این پوهنحی از قبیل اعمار تعمیر تدریسی و اداری، کلینیک حقوقی، کتابخانه وغیره؛

موجودیت امنیت نسبی جهت انجام امورات مختلفه پوهنحی؛

موجودیت زمینه ها و برنامه های علمی گوناگون مطابق رشته مسلکی و تحصیلی مانند اسکالر شیپ ها، انترن شیپ ها، فیلوشیپ ها و سایر ورکشاپ ها و سمینار های کوتاه مدت و معرفی اساتید محصلین ممتاز به این برنامه ها جهت ارتقا دانش حقوقی و ظرفیت علمی آنها؛

علاقمندی و موجودیت حمایت مردمی از فعالیت های علمی؛

و ده ها فرصت های خوب دیگر اجتماعی.

چالش ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمبود کادر های مسلکی و مجرب درین دانشکده؛

عدم موجودیت بودجه کافی جهت ارتقاء ظرفیت؛

نداشتن تشکیل مناسب؛

نبود برق مداوم جهت استفاده از تکنالوژی پیشرفته؛

نبود یک مرکز انترنت؛

نداشتن تعمیر تدریسی و اداری؛

کند بودن پروسه استخدام اساتید.

 

 

دید گاه :          

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخار در آینده نزدیک میخواهد از طریق تدریس تحقیق و تربیه فرزندان صدیق این وطن به عنوان یک نهاد علمی معتبر در زون شمال شرق کشور شناخته شود.

ماموریت ها:

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخار در ضمن تربیه کادر جوان به جامعه، حقوق دانان و مدیران وکلا، سارنوالان  تحصیل کرده را به ادارات دولتی و خصوصی تقدیم میکند و درعین حال پلان دارد  زمینه دسترسی آسان معلومات حقوقی را مهیا سازد تا محصلین عزیز از این طریق به مدارج بلند علمی راه یابند تا در آینده مصدر خدمت به جامعه مظلوم ما باشند؛

ارزشها: 

 

 • عدالت؛

 • شفافیت و حسابدهی؛

 • صداقت و پایبندی به ارزشهای ملی؛

 • تلاش و خلاقیت؛

 • مشارکت و عدم تمرکز گرائی؛

 • کیفیت و ارئه خدمات بهتر؛

اهداف استراتیژیک: 

·تداوم و تمرکز بر کیفیت تدریس و پاسخگو ساختن آن با توجه به نیازمندی های کشور و تقاضای بازار.

 • فراهم آوری خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری با توجه به نیازمندی های جامعه

 • توسعه امکانات و تسهیلات برای پیشبرد تحقیقات علمی

 • ارتقای ظرفیت کادر علمی و کامندان اداری و استفاده از تکنالوژی تحصیلی

 • مجهز شدن دانشکده به تعمیر و سایر امکانات مورد نیاز

 

1.برنامه های مدیریتی

 • رهبری:

دانشکده حقوق با ایجاد اداره سالم با رهبری درست همه امور علمی و اداری دانشکده را مطابق پلان استراتیژیک پوهنتون تخار و پلان استراتیژیک وزارت محترم تحصیلات رهبری می نماید.

 • مبارزه با فساد:

مبارزه با فساد از اولویت های این دانشکده است. این اداره تلاش میکنند از کار شکنی، تعلل در کار، واسطه بازی، جعل اسناد،کمتان حقایق، تبار گماری و هر نوع از فساد اداری دیگر مبارزه می نماید و در عین حال این دانشکده رسالت دارد تا کادر های ورزیده با اندیشه ضد فساد به جامعه تقدیم کند. و تلاش می نماید در مورد اضرار فساد اداری آگاهی دهی برای جامعه بنماید.

 • بیروکراسی:

اداره دانشکده حقوق در پنج سال آینده تلاش می نماید از خوبی های بیروکراسی (رعایت اصل سلسله مراتب اداری )به صورت درست استفاده نماید تا در موثریت خدمات بی افزاید و در عین حال با درک نواقص بیرو کراسی تلاش می نماید میکانیزم های موثر و کار را ایجاد نماید تا از تعلل کار جلوگیری به عمل آید.

 • نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی یکی از اصول مهم اداره است، دانشکده حقوق در پینج سال آینده تلاش می نماید تا استادان و کارمندان معیار های درست ارزیابی را بیاموزند، و استادان، کارمندان ومحصلین عندالموقع مورد ارزیابی قرار گیرند در صورت اشتباه به مسیر درست سوق داده شوند.

 • توسعه روابط و امضاء تفاهم نامه ها

اداره دانشکده حقوق در پینج سال آینده تلاش می نمایند با ادارات مانند؛ ریاست سارنوالی استیناف، ریاست محکمه استیناف، ریاست عدلیه، قومندانی امنیه، ریاست امور زنان، انجمن مستقل وکلای مدافع و سایر موسسات ونهاد های داخلی و بین المللی که فعالیت های  حقوق در جامعه انجام میدهندتفاهم نامه های جداگانه امضا نمایند.

