اعلان بست کاردی دانشگاه تخار

tu_admin
Fri, May 21 2021 10:11 PM
لل

Publish Date

Closing Date

دانشگاه تخار در سال ۱۴۰۰ برای بار اول در رشته‌ی ذيل به سويه‌ی داکتر و ماستر به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

دانشکده تعلیم تربیه: تعلیم و تربیه

دیپارتمنت: ریاضی یک بست

متقاضيان از تاريخ ۲۱ ثور۱۴۰۰ الی ۲۰ جوزا ۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از ویب‌سايت وزارت تحصیلات عالی، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسلیم نمایند.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies