اهداف

اهداف

1-    توسعۀ کمیتۀ تحقیق به مرکز تحقیقات علمی و پالیسی‌سازی،

2-    ایجاد پارک تحقیقاتی برای دیپارتمنت‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی.

3-    ایجاد مجلۀ علمی – تحقیقی برای نشر یافته‌های تحقیقی و طرح‌های ابتکاری دانشجویان.

4-    نهادینه‌ساختن فرهنگ تحقیق و کاوشگری در میان استادان،

5-    به وجود آوردن روحیۀ تحقیق، خلاقیت و فعالیت علمی در میان دانشجویان و برون‌ آوردن شان از حالت انفعالی و اتکا به آموختن دانش گذشته.

6-    چالش‌یابی در دانشگاه تخار و تمرکزبخشیدن تحقیقات علمی بر یافتن راه‌حل‌ برای چالش‌های موجود.

7-    توحید شیوه‌های نوشتن پایان‌نامه‌نویسی، مقاله‌نویسی، رساله‌نویسی و تهیۀ کنفرانس‌های علمی.

8-    معیاری‌ساختن مجلۀ عملی دانشگاه تخار و مقاله‌های علمی آن.