 • جلب مساعدت هاموسسات بین المللی

دانشکده حقوق تلاش می نماید همکاری و مساعدت های دفاتر بین المللی برای رشد دانشکده حقوق جلب نماید.

 • جندر

دانشکده حقوق به حق کار مساوی خانم ها در جامعه احترام دارد، و تلاش می نماید تا زنان از حق مساوی کار در جامعه برخوردار شوند. فعلاً یک زن در این اداره استخدام شده و تلاش صورت میگردد که تا استادان و کار مندان اناث بیشتر جذب گردد. فعلاً در حدود 100 نفر از محصلین اناث در این دانشکده مصروف تحصیل هستند و دانشکده حقوق تلاش می نمایند این رقم افزایش یابد.

 • خلق عواید

دانشکده از طریق توزیع دیپلوم ، ترانسکریپت،کارت هویت عواید را به حساب بانکی دانشگاه افزایش میدهد، در پنج سال آینده با ایجاد فعالیت برنامه های شبانه به دانشگاه تخار عواید را خلق کنند. وتلاش صورت گیرد با دایر برنامه های تحقیقی و سایر طرق قانونی به دانشگاه تخار زمینه های خلق عواید را جستجو نماید. دانشکده حقوق در پنج سال آینده راه ذیل را جهت کسب عواید برای پوهنتون جستجو میکنند.

 1. اجرای فرمایشات تحقیق

 2. فروشات مجلات

 3. اجرای خدمات مشوره دهی

 4. لکچر نوت ها و مواد درسی

 5. کورس زبان های خارجی

 6. کورس کمپیوتر

 

 1. برنامه علمی:

  • در پنج سال آینده دانشکده حقوق تلاش می نماید دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل و جزا و جرم شناسی را در این دانشکده فعال نماید.

  • استخدام و تربیه کادرعلمی و مسلکی

فعلاً دانشکده دارای استادان واجد شرایط غرض استخدام اساتید خویش ندارد و دانشکده در اخذ بست از وزارت محترم تحصیلات عالی، اعلان و پروسه شارت لست آن همکاری میکند. از اهداف استراتیژیک این دانشکده این است استقلالیت در استخدام اساتید خویش کسب کند. و در ضمن در پینج سال آینده سالانه دو بست را با همکاری ریاست دانشگاه تخار به اعلان بسپارد. و در ضمن در نظر دارد طبق پلان ذیل کادر علمی خود را ارتقای ظرفیت بدهید.

 • افزایش کار های تحقیقی

  1. دانشکده متعهد به اجرای تحقیقات علمی است، کار های تحقیقی استادان و دانشجویان را تقدیر وحمایت میکند و تلاش میکنند تا فرهنگ تحقیق میان استادان و دانشجویان رایج و تحقیق وظیفه دانشجویان و استادان گردد.

 • استادان کنفرانس های علمی خویش را به صورت درست دایر نمایند.

 • بازنگری نصاب

دانشکده تلاش میکنند تا سالانه نصاب خود را با معیار های علمی ملی وبین المللی بازنگری نماید و نصاب دانشکده مطابق نیاز ها جامعه عیار گردد و در راستای تغییر نصاب نظر محصلین، فارغین ، استادان و نهاد های ذیربط را اخذ نماید و مطابق نیاز بازار مضامین را تنظیم نماید.

 • پیشبرد منظم برنامه های تضمین کیفیت.

ارائه خدمات با کیفیت وظیفه اساسی این دانشکده است. اما با توجه به کمبود کادر علمی و مکان مناسب، فعلا دانشکده دچار مشکل جدی است، اما این مشکل موقتی است با تکمیل شدن کار ساختمان دانشکده حقوق و برگشتن استادان از برنامه ماستری و دکتورا این مشکل حل میشود.خوشبختانه کمیته تضمین کیفیت  در این دانشکده وجود دارد و فعالیت های را در راستای تکمیل برنامه تضمین کیفیت انجام میدهد و رفع معزل کیفیت از از پلان استراتیژیک این دانشکده است.

 • ارتقای ظرفیت منابع بشری (استادان، کارمندان و محصلان)

از طریق ورکشاپ ها و کنفرانس های به همکاری استادان، محصلین و موسسات بین الملل ارتقای ظرفیت صورت گرفته میتواند.

 • آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک از نیاز های مبرم دانشکده حقوق است در پنج سال آینده تلاش صورت خواهد گرفته تا زمینه سازی شود صنف های مجهز آموزش الکترونیک فعال گردد و با پوهنتون های مختلف ملی تفاهم نامه های آموزش الکترونیک امضا نماید.

