بیوگرافی رئیس پوهنتون

 

نمبر موبایل: 0700045203          

بیوگرافی پوهندوی خیرالدین خیرخواه  رئیس دانشگاه تخار         

 

پوهندوی خیرالدین خیرخواه در سال 1359 در قریه چیچکه (طلاجات) ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در یک خانواده فقیر و دهقان کار چشم به جهان گشود، در سالهای 11-12 سالگی حافظ کل قرآن کریم گردید (18ماه مدت حفظ)، تعلیمات خود را در دارالعلوم رحمانیه قوروق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار به اتمام رسانید، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل شد و از مقطع لdسانس با نمرات اعلی فارغ گردیده و شامل کادر علمی پوهنحی متذکره گردید، موصوف با استفاده از یک بورسیه تحصیلی دولتی جهت اخذ ماستری عازم جمهوری خلق چین گردید که در مدت دو سال موفقانه ماستری خود را بدست آورد، بعد از بازگشت از ماستری در سال 1394 با اشتراک در یک امتحان رقابتی به صفت آمر مطالعات صلح و منازعه مرکز ملی تحقیقات پالیسی برگزیده شد. 
در راستای جامعه مدنی، صلح سازی و حقوق بشری چندین پروژه را مدیریت نموده است و در چهار کانفرانس جهانی در کشورهای نیپال، ترکیه و چین شرکت نموده است. 
پوهندوی خیرالدین خیرخواه در حدود شش جلد کتاب و یا رساله را تحریر داشته و بیشتر از دوازده مقاله را در ژورنال های ملی و بین المللی به دست نشر سپرده است.
در اوایل سال 1395 نظر به پیشنهاد مقامات و منظوری رئیس صاحب جمهور به صفت رئیس پوهنحی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل مقرر شد و در 29.3.1396 بنابر پیشنهاد وزارت محترم تحصیلات عالی و منظوری رئیس صاحب جمهور منحیث رئیس پوهنتون تخار مقرر گردید. 
موصوف تسلط کامل به زبانهای؛ اوزبیکی، پشتو، فارسی، انگلیسی، عربی و چینایی دارد.