ستراتیژۍ

 

پلان عملیاتی یک‌ساله کمیتۀ تحقیق دانشگاه تخار (1396-1397)

شماره

اهداف

فعالیت

زمان

تسهیل کننده

نتایج

1

ایجاد وبسایت کمیته تحقیق برای نشر برنامه ها، اهداف و فعالیت های آن

درج برنامه ها، اهداف و فعالیت ها در وبسایت مذکور

10 – 20 جدی 1396

معاونیت علمی و آمریت تکنولوژی معلوماتی

شناسای و معرفی کمیته تحقیق از طریق انترنیت

2

نهادینه سازی فرهنگ تحقیق در میان استادان

راه اندازی سیمینار تحقیق زیر عنوان «رهنمای نوشتن طرح های تحقیقی» برای استادان

20 – 30 جدی 1396

معاونیت علمی ریاست پوهنتون

آشنایی استادان با نوشتن طرح تحقیق

3

ایجاد میکانیزم واحد برای تنظیم و تدوین پایان نامه های تحصیلی دانشجویان

جمع آوری نظریات آمران دیپارتمنت و استادان در مورد تهیه پایان نامه ها، تحریر رهنمود واحد جهت تدوین پایان‌نامه‌های تحصیلی دورۀ لیسانس

05- 20 دلو 1396

معاونیت محصلان و ریاست های پوهنحی ها

توحید شیوۀ تنظیم پایان نامه ها

4

معیاری‌سازی شیوه‌های مقاله نویسی، رساله نویسی و تهیه کنفرانس های علمی

تدویر ورکشاپ رهنمایی نوشتن مقالۀ علمی تحقیقی، تهیه کنفرانس علمی و رساله نویسی

25 دلو – 15 حوت 1396

معاونیت علمی ریاست پوهنتون

آشنایی استادان با نوشتن مقاله، تدوین رساله و تهیه کنفرانس علمی

5

تولید انگیزه جهت احیای روحیۀ تحقیق و کاوش گری در میان استادان و دانشجویان

تشخیص استادان فعال و با درایت در عرصه های تحقیق و پژوهش و معرفی آنها جهت تشویق و ترغیب به شورای علمی دانشگاه

01 حمل – 15 ثور 1397

معاونیت علمی و معاونیت محصلان

احیای انگیزه تحقیق میان استادان و دانشجویان

6

رشد مهارت‌های عملی و طرح‌های ابتکاری دانشجویان

جمع آوری طرح های سازنده دانشجویان و تشخیص کاربردی ترین آنها، تشویق محصلین ممتاز، ایجاد مجله علمی تحقیقی دانشجویان در سطح دانشگاه

01 ثور – 31 سرطان 1397

معاونیت محصلان و ریاست های پوهنحی‌ها

رشد مهارت‌های عملی و طرح‌های ابتکاری دانشجویان

7

جهت دهی استادان در مسیر تحقیق و ترفیع به رتبه‌های علمی بالاتر

جمع آوری پلان های تحقیقی (چاپ مقالات علمی و تهیه رساله های تحقیقی به منظور نایل شدن به رتبه های علمی بالاتر).

01 – 15 اسد 1397

معاونیت علمی

تحقیق موثر و ترفیع به موقع

8

ایجاد دیتابیس، مقالات و رساله‌های استادان و پایان نامه های دانشجویان

ثبت مقاله‌ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان در دیتابس

15 اسد – 30 قوس 1397

معاونیت علمی و آمریت تکنولوژی معلوماتی

جلوگیری از سرقت ادبی و دوباره نویسی مقالات، رساله ها و پایان نامه ها

9

معیاری سازی مقاله‌های علمی جهت به نشر رسیدن در مجله علمی دانشگاه تخار

بررسی مقالات تدوین شده از طریق کمیته های فرعی تحقیق و کمیته مرکزی تحقیق پیش از ملاحظۀ هیأت تحریر

01 حمل – 30حوت 1397

معاونیت علمی و ریاست‌های پوهنحی‌ها

معیاری شدن مجلۀ علمی دانشگاه تخار

 

طرزالعمل کاری کمیتۀ تحقیق دانشگاه تخار

1.      تدویر جلسات کمیتۀ  در هر پانزده روز یک‌بار (روز های چهار شنبه از ساعت 10 الی 12 پیش از ظهر)

2.      حضور به وقت اعضا در جلسات کمیته.

3.      هر عضوی که سه جلسه را بدون عذر تأخیر و یا غیابت داشته باشد از عضویت کمیته منفک شده و شخص دیگری به عوضش تعیین می‌شود.

4.      سهم‌گیری فعال تمام اعضا در انجام وظایف محول شده.

5.      هر عضوی که دوبار از مسؤولیت تعیین شده سر  باز زند، از عضویت کمیته منفک می‌شود.

6.      ایجاد هم‌آهنگی میان کمیتۀ تحقیق مرکزی و کمیته‌های فرعی هر پوهنحی از طریق عضو کمیته که مربوط به آن پوهنحی باشد.

7.      آماده سازی مواد ورکشاپ‌ها و سیمینارها جهت ارایه به استادان و دانشجویان.

8.      طرح ریزی ورکشاپ‌ها از طریق بخش بندی مواد و توظیف اعضای کمیته به آمادگی و ارایۀ هر بخش.

9.      توظیف اعضا برای بررسی مقاله‌ها و رساله‌های علمی مواصلت‌ورزیده به کمیته،  طوری که هر عضو مقاله‌های پوهنحی مربوط خویش را بررسی نماید.

10. شناسایی و گزینش استادان شایسته پوهنحی‌ها به منظور جذب به کمیتۀ تحقیق به گونه‌یی که عضو انتخاب شده باید دارای درجۀ تحصیل ماستری باشد.

11. اعضای کمیته مرکزی تحقیق حد اقل متشکل از نماینده گان پوهنحی ها می‌باشد که شمارشان به شمول رییس و منشی کمیته به 9 نفر می‌رسد.

12. نظر به ضرورت و تقسیم کار، کمیتۀ مرکزی به منظور تسهیل امور کمیته‌های کاری فرعی دوگانه (بخش علوم طبیعی و بخش علوم اجتماعی) را ایجاد می‌کند.

13. کمیته‌های فرعی که در سطح دانشکده‌ها نیز فعالیت خویش را آغاز کرده‌اند،  تحت نظارت کمیتۀ مرکزی و هم‌آهنگ با آن امور کاری‌شان را پیش می‌برند.

14. کمیته‌های فرعی در دانشکده‌ها متشکل از آمران دیپارتمنت‌ها تحت ریاست رییس و یا معاون دانشکده فعالیت می‌کنند.

15. کمیتۀ تحقیق دانشکده‌ می‌تواند سیمینارها را برای استادان و دانشجویان دانشکده دایر نموده و از پروسه‌های ترفیع استادان، مثل ارایۀ کنفرانس، نوشتن مقاله‌ها و رساله‌های تحقیقی نظارت نموده و برای‌شان مشوره‌های لازم را ارایه بدارند.

16. کمیته‌‌های تحقیق دانشکده‌ها برای شناسایی مشکل داخلی دانشکده تلاش نموده و آن را به کمیتۀ مرکزی  تحقیق گزارش می‌دهد.

17. کمیتۀ تحقیق می‌تواند پروژه‌ها را طرح نموده و از دونرها منابع تمویل آن را دریافت نماید.

18. کمیتۀ تحقیق مرکزی و کمیته‌های فرعی مطابق به لایحه‌ها و طرزالعمل‌های وزارت تحصیلات عالی فعالیت‌های خویش را تنظیم می‌نماید.