 • ایجاد زمینه آموز های عملی برای محصلین

دانشکده حقوق کار های عملی محصلین را حمایت میکنند، محصلین از برنامه های کلنیک حقوقی بصورت منظم مستفید میگردند، دانشکده حقوق سالانه محصلین را به برنامه های عملی مخصوصاً مسابقات ملی  وبین المللی میان دانشکده حقوق ثبت نام و تربیه می نمایند. 

 1. مقول سازی

  • مبارزه با تعصب، قوم پرستی و تبعیض

دانشکده حقوق با تعصب، قوم پرستی و تبعیض مبارزه می نماید و در ترویج یک دیگر پذیری، ملت سازی، اتحاد و وطن دوستی تلاش جدی می نماید.

 

 • جذب محصلان

دانشکده حقوق با توجه ظرفیت های علمی و اداری خویش محصلین را از طریق کانکور جذب می نماید با افزایش در قسمت استخدام اساتید با تجربه جذب محصلین را نیز بالا می برد.

 • ایجاد زمینه تطبیق سیستم کردیت

از انجای که سیستم کردیت به صورت درست در افغانستان تطبیق نمی شود، در اجرای سیستم کردیت نواقص و مشکلات زیادی دیده میشود، دانشکده حقوق تلاش می نماید این سیستم بصورت درست تطبیق شود مشکلات و چالش های پیش روی این سیستم را تا حد توان بر دارد.

 • مبارزه با دخانیات و خرافات

طبق لایحه نظم و دسیپلین استعمال،ترویج، فروش مسکرات و دخانیات در محیط اکادمیک ممنوع است. محصلین که دست به چنین اعمال و سایر خرافات در محیط اکادمیک بزنند برخورد قانونی می نماید.

 • فراهم کردن کمیته های فرهنگی و ورزشی

دانشکده حقوق فعلاً یک کمیته فرهنگی دارد و تاحال فعالیت های چشم گیری نداشته است در راستای فعال نگهداشتن هر دو کمیته فوق الذکر میکانیزم درستی را طرح می نماید.

 • ایجاد محیط سالم اکادمیک

محیط سالم اکادمیک از نیاز های مبرم دانشگاه تخار است. دانشکده حقوق متعهد است که محیط علمی مناسب را برای استادان و محصلین ایجاد نمایند تا محصلین و استادان در راستای تحقیق،تدریس و آموزش از این فضای اکادمیک استفاده اعظمی نمایند.

دانشکده حقوق تلاش می نماید جلو هر نوع ازار و اذیت محصلین را بیگیرد و افراد را که به محیط اکادمیک ضرر می رساند و مانع آزادی های اکادمیک افراد می شوند بر خورد قانونی می نماید.

 1. نقش دانشکده حقوق در جامعه

دانشکده حقوق تلاش می نماید نقش خود را منحیث یک نهاد معتبر علمی در جامعه دریابد، دانشکده حقوق با تربیه کادر علمی ورزیده و متعهد به جامعه نقش موثر خود را ایفا می نماید. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی در آگاهی دهی و مشوره دهی، بلند بردن شعور سیاسی و حقوقی مردم نقش موثری را ایفا خواهد کرد.

دانشکده تلاش میکند کنفرانس ها برنامه ها علمی و اکادمیک را برا نسل جوان کشور در ریاست های اطلاعات فرهنگ، ریاست های امور زنان نقش موثر خود را بازی کنند.

در پینج سال آیند محصلین و استادان را همکاری می نماید تا از طریق تحقیق، ارائه کنفرانس ها، ارائه خدمات حقوقی رایگان به جامعه نقش  موثری بازی نماید.

 1. آشنا سازی محصلین با محیط اکادمیک

محصلین که تازه به دانشکده جذب میشوند نیازمند آشنای با محیط اکادمیک اند. دانشکده حقوق هر ساله محصلین جدید شمول را با اعضای علمی و اداری دانشکده قوانین لوایح وپروسیجر های اداری معرفی میکند  تا محصلین آشنایی کامل با محیط اکادمیک پیدا نمایند.

تائید شورای علمی دانشکده: مورخ     /     /1396 پروتکل شماره عــــــــــــ

تائید شورای علمی دانشکده بعد از آپدیت:  مورخ /   10 /1397 پروتکل شماره عـــــــــــ  امضاء رئیس دانشکده

امضاء امرین دیپارتمنت و اعضای کادر علمی دانشکده:  پوهیالی محمد علم آرام         پوهیالی حبیب الرحمن اسلام  نامزد پوهنیار عبید الله قاسمی

 تائید شورای علمی پوهنتون تخار: مورخ       /    / 1397  پروتکل شماره عـــــــ

                                                                          منظوری رئیس دانشگاه تخار