امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!

tu_admin
Mon, Jun 24 2024 2:37 PM
باب

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!باحضور داشت محترم مولوی کمال  الدین منیب رئیس پوهنتون تخار ومحترم قاری محمد امیر صادق معاون مالی و اداری پوهنتون تفاهم نامه همکاری دوجانبه توسط محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار و الحاج مولوی محمد رفیق فاروقی مستوفی ولایت تخار بتاریخ (۱۴۰۳/۳/۲۳برابربا ۱۴۴۵/۱۲/۵)دردفتر مستوفیت ولایت تخار به امضارسید۰ با امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه جهت ارتقای ظرفیت ، کارمندان اداری هردو اداره و فراهم سازی برنامه های کار آموزی به محصلان پوهنتون تخار، شریک سازی تجارب کاری متخصصان اداره مستوفیت به استادان و محصلان پوهنتون تخار، ایجاد سهولت برای استادان و محصلان درانجام کارهای تحقیقات علمی، معرفی یک تن از کارمندان مستوفیت جهت تسهیل  امورمحصلین ومحققین، شریک سازی تحقیقات انجام شده ازطرف پوهنتون تخار درامور مستوفیت، معرفی یک نفر ترینران به ورکشاپ های موردنياز به اداره مستوفیت، تشخیص و معرفی چشمه های عایداتی پوهنتون تخار وجامعه به اداره مستوفیت تخار، دعوت کارمندان مستوفیت درکنفرانس ها وبرنامه های علمی پوهنتون تخار دراخیرطرفین تعهد نموده اند که مواد تحریر شده تفاهم نامه راتطبیق واجرانمائیند۰

Latest news

Sat, Jun 29 2024 8:38 AM
Background image

محفل برنامه افتتاحیه پروسه اخذ امتحان کانکور سال (۱۴۰۳)در پوهنتوتخارتدویر یافت۰

  این محفل باحضورداشت محترم الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره‌ ملی امتحانات کشور، محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، معاونین، استادان وکارمندان اداری پوهنتون، معاون. . .

Sat, Jun 29 2024 8:38 AM
Background image

محفل برنامه افتتاحیه پروسه اخذ امتحان کانکور سال (۱۴۰۳)در پوهنتوتخارتدویر یافت۰

  این محفل باحضورداشت محترم الحاج شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره‌ ملی امتحانات کشور، محترم مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار، معاونین، استادان وکارمندان اداری پوهنتون، معاون. . .

Mon, Jun 24 2024 2:37 PM
Background image

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون تخار و اداره مستوفیت ولایت تخار!باحضور داشت محترم مولوی کمال  الدین منیب رئیس پوهنتون تخار ومحترم قاری محمد امیر صادق معاون مالی و اداری. . .

BACK TO NEWS