وضعیت فعلی ودست آوردهای دانشکده زبان و ادبیات

 

دنشکدۀ زبان و ادبیات از سال 1384 الی اکنون به تعداد 1635 تن دانش آموخته که از آن جمله 1235 تن ذکور و 400 تن اناث به جامعه تقدیم کرده است.

دانشکدۀ زبان وادبیات خوشبختانه تعمیر مستقل داشته و محصلین محترم بدون کدام مشکل در دو تایم مصروف تحصیل خویش می باشند. و همچنان این دانشکده با تلاش های که داشت توانست کتابخانۀ را در سطح پوهنحی ایجاد نموده و استادان و دانشجویان محترم تاحدی نیازمندی خویش را از این کتابخانه مرفو ع می سازند.

دیدگاه

پوهنحی زبان وادبیات می‌خواهد از طریق برنامه‌های منظم  علمی، فرهنگی، تحقیقی و عرضۀ خدمات با کیفیت تدریسی و تحقیقی مطابق پلان استراتیژیک پوهنحی زبان و ادبیات وپوهنتون با تقدیم دانش‌آموختگان  متخصص به جامعه در رشته های معتبر تحصیلی در سطح ملی و منطقه تبارز نماید.

ماموریت

پوهنحی زبان وادبیات فرصت‌ها و سهولت‌های مناسب و عالی را فراهم می‌سازد تا نسل جوان کشور از این گروه با نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی و کسب مهارت‌های فنی و مسلکی مصدر خدمت به کشور خویش گردند.

نقاط قوت

در زمینۀ تدریسی

 • وجود استادان دارای درجۀ تحصیلی ماستری در پوهنحی

 • علاقه و توجه استادان به تدریس

 • وجود صنف‌های درسی

 • وجود کتاب‌خانۀ های اختصاصی دیپارتمنت ها برای استفادۀ استادان و دانشجویان

 • آماده‌شدن زمینۀ استفاده از  انترنت برای انجام کارهای تحقیقی استادان و تهیۀ لکچرنوت‌ها

 

در زمینۀ تحقیقی

 • علاقه‌مندی استادان به مشارکت در کارهای تحقیقی

 • وجود توانایی‌های انجام تحقیقات عملی و کاربردی

 • هم‌نظری ریاست دانشگاه و تحصیلات عالی برای انجام تحقیقات

 • وجود بستر مناسب برای تحقیق در زمینۀ زبان‌ها، لهجه‌ها و متون ادبی مختلف.

 

در زمینۀ نقش اجتماعی پوهنحی

 • موقف شایستۀ اجتماعی استادان پوهنحی و ارتباطات اجتماعی‌شان برای گسترش هم‌کاری با مردم

 • اطلاع رسانی در بارۀ فعالیت‌ها و برنامه‌های کاری پوهنحی

 • ایجاد کمیته‌های اجتماعی و برقراری ارتباط با جامعه

 • دایر نمودن کنفرانس‌های علمی- تحقیقی با اشتراک روشنفکران، علما و فعالان مدنی

فرصت ها

در زمینۀ تحصیلی

 • پدیدآمدن روحیۀ شایسته‌سالاری و تخصصی سازی امور و تمایل ارگان‌های دولتی برای  استخدام افراد تحصیل‌کرده و مسلکی

 • علاقه‌مندی به تحصیلات عالی در بین دانشجویان

 • وجود بورسیه های تحصیلی

 • وجود لکچر نوت‌های بروز شده و مناسب به نیازمندی های فعلی زبانی و ادبی

 • وجود روحیۀ استفاده از وسایل الکترونیکی در صنف‌ها برای پیش‌برد امور تدریسی

 

در زمینۀ تحقیقی

 • شناخت نیازهای موجود جامعه در عرصۀ زبان ادبیات جهت انجام تحقیقات گسترده در لهجه‌ها و ادبیات

 • وجود زمینۀ مناسب تحقیقی در ولسوالی‌های تخار و ولایت‌های هم‌جوار و سایر نقاطی‌ که دانشجویان از آن‌جاها در دانشگاه  تخار تحصیل می‌کنند.

 • وجود انگیزه‌های قوی برای انجام تحقیقات علمی برای رفع نیازهای فرهنگی در سطح ملی

 

در زمینۀ نقش اجتماعی پوهنحی

 • وجود زمینۀ همکاری‌های علمی با پوهنحی های دانشگاه‌‌های مرکزی

 • وجود ارتباطات نزدیک با سازمان‌های اجتماعی، انجمن‌ شعراء و نویسندگان و ریاست‌های معارف و اطلاعات وفرهنگ

 • جایگاه اجتماعی شایستۀ استادان پوهنحی در جامعه

کمیته ها

کمیته های که در سطح پوهنحی زبان وادبیات فعالیت دارند قرار زیر است:

 1. کمیتۀ تضمین کیفیت.

