سایت های مهم و ضروری برای دانشجویان و پژوهشگران

منابع آنلاین علمی تحقیقاتی ژورنال های بین المللی

 

 1. https://www.iajcr.com    ژورنال های بین المللی مرکز تحقیقاتی اجسر  
 2. https://www.rafaad.com   ژورنال های بین المللی مرکز تحقیقاتی رفاد  
 3. https://www.schalor.google.com  منبع اطلاعاتی گوگل اسکالر
 4. www.jilrc.com   ژورنال های مرکز تحقیقاتی جیل
 5. www.iajour.com  ژورنال بین المللی اجور     
 6. www.academia.edu   منبع کتابهای اکادمیک
 7. www.scribd.com    منبع کتابهای اکادمیک
 8. https://www.ieee.org  ژورنال ساینسی بین المللی
 9. https://www.springer.com/gp     ژورنال بین المللی اسپرینگر
 10. www.rctmis.mohe.gov.af ریاست تالیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی
 11. https://www.researchgate.net دروازه وردی معلوماتی های انترنیتی

 12. سایت هایی جهت دانلود رایگان کتاب 

 13. www.ketabnak.com
  www.urbanity.ir
  www.98ia.com
  www.takbook.com
  www.irpdf.com
  www.parsbook.org
  www.irebooks.com
  www.farsibooks.ir
  www.ketabesabz.com
  www.readbook.ir

 14. سایتهای مهم علمی،پژوهشی
 15. www.digitallibraryplus.com
  www.daneshyar.net 

 16. بانک های اطلاعاتی
 17. www.umi.com/pqdauto
  www.search.ebscohost.com
  www.sciencedirect.com
  www.emeraldinsight.com
  www.online.sagepub.com
  www.springerlink.com
  www.scopus.com
  http://apps.isiknowledge.com
  www.anjoman.urbanity.ir

 18. پایان نامه های داخلی و خارجی
 19. www.irandoc.ac.ir
  www.urbanity.ir
  www.umi.com/pgdauto
  www.mhrn.net
  www.theses.org

 20. مقالات فارسی
 21. www.urbanity.ir
  www.shahrsaz.ir
  www.magiran.com
  www.civilica.com
  www.sid.ir

 22. کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
 23. www.nlai.ir
  www.loc.gov
  www.bl.uk

 24. دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:
 25. http://eric.ed.gov

 26. اطلاعات عمومی کشورها:
 27. www.worldatlas.com

 28. مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:
 29. www.infolibrarian.com

 30. آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
 31. www.findarticles.com

 32. کتابخانه الکترونیک
 33. www.digital.library.upenn.edu/books

 34. رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس:
 35. www.srco.ir 

 36. دانشنامه آزاد اینترنتی:
 37. www.wikipedia.org

 38. دسترسی به متن کامل پایان نامه های 435 دانشگاه از24 کشور اروپایی
   
 39. http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 40. دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه کالیفرنیا:
 41. http://escholarship.org/

 42. دسترسی رایگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE:
 43. https://www.lib.utk.edu/

 44. دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی دانشگاهی:
 45. http://www.oalib.com/

 46. دسترسی به پایان نامه های الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام:
 47. http://etheses.nottingham.ac.uk/

 48. دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال های سایت In Tech:
 49. http://www.intechopen.com/

 50. دسترسی رایگان به مقالات علمی ، دانشگاه McGill:
 51. http://digitool.library.mcgill.ca/R

 52. دسترسی رایگان به مقالات علمی، مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه استنفورد:
 53. http://highwire.stanford.edu/

 54. دسترسی به مقالات و متون علمی پایگاه Proceeding of the National Academy of Sciences ایالت متحده ی آمریکا:
 55. http://www.pnas.org