 2. کمیتۀ تحقیق.

 3. کمیتۀ نصاب.

 4. کمیتۀ فرهنگی.

 5. کمیتۀ نظم و دسپلین.

 6. کمیتۀ E- learning .

 7. کمیتۀ امتحانات.

 8. کمیتۀ ورزش.

 

مبارزه با فساد

پوهنحی زبان وادبیات با این پدیده سخت مبارزه نموده و در اولویت کاری خود دارد، و ان شاالله ریشه این پدیده را از این پوهنحی ریشه کن خواهیم کرد.

جلب همکاری

 هر کانون علمی بخصوص پوهنحی ها باید همیشه فعالیت های اکادمیک خویش را طوری انجام دهد که مورد توجه همکاران قرار گیرد و بتواند از این طریق جلب همکاری های بی شایبه را بدست آورد. از جمله مسوولیت های دیگر پوهنحی انجام کارهای مثبت و سالم میباشد مانند توسعه ارتباطات با مراجع علمی و فرهنگی و جلب توجه موسسات خارجی و داخلی، بزرگان، تاجران و مردم خیر اندیش که سبب رشد و انکشاف بعدی پوهنحی میگردد. ارتباطابات در پلان استراتیژیک پوهنحی شامل است و این کار باعث نفوذ و اعتبار اکادمیک پوهنحی شده می تواند.

مسألۀ جندر

 پوهنحی زبان وادیات همیشه جندر را مراعات نموده و تلاش دارد بالای این مسأله در آینده نیز توجه خاص داشته باشد. قابل ذکر است 40 فیصد محصلین این پوهنحی محصلین اناث هستند و در آینده بیشتر خواهد شد و همچنان تلاش دارد تا استادان طبقه اناث را افرایش دهد.

کسب عواید

عواید پوهنحی زبان وادبیات در حال حاضر از طریق مدرک  دیپلوم، ترانسکرپت و فیس شبانه در حدود ( 600000) افغانی بوده ادارۀ پوهنحی در نظر دارد با ایجاد دیپارتمنت های جدید شبانه و فراغت بیشتر عواید را دو چند بسازد.

برنامه های علمی

 

   پوهنحی زبان وادیبات در جهت معیاری سازی سیستم و ارایه خدمات با اعتبار فعالیت های ذیل اجرا می شود:

 1. ارتقای ظرفیت استادان.

 2. ازدیاد تشکیل اکادمیک.

 3. ازدیاد تشکیل اداری.

 4. ایجاد دیپارتمنت های جدید.

 

در زمینۀ تحقیقی

 • علاقه‌مندی استادان به مشارکت در کارهای تحقیقی

 • وجود توانایی‌های انجام تحقیقات عملی و کاربردی

 • هم‌نظری ریاست دانشگاه و تحصیلات عالی برای انجام تحقیقات

 • وجود بستر مناسب برای تحقیق در زمینۀ زبان‌ها، لهجه‌ها و متون ادبی مختلف.

 

بازنگری کریکولم و نصاب درسی

 

 • پوهنحی زبان وادبیات پلان دارد، کریکولم ومفردات درسی دیپارتمنت ها را بازنگری نموده فواید و نقایص آن را بعد از بررسی و تأییدی جلسات دیپارتمنت ها، کمیتۀ نصاب و شورای علمی پوهنحی جهت بهتر شدن و رفع نواقص به ریاست پوهنتون پیشنهاد نماید.

 • این پوهنحی همراه با کمیتۀ تطبیق نصاب برای مطالعه دقیق کتاب ها و چپتر نوت های درسی پیش از شروع سمستر تا از مطابقت آن با نصاب درسی، داشتن نظم و تسلسل منطقی مفردات و عاری بودن غلطی های تایپی اطمینان حاصل شود.

 

 تقویت کمیتۀ تضمین کیفیت

 

پوهنحی زبان وادبیات متهعد است ت اکیفیت را در اولولیت خود قرار دهد، و در این راستا گام های خوب را برداشته و در تجهیز و انکشاف کمیتۀ تضمین کیفیت از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد.

 

روشهای تدریس

استفاده از روش آموزش مبتنی برهدف در تدریس گار گرفته شده است، اکثریت استادان در ورکشاپ های آموزش مبتنی برهدف اشتراک نموده اند و حال عملاً این روش را تطبیق می کنند.